(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

ПОРЯДОК надання та зміни адрес об’єктам нерухомості Сквирської міської територіальної громади

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 30 березня 2021 № 05/10

 

 

ПОРЯДОК

надання та зміни адрес об’єктам нерухомості

Сквирської міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок надання та зміни адрес об’єктам нерухомості (далі – Порядок) спрямований на впорядкування нумерації домоволодінь, створення умов для володіння, користування та розпорядження об’єктами їх власниками.

1.2. Порядок діє на території Сквирської міської територіальної громади і є обов’язковим для виконання громадянами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності.

1.3. Надання та зміна адрес об’єктам нерухомості здійснюється шляхом прийняття рішень виконкомом міської ради.

1.4. Підготовка проєктів рішень виконкому міської ради здійснюється сектором архітектури, містобудування та інфраструктури за дорученнями міського голови чи його заступників.

1.5. Надання поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомості (житлові будинки (садиби), адміністративні, громадські, господарські, промислові і побутові будівлі і споруди та їх частини, вбудовані приміщення), розташованим на земельних ділянках, які знаходяться у власності або постійному користуванні, та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

1.6. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомого майна: - спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;

- окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам, автозаправним станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;

- приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам та іншим об’єктам і спорудам, які власниками передаються в оренду незалежно від її терміну, крім договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню;
- спорудам за межами червоних ліній вулиць;

- об’єктам, які відносяться до категорії самозабудови, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку.

1.7. Надання адрес земельним ділянкам, які відповідно до законодавства надаються у власність, оренду під капітальне будівництво, постійне користування з метою будівництва об’єктів капітального характеру, здійснюється одночасно з прийняттям рішень міської ради про відведення земельних ділянок за пропозицією сектору архітектури ,містобудування та інфраструктури.

 

  1. Розгляд та перелік документів щодо надання
    та зміни адрес об’єктам нерухомості

 

2.1. Заява з документами фізичними ,юридичними особами , суб’єктами підприємницької діяльності подається до загального відділу міської ради, розглядається заступником міського голови і направляється до сектору архітектури ,містобудування та інфраструктури для подальшого розгляду та підготовки проекту рішення виконкому міської ради.

2.2. До заяви додаються такі документи:

копія право встановлювального документа, який підтверджує право користування землею заявником;

копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, а для фізичної особи – копія паспорта;

копія право встановлювального документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

копія плану території двору з нанесенням об’єктів, ксерокопія технічного паспорта об’єкта нерухомості;

 рішення виконкому міської ради щодо затвердження акта про прийняття об’єкта в експлуатацію;

довідка сектору архітектури ,містобудування та інфраструктури
щодо внесення пропозиції до адреси;

довідка КП КОР «Південне Бюро технічної інвентаризації” щодо відсутності зареєстрованого об’єкта нерухомості за адресою, яка вказана в довідці сектору архітектури, містобудування та інфраструктури;

 довідка з архіву щодо відсутності рішення щодо зміни адреси (за необхідності).

2.3. Розгляд звернень та підготовка проекту рішення виконкому міської ради проводиться у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів).

2.4. У разі відсутності документів, зазначених у п. 2.2. цього Порядку, сектор архітектури, містобудування та інфраструктури надає власнику майна письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

2.5. У разі відсутності підстав для надання чи зміни адреси, заявнику сектором архітектури, містобудування та інфраструктури надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості надання чи зміни адреси.

 

 

 

3. Роз’яснення до Порядку про надання та зміни адрес

об’єктам нерухомості Сквирської міської територіальної громади

 

3.1. Цей Порядок розроблено на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про власність”, Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2003 р. № 7/5.

3.2.  Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;

 будинок – жила чи нежила будівля;

власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності;

домоволодіння – два і більше жилих будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

жилий (житловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;

іменований об’єкт –виходячи зі специфіки об’єкта (військові містечка, селища тощо). Іменованими об’єктами також є садово-городні та гаражні кооперативи;

 квартира – ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб;

комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса за однією з вулиць, якщо їх розташування обмежено кількома вулицями, що перехрещуються;

 корпус – окремий будинок, розташований у межах комплексу нежилих будинків чи домоволодіння;

нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;

окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому, другому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення, які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;

 

самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом надання йому індивідуалізуючих ознак (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом тощо).

 

  1. Види адрес та особливості їх надання

 

4.1. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, надаються такі види адрес:

4.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир.

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння), номера корпусу (за наявності) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер корпусу відповідною арабською цифрою після слова “корпус”, номер квартири - відповідною арабською цифрою після слова “квартира”.

Наприклад: вул. Енська, 27, корп.2, кв.75.

4.1.2. Адреси нежилих будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих будинків.

Нежилим будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих будинків надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку – відповідною арабською цифрою через дефіс після номера об’єкта.

Наприклад: вул. Енська, 25-1.

 

4.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна з відповідного боку вулиці в бік збільшення та великою буквою українського алфавіту через дефіс.

Наприклад: по вул. Енській між жилими будинками 27 та 29 збудовано ще один. У цьому випадку йому надається адреса: вул. Енська, 27 - А.

 

4.3. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків), то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною арабською цифрою через дріб.

Наприклад: по вул. Енській, 25 будинки, що складали цілісний майновий комплекс заводу “NNN”, відчужено двом власникам. У цьому випадку надана адреса буде мати наступний вигляд: вул. Енська, 25/1; вул. Енська, 25/2.

Якщо надання адреси окремому будинку, що знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності, за номером, який був наданий домоволодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає фактичному місцю розташування такого будинку, то надання йому адреси здійснюється за назвою тієї вулиці, де він фактично знаходиться, за правилами, встановленими п. 4.2. цього Порядку.

При наданні адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного домоволодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійними об’єктами права власності, цифри для позначення номерів відповідних будинків визначаються від 1... і нескінченно, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.

Термін “корпус” може застосовуватися для позначення окремого будинку, що знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності.

Наприклад: по вул. Енській, 25 будинки, що складали цілісний майновий комплекс заводу “NNN”, відчужені двом власникам. У випадку надання їм адрес із застосуванням терміну “корпус” вони будуть виглядати наступним чином: вул.  Енська, 25, корп.1; вул. Енська, 25, корп.2.

 

4.4. При наданні адрес окремій частині будинку, який знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків (п. 4.3 цього Порядку), окремої частини будинку, зазначається арабськими цифрами через дефіс після номера відповідного будинку.

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність нежилий будинок, який знаходився у складі комплексу нежилих будинків по вул. Енській, 25. За заявою власника придбаному будинку була надана адреса: вул. Енська, 25-1. Згодом у вказаному будинку іншій особі були відчужені нежилі приміщення для розміщення офісу. У цьому випадку таким нежилим приміщенням надається адреса: вул. Енська, 25-1-1.

При наданні адреси в порядку, визначеному цим пунктом, кільком окремим частинам одного будинку, цифри для позначення номерів окремих частин будинку визначаються від 1... і нескінченно, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.

Якщо в адресі будинку, окремим частинам якого надається нова адреса, використовувався термін “корпус”, то при наданні адрес номери окремих частин будинків зазначаються арабськими цифрами через дефіс після номера, який був наданий відповідному корпусу.

Наприклад: власник об’єкта нерухомості придбав офісні приміщення у будинку по вул. Енській, 25, корп.1. У цьому випадку їм буде надана адреса: вул. Енська, 25, корп.1-1.

 

4.5. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника (власника об’єкта нерухомого майна). У разі потреби в самостійній адресі власника (власників) об’єкта нерухомого майна, який (які) набули права власності на об’єкт нерухомого майна (його окрему частину) та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконавчого комітету Сквирської міської ради, адреса надається відповідно до вимог цього Положення зі збереженням позначень, використаних в адресі, яка була надана раніше.

Наприклад: особа придбала частину офісних приміщень, яким раніше була надана адреса: вул. Енська, 25-А. Зазначена адреса змінена не була. У цьому випадку адреса придбаної частини офісних приміщень буде виглядати наступним чином: вул. Енська, 25-А-1.

 

4.6. При наданні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи вулиць:

 вулиця;

провулок;

проспект; бульвар;

площа;

 інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо).

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Найменування вулиць, які віднесені до типу “інші”, можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

 

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: