(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Комісія по питанню присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Сквира

 

 Склад комісії по питанню присвоєння та зміни поштових адрес

об’єктам нерухомого майна в місті Сквира

Голова комісії: Палієнко Сергій Іванович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Члени комісії:

Слободенюк Людмила Анатоліївна - начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сквирської міської ради;

Юрист Сквирської міської ради;

Яремко Марина Василівна - начальник відділу державної реєстрації Сквирської міської ради;

Хінцінська Ніна Михайлівна – начальник КП «Архітектурне бюро».

Додаток

до рішення

виконавчого комітету

Сквирської міської ради

від 16.05.2016 №140/15

 

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Сквира

1. Загальні положення.

1.1. Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Сквира (далі — Порядок) встановлює на території міста єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, основи ведення адресної бази даних містобудівного кадастру міста Сквира.

1.2. Порядок діє на території міста Сквири і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

1.3. Відповідно до мети цього Порядку, наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

-   адреса - ідентифікатор об’єкта нерухомості з прив’язкою до вулиць міста;

-   нерухоме майно - земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення;

-   будівля - жила чи нежила споруда; власники об’єктів нерухомого майна — юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи — підприємці;

-   домоволодіння - два і більше жилих будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

-   жилий (житловий) будинок - будівля капітального типу, призначена для постійного в ній проживання, споруджена з дотриманням діючих норм та вимог;

-   квартира - ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене та придатне для постійного в ньому проживання;

-   комплекс нежилих будинків - дві і більше нежилі будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), розташовані на одній земельній ділянці, яким надана єдина адреса;

-   нежилий (нежитловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

-   об’єкт нерухомого майна - нерухоме майно, якому, відповідно до цього Порядку, може бути надана адреса;

-   окремі частини будинків - приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах, як самостійний об’єкт права власності, у 3 тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому, другому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

-   самостійний об’єкт права власності - об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом тощо);

-   приміщення службового, допоміжного та технічного призначення — комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, підвали;

-   горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення, які входять до складу будинків, їхніх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;

-   тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення.

1.4. Розпорядником адресної електронної бази даних містобудівного кадастру є відділ містобудування та архітектури Сквирської міської ради.

1.5. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:

-   земельних ділянок, які перебувають у власності чи користуванні;

- земельних ділянок, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування, з метою розміщення об’єктів містобудування, на підставі рішення Сквирської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою або проекту землеустрою, що затверджений Сквирською міською радою;

-   об’єктів, що розташовані на земельній ділянці, при введенні їх в експлуатацію;

-   існуючих об’єктів нерухомого майна з метою упорядкування нумерації (житлові будинки, садиби, адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди або їхні частини, вбудовані приміщення тощо);

-   об’єктам незавершеного будівництва.

1.6. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомості:

-   земельним ділянкам для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, об’єктів благоустрою, реклами, доріг, газопроводів, електромереж, землям сільськогосподарського призначення;

-   окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам, автозаправним станціям при відсутності рішення Сквирської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою або проекту землеустрою, що затверджений Сквирською міською радою;

-   приміщенням (службового, допоміжного та технічного призначення), розташованим у будівлях та житлових будинках, у яких наявні інженерні мережі та інші предмети, що використовуються для обслуговування цієї споруди;

-   об’єктам нерухомості, що знаходяться (виділяються) в межах червоних ліній вулиць, крім вже розміщених; об’єктам самочинного будівництва;

-   кожному з двох або більше окремих жилих (житлових) або нежилих (нежитлових) будинків, розташованих на одній земельній ділянці; тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та об’єктам благоустрою;

-   часткам об’єктів нерухомого майна, що є у спільній частковій власності;

-   часткам об’єктів нерухомого майна, визнаним у судовому порядку як самостійні об’єкти нерухомого майна, при відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки окремо під самостійні об’єкти нерухомого майна.

2. Розгляд заяв та перелік документів, необхідних для розгляду питання щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи подають відповідну заяву на ім’я начальника відділу містобудування та архітектури Сквирської міської ради.

2.2. Заявник має право подати заяву особисто, через уповноважену особу або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

2.3. До заяви про присвоєння або зміну самостійної поштової адреси додаються такі документи:

-   копія правовстановлюючого документа, який посвідчує право користування або володіння земельною ділянкою (з відповідним цільовим призначенням) чи рішення Сквирської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою або про затвердження проекту землеустрою;

-   копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (у разі наявності об’єкта нерухомого майна); схема розташування об’єкта будівництва (у разі наявності об’єкта нерухомого майна) або земельної ділянки;

- довідка КП КОР «Південне бюро технічної інвентаризації» щодо відсутності вже зареєстрованого в місті Сквира об’єкту нерухомого майна за адресою, яку передбачається присвоїти (в разі необхідності).

Перелік документів, передбачений цим пунктом не є вичерпним.

2.4. Розгляд звернень та підготовка проекту рішення виконкому міської ради проводиться у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів).

2.5. У разі відсутності або невідповідності документів, зазначених у пункті 2.3. цього Порядку, відділ надсилає заявнику у десятиденний термін письмову відповідь стосовно надання таких документів.

2.6. Для належного визначення адресного номеру об’єкта нерухомості відповідальний спеціаліст відділу перевіряє (у разі необхідності - з виходом на місце) відповідність картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

2.7. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси відділом у термін, передбачений законодавством, надається заявнику мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни поштової адреси.

2.8. За результатами розгляду заяв та матеріалів, відділ готує та виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення з питань щодо присвоєння або зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.9. У разі прийняття рішення виконавчим комітетом, заявник або уповноважена ним особа (за наявності підтверджуючих повноваження документів) отримує витяг з рішення виконавчого комітету у відділі містобудування та архітектури Сквирської міської ради.

3. Особливості присвоєння адрес.

3.1. На території міста в зоні сформованої забудови нумерація об’єктів нерухомості та земельних ділянок, відведених під забудову, встановлюється в зростаючому порядку.

3.2. Адресою забудованої земельної ділянки є адреса об’єкта нерухомості, розташованого на ній.

3.3. Адреса незабудованій земельній ділянці присвоюється при передачі її у власність (користування) на підставі містобудівної документації. 3.3.У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально - побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік зменшення з відповідною літерою українського алфавіту (крім літер ґ, з, и, ї, й, о, ч, ш, щ, ь, ю, я).

Наприклад: по вул. Слобідській між жилими будинками 27 та 29 збудовано ще один. У цьому випадку йому присвоюється адреса: вул. Слобідський, 27а.

3.4. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (домоволодіння, комплекс нежилих будинків), то такий об’єкт нерухомого 6 майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною арабською цифрою через дріб.

Наприклад: по вул. Слобідський, 25 будинки, що складали цілісний майновий комплекс заводу "NNN", відчужено двом власникам. У цьому випадку надана адреса буде мати наступний вигляд: вул. Слобідська, 25/1; вул. Слобідська, 25/2.

3.5. Гаражним кооперативам, садівничим (дачним) товариствам (кооперативам) присвоюється адреса (номер) земельній ділянці, відведеній кооперативу, товариству, а цифрова нумерація гаражів, ділянок встановлюється згідно з генеральним планом забудови кооперативу або товариства.

3.6. У разі виникнення необхідності впорядкування нумерації виконавчий комітет може самостійно змінювати адреси об’єктів нерухомості (окремого об’єкту), про що повідомляються власники цих об’єктів нерухомості та КП КОР «Південне бюро технічної інвентаризації».

4. Заключні положення.

4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, розташованих на території міста, присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за зверненням власника об’єкта.

4.2. Заяви та повний пакет документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес зберігаються в відділі містобудування та архітектури Сквирської міської ради на паперових носіях, а також в електронному вигляді та використовуються для ведення містобудівного кадастру міста.

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: