(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Комісія з питань використання субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, діте

 
Дата публікації 3.3.2021 10:14:26
 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 06.09.2022 № 19/21

 

СКЛАД КОМІСІЇ

з питань  використання субвенції з державного бюджету на  проектні,

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку  сімейних та інших  форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

1.

Бачинська

Валентина Петрівна

 -

заступниця міської голови,

голова комісії

2.

Рогоза

Надія Анатоліївна

 -

начальниця служби у справах дітей та сім’ї міської ради,

заступниця голови комісії

3.

Сосонович

Ірина Олександрівна

 -

головна спеціалістка служби у справах дітей та сім’ї міської ради, секретар комісії

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

4.

Клебанівська

Оксана Станіславівна

 -

начальниця відділу культури, молоді і спорту міської ради

5.

Голуб

Олександр Михайлович

 -

завідувач сектору архітектури, містобудування та інфраструктури міської ради

6.

Риченко

Світлана Петрівна

 -

начальниця відділу освіти міської ради

7.

Кваша

Ірина Сергіївна

 -

начальниця відділу з питань юридичного забезпечення ради та діловодства міської ради

8.

Паніматченко

Людмила Дмитрівна

 -

виконуюча обов’язки начальника відділу з питань земельних ресурсів та кадастру міської ради

9.

Момотюк

Тетяна Вікторівна

-

виконуюча обов’язки начальника відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради

10.

Качинська

Олена Вячеславівна

-

головна спеціалістка відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради

11.

Радчук

Світлана Петрівна

 -

директорка комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»

12.

Круківська

Ірина Валентинівна

 -

начальниця фінансового управління міської ради

13.

Капітанюк

Наталя Миколаївна

-

начальниця відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства міської ради

 

Начальниця Служби у справах

дітей та сім’ї міської ради                                                             Надія РОГОЗА

 

 

Додаток 2 до рішення

виконавчого комітету Сквирської міської ради

02.03.2021 № 07/08

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань використання субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комісія з питань використання субвенції з державного бюджету на  проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється рішенням виконавчого комітету Сквирської  міської ради.

1.2  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Житловим кодексом Української PCP, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській PCP, затвердженими постановою Ради Міністрів Української PCP і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (зі змінами),  постановою   Кабінету Міністрів України  від 15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (зі змінами) (далі — Порядок та умови), а також цим Положенням.

1.3. Метою створення Комісії є формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4   Порядку та умов і визначення осіб, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію, за рішенням виконавчого комітету  міської ради, а також забезпечення прозорості розгляду питань, передбачених Постановою, недопущення порушень фінансової дисципліни щодо цільового та ефективного використання державних коштів, досягнення оптимального та раціонального їх використання, реалізації прав громадян на житло, захисту цих прав від можливих порушень, на засадах колегіальності і неупередженості членів комісії.

1.4. Комісія має право в установленому порядку отримувати від структурних підрозділів виконавчого комітету Сквирської міської ради необхідну інформацію з питань, що належать до її компетенції.

1.5. Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми визначити відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради.

 

ІІ. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

2.1. Основними принципами діяльності комісії є неупереджене ставлення при розгляді питань щодо розподілу коштів на придбання житла, гласність, прозорість, об'єктивність оцінки і єдність вимог для всіх претендентів на отримання грошової  компенсації.

 

III. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ДІЯЛЬНОСТІ  КОМІСІЇ

3.1. Головою Комісії є заступник міського голови,  заступником голови Комісії - начальник служби у справах дітей та сім’ї Сквирської міської ради. До складу Комісії входять представники фінансового управління, відділів праці, соціального захисту та соціального забезпечення; освіти; з питань юридичного забезпечення ради та діловодства; капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства; з питань земельних ресурсів, кадастру та архітектури; економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку, а також уповноважені представники громадськості та інших установ. Члени Комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.

3.2. Керівництво роботою комісії здійснює її голова.

На період відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови комісії.

Зміни до складу комісії вносяться рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.3. За рішенням голови комісії можуть утворюватися робочі групи із залученням службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів міської ради, залучатись експерти та консультанти для надання консультацій, висновків під час вирішення питань, що виникають у процесі проведення конкурсу (за їх згодою).

3.4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідністю, або відповідно до постанови  - протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання від відділу праці, соціального захисту та соціального забезпечення міської ради про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації.

3.5. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та подається для затвердження виконавчому комітету Сквирської міської ради.

3.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються простою більшістю голосів за умови присутності не менше двох третин від загальної кількості членів комісії. 

За умови рівного розподілу голосів голос головуючого комісії є вирішальним.

IV. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ

У процесі роботи комісія забезпечує реалізацію таких функцій:

Формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов, і підготовка відповідних пропозицій;

уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію;

перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку.

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІСІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ,

СЕКРЕТАРЯ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

5.1. Комісія має право:

залучати   до роботи в комісії  експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою).

5.2. Комісія зобов'язана:

організовувати формування потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов, і підготовка відповідних пропозицій;

забезпечувати рівні умови для всіх претендентів;

вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації під час виконання своїх повноважень;

при прийнятті рішень керуватися вимогами постанови Кабінету Міністрів України   від   15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (зі змінами).

5.3.    Голова комісії:

планує проведення засідань комісії та головує на них;

організовує роботу  комісії і відповідає за виконання покладених на неї функцій;

вносить пропозиції щодо складу комісії;

веде засідання комісії;

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності комісії;

ініціює створення робочих груп, склад яких затверджується протоколом комісії;

визначає порядок та місце зберігання документів і матеріалів комісії;

затверджує план роботи комісії, порядок денний засідань комісії, документацію та зміни (у разі їх внесення).

5.4.    Секретар комісії забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комісії;

оперативне інформування членів комісії стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комісії виконує організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів, дотримання вимог законодавства з питань ведення діловодства під час роботи з документами.

5.5.    Голова та секретар комісії відповідають за зміст та достовірність інформації, що оприлюднюється у зв’язку із розглядом заяв.

5.6.    За відсутності секретаря Комісії, його функції, за дорученням голови, може виконувати інший член Комісії, про що зазначається в протоколі засідання Комісії .

5.7.    Члени комісії мають право:

брати участь у всіх засіданнях комісії та прийнятті її рішень;

ознайомлюватися з усіма документами щодо розгляду, позитивного вирішення або відмови;

вносити пропозиції на розгляд комісії та свою окрему думку до протоколів засідань, яка повинна бути оформлена письмово.

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: