(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Комісія з розгляду питань щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг та надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати

 
Дата публікації 26.3.2021 10:49:40
 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради 

від 16.03.2021 р.№02/09

 

Склад комісії

з розгляду питань щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг та надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати

 

Голова комісії – заступник міського голови Бачинська Валентина Петрівна;

Заступник голови – начальник відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення  міської ради Риченко Світлана Петрівна;

Секретар - завідувач відділення соціальної допомоги вдома Комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» Руліківська Тетяна Анатоліївна;

Члени комісії:

Директор Комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» - Радчук Світлана Петрівна;

Завідувач відділення соціальної роботи вдома Комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» - Мошківська Ірина Вікторівна;

Начальник відділу адміністративних послуг міської ради – Рибак Сергій Васильович;

Начальник фінансового управління міської ради – Круківська Ірина Валентинівна;

Начальник відділу з питань юридичного забезпечення та діловодства міської ради – Кваша Ірина Сергіївна;

Начальник відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку міської ради – Суслова Оксана Володимирівна;

В.о. директора КНП СМР «Сквирського міського центру первинної медико-санітарної допомоги» - Кудик-Химчук Оксана Павлівна;

Начальник служби у справах дітей та сім’ї міської ради - Рогоза Надія Анатоліївна.

 

Начальник  відділу праці, 

соціального захисту та соціального

забезпечення міської ради                                       Світлана РИЧЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради  

від 16.03.2021 р.№02/09

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з розгляду питань щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг та надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати

 

1. Загальні положення

1.1 Комісія з розгляду питань щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг та надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати (далі - Комісія) створюється з метою вирішення питань, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», від 19 грудня 2012року послуг)», від 01 червня 2020 року №587 «Про порядок організації надання соціальних послуг» щодо надання соціальних послуг структурними підрозділами  Комунальної установи Сквирської міської ради  «Центр надання соціальних послуг»  у частині:

-    звільнення від плати за надання соціальних послуг громадян похилого віку; осіб з інвалідністю та хворих, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, які потрапили в складні життєві обставини;
  • встановлення диференційованої плати для осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, інших вразливих категорій громадян, які потрапили в складні життєві обставини, для  реалізації їх права на соціальний захист та достатній життєвий рівень.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами та розпорядженнями Президента України, іншими нормативно-правовими документами, а також цим Положенням.

 

2. Склад комісії

2.1. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради. До складу комісії включаються провідні фахівці  відділу праці ,  соціального захисту та соціального забезпечення населення,  фінансового управління, відділу з питань юридичного забезпечення  та діловодства,  комунальної установи Сквирської міської ради  «Центр надання соціальних послуг», відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку.

2.3. Очолює  Комісію  голова .

 

3.Основні завдання та права комісії

3.1. Комісія розглядає заяви та приймає протокольні рішення  з питань:

3.1.1 звільнення  від плати за надання соціальних послуг  комунальною установою Сквирської міської ради  «Центр надання соціальних послуг».

- громадян похилого віку; осіб з інвалідністю та хворих, не здатних до самообслуговування, які потрапили в складні життєві обставини.

3.1.2 надання соціальних послуг комунальною установою Сквирської міської ради  «Центр надання соціальних послуг», в обсягах визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства, на підставі акту оцінки потреби сім’ї / особи, індивідуального плану, особи, яка потребує надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати.

3.2. За результатами розгляду заяв Комісією виноситься рішення:

- про звільнення від плати за надання соціальних послуг комунальною установою Сквирської міської ради  «Центр надання соціальних послуг».

-  про звільнення від плати за надання окремих соціальних послуг;

-  про звільнення від плати за надання соціальних послуг на визначений термін;

- про відмову у звільненні від плати за надання соціальних комунальною установою Сквирської міської ради  «Центр надання соціальних послуг».

- про необхідність надання додаткових документів;

- про надання соціальних послуг в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати на календарний рік.

3.3.   У випадку прийняття рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг або надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг громадянам, компенсуються за рахунок видатків передбачених кошторисом  комунальної установи Сквирської міської ради  «Центр надання соціальних послуг».

 

3.4. Комісія має право:

- робити запити та отримувати у встановленому порядку від  підприємств, установ та організацій, а також громадян інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати у встановленому порядку до участі у своїй роботі представників  підприємств, установ та організацій, а також громадян для одержання більш детальної інформації для об’єктивного вирішення питання.

3.5. Інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради Київської області.

 

4. Організація діяльності комісії

4.1. Організаційною формою роботи комісії є її засідання, що проводяться за необхідністю.

4.2. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш, як половина його членів.

4.3. Засідання комісії веде голова комісії, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступник голови комісії.

4.4. У межах своєї компетенції голова комісії:

- затверджує план проведення засідання;

- проводить засідання комісії;

- організує обговорення заяв та інших питань щодо роботи комісії;

- виносить на голосування  пропозиції, які надійшли від присутніх  членів комісії.

4.5. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою Комісії або особою, яка виконує на засіданні його обов’язки, та секретарем.

4.7. Рішення приймається на засіданні комісії шляхом прямого голосування.  Голова   комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення голоси членів комісії розділилися порівну. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 членів комісії присутніх на засіданні. Рішення комісії оформлюється  протоколом, який підписує голова та члени комісії.

4.8. Член комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

4.9. Витяг з протоколу засідання комісії, заява громадянина та інші документи, які розглядались комісією, передаються до комунальної установи Сквирської  міської ради «Центр надання соціальних послуг»  і залучаються до особової справи заявника.

4.10. Рішення комісії є підставою для зміни умов договору про надання соціальних послуг  комунальною установою Сквирської міської ради  «Центр надання соціальних послуг» в частині оплати, надання інших соціальних послуг безкоштовно або укладання угоди між громадянином та комунальною установою Сквирської міської ради  «Центр надання соціальних послуг» про надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати.

 

Начальник відділу праці, соціального захисту

та соціального забезпечення міської ради                                               Світлана  Риченко

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: