(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

Додаток 1 до рішення №176-10-VII від 12 липня 2016 року

 

викачати файл

 

                 
            Додаток 1    
            до рішення  №176-10-VII  
            від 12 липня 2016 року  
Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира за І півріччя 2016 року      
                 
                грн.
  Найменування Код бюджетної класифікації доходів Планові показники Виконання у відсотках, %
Затверджено розписом на 2016 рік Затверджено розписом на 2016 рік з врахуванням внесених змін Затверджено розписом на І півріччя 2016 року Виконано з початку року +/-, відхилення % виконання затверджених показників
  1 2 3 4 5 6 7 8
  Загальний фонд
  Податкові надходження   10000000 7670000,00 7670000,00 3627500,00 6426762 2799262,37 177,2
  Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11000000 3000,00 3000,00 2000,00 23833 21832,58 1191,6
  Податок на прибуток підприємств   11020000 3000,00 3000,00 2000,00 23833 21832,58 1191,6
  Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 3000,00 3000,00 2000,00 23833 21832,58 1191,6
  Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 3700000,00 3700000,00 1830000,00 2692117 862116,83 147,1
  Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000 3700000,00 3700000,00 1830000,00 2692117 862116,83 147,1
  Місцеві податки 18000000 3916000,00 3967000,00 1795500,00 3710813 1915312,96 206,7
  Податок на майно 18010000 2266000,00 2266000,00 1009500,00 1515774 506274,38 150,2
  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 18010100 10000,00 10000,00 0,00 2148 2148,12 0,0
  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 18010200 4000,00 4000,00 0,00 1223 1223,08 0,0
  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 18010400 60000,00 60000,00 24000,00 51778 27778,46 215,7
  Земельний податок з юридичних осіб   18010500 330000,00 330000,00 139500,00 300524 161023,74 215,4
  Орендна плата з юридичних осіб   18010600 1600000,00 1600000,00 750000,00 988418 238417,82 131,8
  Земельний податок з фізичних осіб   18010700 30000,00 30000,00 0,00 26986 26986,15 0,0
  Орендна плата з фізичних осіб   18010900 217000,00 217000,00 96000,00 114697 18697,01 119,5
  Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 10000,00 10000,00 0,00 30000 30000,00 0,0
  Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 5000,00 5000,00 0,00 0 0,00 0,0
  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040000 0,00 0,00 0,00 -916 -916,00 0,0
  Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040200 0,00 0,00 0,00 -916 -916,00 0,0
  Єдиний податок   18050000 1650000,00 1701000,00 786000,00 2195955 1409954,58 279,4
  Єдиний податок з юридичних осіб  18050300 300000,00 300000,00 129000,00 416471 287470,61 322,8
  Єдиний податок з фізичних осіб  18050400 1200000,00 1251000,00 591000,00 1650197 1059196,83 279,2
  Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 18050500 150000,00 150000,00 66000,00 129287 63287,14 195,9
  Інші податки та збори  19000000 51000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0
  Екологічний податок  19010000 51000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0
  Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  19010100 30000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0
  Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  19010200 3000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0
  Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300 18000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,0
  Неподаткові надходження   20000000 630000,00 630000,00 320000,00 594477 274476,96 185,8
  Доходи від власності та підприємницької діяльності   21000000 0,00 0,00 0,00 340 340,00 0,0
  Інші надходження   21080000 0,00 0,00 0,00 340 340,00 0,0
  Адміністративні штрафи та інші санкції  21081100 0,00 0,00 0,00 340 340,00 0,0
  Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 630000,00 630000,00 320000,00 594097 274096,92 185,7
  Плата за надання адміністративних послуг 22010000 400000,00 400000,00 210000,00 496593 286593,13 236,5
  Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 22010300 0,00 0,00 0,00 6963 6963,00 0,0
  Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 400000,00 400000,00 210000,00 226253 16253,17 107,7
  Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 0,00 0,00 0,00 263377 263376,96 0,0
  Державне мито   22090000 210000,00 210000,00 105000,00 97504 -7496,21 92,9
  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   22090100 110000,00 110000,00 54000,00 33179 -20820,81 61,4
  Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   22090400 100000,00 100000,00 51000,00 64325 13324,60 126,1
  Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 22130000 20000,00 20000,00 5000,00 0 -5000,00 0,0
  Інші неподаткові надходження   24000000 0,00 0,00 0,00 40 40,04 0,0
  Інші надходження   24060000 0,00 0,00 0,00 40 40,04 0,0
  Інші надходження   24060300 0,00 0,00 0,00 40 40,04 0,0
  Доходи від операцій з капіталом   30000000 10000,00 10000,00 3600,00 6400 2800,00 177,8
  Надходження від продажу основного капіталу   31000000 10000,00 10000,00 3600,00 6400 2800,00 177,8
  Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  31010000 10000,00 10000,00 3600,00 6400 2800,00 177,8
  Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   31010200 10000,00 10000,00 3600,00 6400 2800,00 177,8
Всього доходів загального фонду   8310000,00 8310000,00 3951100,00 7027639 3076539,33 177,9
  Спеціальний фонд
  Податкові надходження   10000000 0,00 51000,00 51000,00 28858 -22142,09 56,6
  Інші податки та збори  19000000 0,00 51000,00 51000,00 28858 -22142,09 56,6
  Екологічний податок  19010000 0,00 51000,00 51000,00 28858 -22142,09 56,6
  Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  19010100 0,00 30000,00 30000,00 14429 -15571,39 48,1
  Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  19010200 0,00 3000,00 3000,00 884 -2115,85 29,5
  Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300 0,00 18000,00 18000,00 13545 -4454,85 75,3
  Неподаткові надходження   20000000 50000,00 66914,58 58457,29 23568 -34889,27 40,3
  Інші неподаткові надходження   24000000 50000,00 50000,00 50000,00 5728 -44272,00 11,5
  Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 50000,00 50000,00 50000,00 5728 -44272,00 11,5
  Власні надходження бюджетних установ   25000000 0,00 16914,58 8457,29 17840 9382,73 210,9
  Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 0,00 16914,58 8457,29 17840 9382,73 210,9
  Благодійні внески, гранти та дарунки  25020100 0,00 0,00 0,00 925 925,44 0,0
  Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 0,00 16914,58 8457,29 16915 8457,29 200,0
  Доходи від операцій з капіталом   30000000 300000,00 300000,00 300000,00 408638 108638,11 136,2
  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  33000000 300000,00 300000,00 300000,00 408638 108638,11 136,2
  Кошти від продажу землі   33010000 300000,00 300000,00 300000,00 408638 108638,11 136,2
  Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 300000,00 300000,00 300000,00 408638 108638,11 136,2
  Всього доходів спеціального фонду   350000,00 417914,58 409457,29 461064 51606,75 112,6
  Міський голова         В.А. Скочко  
                 
                 
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: