(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

КПК 0118330 - Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

 
Дата публікації 24.2.2020 11:6:24
 

 

викачати файл

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №1-ОД від 13 січня  2020 року                                                                       Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0118330   8330   0540   Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 115 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 115 900,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс україни, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209, рішення сесії Сквирської міської ради №1186-49-VII від 19 грудня 2019 року "Про місцевий бюджет міста Сквира на 2020 рік (10320301000 код бюджету)".
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста Сквира
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста Сквира , запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, покращення екологічної ситуації взагалі.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
  Основними завданнями програми є зменшення забруднення довкілля, раціонального водокористування, охорони поверхневих вод, вирішення проблем міського полігону ТПВ, збереження та відновлення зелених зон, зменшення негативного впливу підприємств міста на довкілля, підвищення рівня екологічної свідомості мешканців міста, проведення виховної роботи щодо охорони навколишнього природного середовища, формування прагнення у мешканців міста активної діяльності щодо поліпшення і збереження природного середовища, пропагування природоохоронних знань, небайдужого ставлення до дій людей, які наносять шкоду природі.
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
  Природоохоронні заходи з вирішення проблем міського полігону ТПВ   115 900,00 115900                        
  УСЬОГО   115 900,00 115 900,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
  Усього     0,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 Обсяг запланованих видатків грн рішення сесії   115 900,00 115 900,00
  Показник продукту          
2 кількість запланованих заходів од. рішення сесії   1,00 1,00
  Показник ефективності          
3 середня вартість одного заходу грн розрахунок   115 900,00 115 900,00
  Показник якості          
4 темп зростання кількості реалізованих заходів порівняно з попереднім роком % розрахунок   105,00 105,00
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
14.01.2020                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: