(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Комісія з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

 
Дата публікації 3.3.2021 10:1:0
 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради від 02.03.2021 № 16/08

(із внесеними змінами рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 18.05.2021№ 9/13)

 

СКЛАД КОМІСІЇ

з питань забезпечення погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),

 пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

 

Сергієнко

Людмила Вікторівна 

 

заступник Сквирського міського голови, голова комісії

Бачинська

Валентина Петрівна

заступник Сквирського міського голови, заступник голови комісії

 

Поспелов

Ярослав Леонідович

головний спеціаліст відділу праці, соціального захисту та соціального, забезпечення Сквирської міської ради, секретар комісії

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

 

Риченко

Світлана Петрівна

начальник відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради

 

Кривуша

Світлана Григорівна

директор Сквирської районної філії Київського обласного центру зайнятості (за згодою)

 

Марченко

Лариса Миколаївна

начальник Сквирської ДПІ ГУ ДПС у Київській області (за згодою)

 

Шлапацька

Марія Борисівна

головний спеціаліст відділу забезпечення наповнення бюджету № 3, фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Київській області     (за згодою)

 

Круківська

Ірина Валентинівна

начальник фінансового управління Сквирської міської ради

Пасічник

Інна Станіславівна

виконуючий обов`язки начальника відділу соціального захисту Білоцерківської районної державної адміністрації (за згодою)

 

Поліш

Оксана Анатоліївна

 

головний спеціаліст бюджетно-фінансового відділу Білоцерківського відділення (за згодою)

Суслова

Оксана Володимирівна

начальник відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради

 

Колесник

Віталій Юрійович

начальник Сквирського районного відділу державної виконавчої служби центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (за згодою)

 

Шамрай

Оксана Іванівна

головний державний ревізор інспектор Білоцерківського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування ГУ ДПС у Київській області             (за згодою)

 

 

 

 

Начальник відділу праці,

соціального захисту та соціального

забезпечення міської ради                                       Світлана РИЧЕНКО

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 02.03.2021 №16/08

 

ПОЛОЖЕННЯ

про міську комісію з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

 

1. Міська комісія  з  питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення,  погашення  заборгованості із  заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій,  та  інших  соціальних  виплат (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється згідно з рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим положенням, розробленим відповідно до Типового положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 863.

3. Основними завданнями комісії є:

3.1   Координація роботи, спрямованої на розв’язання проблем
щодо несвоєчасної виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

3.2.  Забезпечення взаємодії виконавчих органів Сквирської міської ради для оперативного вирішення питань обміну інформацією стосовно діяльності суб’єктів господарювання з використання найманої робочої сили та виплати легалізованої заробітної плати, погашення боргу з заробітної плати, податків та зборів, які зараховуються до місцевого бюджету, боргу по єдиному соціальному внеску.

3.3.  Проведення детального аналізу фонду оплати праці в розрізі видів господарської діяльності підприємств і фізичних осіб-підприємців та виявлення суб’єктів господарювання, які виплачують заробітну плату нижче мінімального рівня, встановленого законодавством України, нижче середньомісячного рівня по Сквирській територіальній громаді по основних видах економічної діяльності.

3.4.  Проведення моніторингу середньооблікової чисельності найманих працівників суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері транспорту, промисловості, торгівлі, громадського харчування, операцій з нерухомим майном, будівництва та інших галузей економіки міста, проведення вибіркових спостережень за кількістю наданих послуг та оплати праці.

3.5.  Проведення роз’яснювальної роботи щодо підвищення престижності легальних доходів та формування у громадськості негативного ставлення до роботодавців, які виплачують нелегальну заробітну плату.

3.6.  Проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактів неофіційних трудових відносин.

3.7.  Організація проведення нарад, “круглих столів” та інших організаційних заходів з цих питань.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

4.1.  Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Сквирської міської ради, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.2.  Проводити щомісячну звірку стосовно кількості найманих працівників, за яких сплачується єдиний соціальний внесок.

4.3.  Вивчати питання стосовно:

- діяльності суб’єктів господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати, або значно менше, ніж середня заробітна плата, встановлена по відповідній галузі;

- посилення відповідальності за нелегальну зайнятість, виплату заробітної плати нижче мінімальної та заробітної плати без сплати податку з доходів фізичних осіб та внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

4.4.  Залучати за згодою до розгляду питань, які належать до компетенції Комісії, представників прокуратури, спеціалістів відповідних відомств, працівників місцевого органу виконавчої влади для участі у роботі Комісії.

4.5.  Заслуховувати представників підприємств, організацій, установ всіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману робочу силу, про стан укладання трудових відносин з найманими працівниками згідно з чинним законодавством, збільшення рівня оплати праці, проведені заходи по погашенню заборгованості з заробітної плати та заборгованості перед місцевим бюджетом по податках і зборах, по єдиному соціальному внеску.

4.6.  Брати участь у підготовці проєктів рішень, спрямованих на забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, вжиття конкретних заходів, у тому числі до  керівників підприємств, установ і організацій, з вини яких допущені порушення з зазначених питань.

4.7.  Подавати органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції, спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, та легалізацію заробітної плати. 

4.8.  За результатами розгляду вносити пропозиції до відповідних органів про вжиття заходів до  керівників підприємств, установ, та організацій міста, які порушують вимоги законодавства України про працю, щодо притягнення їх до відповідальності у встановленому  законодавством порядку.

4.9.  Забезпечувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з господарюючими суб’єктами, спрямованої на легалізацію виплати заробітної плати, зайнятості населення.

4.10. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи.

5.   Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів. Комісію очолює заступник Сквирської міського голови.

6.   Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Сквирської міської ради.

7.   Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться щомісячно, або позачергово за рішенням голови. Засідання Комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності – заступником голови.

8.   Порядок денний засідань Комісії формується її секретарем на підставі пропозицій членів Комісії та схвалюється її головою.

9.   Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Засідання Комісії оформляються протоколом, який підписує головуючий та секретар. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, викладає у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Рішення Комісії, прийняті в межах компетенції, є обов’язковими для розгляду виконавчими органами Сквирської міської ради.

12. Пропозиції та рекомендації комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних рішень Сквирської міською радою та її виконавчими органами відповідно до своїх повноважень.

13. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи комісії здійснює відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради.

 

Начальник відділу праці, соціального захисту

та соціального забезпечення міської ради                                 С.Риченко

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: