(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

КПК 0118312 - Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 
Дата публікації 24.2.2020 11:20:39
 

викачати файл

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №1-ОД від 13 січня  2020 року                                                      Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0118312   8312   0512   Утилізація відходів   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 246 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 246 200,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених місць", "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги", Господарським Кодексом України, рішеннями та розпорядженнями державних, виконавчих та контролюючих органів,  іншими нормативними актами, які регламентують виробничу та фінансово-економічну діяльність юридичних осіб комунальної форми власності, Бюджетним кодексом України, Конституцією України,рішення сесії Сквирської міської ради №1148-48-VII від 17.12.2019 року "Про затвердження Програмизабезпечення збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів м. Сквира на 2020 рік".
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Вирішення проблеми ефективного управління відходами
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Створення умов, що сприятимуть забез-печенню повного збирання,  перевезення та захоронення твердих побутових відходів, великогабаритних відходів, ремонтних відходів  та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 санітарна очистка території
2 ліквідація несанкціонованих звалищ сміття, санація території
3 проведення інформаційно-розяснювалної роботи серед населення, застосування штрафів за викиди сміття
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 надання поточного трансферту КП "Сквирське комунальне господарство" 246 200,00 0,00 246 200,00                        
  УСЬОГО 246 200,00 0,00 246 200,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1
ПРОГРАМА
забезпечення збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів
м. Сквира на 2020 рік
246 200,00 0,00 246 200,00                          
  Усього 246 200,00 0,00 246 200,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 Запланований обсяг видатків грн рішення сесії 246 200,00 0,00 246 200,00
  Показник продукту          
2 кількість прибраного та вивезеного на звалище сміття тис.м3 внутрішній облік КП "СКГ" 4 000,0 0,00 4 000,0
  Показник ефективності          
3 зменшення кількості звалищ сміття % розрахунок 50,00 0,00 50,00
  Показник якості          
4 покращення санітарного стану міста % розрахунок 100,0 0,00 100,0
  Показник продукту (масово-розяснювальна робота)          
5 матеріали наофіційному сайті Сквирської міської ради од. розрахунок 25 0 25
6 перевірки санітарного стану, протоколи про адмінпорушення правил благоустрою од. протоколи про адміністративне правопорушення 400 0 400
  Показник ефективності          
7 зменшення кількості осіб, які порушують правила благоустрою в місті % розрахунок 15 0 15
  Показник якості          
8 покращення санітарного стану міста % розрахунок 100 0 100
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
14.01.2020                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: