(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

АНАЛІЗ регуляторного впливу до проєкту рішення Сквирської міської ради „Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування”

 
Дата публікації 19.6.2023 8:42:24
 

АНАЛІЗ регуляторного впливу

до проєкту рішення Сквирської міської ради

„Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування”

 

Назва регуляторного органу: Сквирська міська рада

 

Назва регуляторного акта: проект рішення Сквирської міської ради «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»

 

Розробник: відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради.

 

1. Визначення проблеми

На сьогоднішній день не існує єдиного порядку встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Сквира, які регулюються виконавчим комітетом Сквирської міської ради. Також не існує чіткого переліку документів, які мають подаватися при перегляді тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування автомобільними перевізниками усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

У зв’язку з цим та відповідно до ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 10, 29 Закону України „Про автомобільний транспорт», ст.10 Закону України «Про ціни і ціноутворення» з метою запровадження єдиної процедури встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які регулюються виконавчим комітетом Сквирської міської ради, розроблено Порядок прийняття рішень про встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Сквира.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб'єкти господарювання

+

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

-

 

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, що забезпечить:

- визначення прозорої процедури встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

- надання методичної допомоги суб’єктам господарювання всіх форм власності (перевізникам), а також виконавчому комітету Сквирської міської ради при встановленні тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

- захист прав споживачів транспортних послуг (пасажирів) щодо попередження необґрунтованого підвищення тарифів та відповідності вартості проїзду якості транспортних послуг;

- захист прав перевізників з метою задоволення їх підприємницьких інтересів та забезпечення інвестиційної привабливості ринку пасажирських автомобільних перевезень, у т.ч. у випадках об’єктивних змін умов господарювання (чинників, які впливають на величину тарифів);

- забезпечення сталих умов роботи міського автомобільного транспорту загального користування;

- забезпечить задоволення потреб населення громади у перевезеннях, та підвищення якості і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1. Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Відмова від затвердження рішення «Про затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування».

В такому випадку проблема, яка існує на даний час, не буде вирішена, основні права та свободи громадян (пасажирів), права перевізників та органів місцевого самоврядування не будуть реалізовані, відносини з питань встановлення або погодження тарифів між виконавчим комітетом, перевізниками та пасажирами залишаються напруженими та неврегульованими.

Альтернатива № 2. Прийняття проекту акта (далі – Альтернатива № 2)

Дозволить затвердити Порядок встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Перевагами обраного способу регулювання:

- дотримання єдиного, прозорого, чіткого механізму встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

- покращення організації роботи у сфері надання послуг з перевезення пасажирів;

- посилення відповідальності виконавчих органів міської ради та перевізників з питань встановлення тарифів;

- не порушується встановлений законом порядок.

 

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів громади:

Вид альтернативи

 •  
 •  

Альтернатива № 1

 1.  

Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту, втрата додаткових надходжень до міського бюджету, втрата довіри до місцевої влади через неврегульованого питання щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, задоволення потреб населення громади у перевезеннях, та підвищення якості і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян.

Тому альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Затвердження Порядку встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування забезпечує:

 - чітку процедуру подання до виконавчого комітету Сквирської міської ради автомобільними перевізниками усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання розрахунків економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

встановлення конкретних строків розгляду матеріалів та підготовки проектів рішень про встановлення тарифів на ці послуги.

Розмір витрат в грошовій формі не можливо виразити для жодної категорії (групи) суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта без проведення розрахунків тарифів на перевезення

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Збільшення тарифів на перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування.

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Захист прав споживачів транспортних послуг;

Забезпечення сталих умов роботи міського автомобільного транспорту;

Залучення до процесу встановлення або погодження тарифів

Не потребує матеріальних та інших витрат.

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 1.  
 1.  
 1.  

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 1.  
 1.  
 1.  

 

Вид альтернативи

 •  
 •  

Альтернатива № 1

 1.  

Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Втрата можливості здійснювати господарську діяльність у сфері транспортних послуг, як наслідок, втрата отримання додаткових прибутків. Тому, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Перевізники матимуть можливість на конкурентних засадах та чітко визначених умовах здійснювати господарську діяльність на ринку автотранспортних перевезень населення громади та як наслідок отримання додаткових прибутків.

- захист прав перевізників;

- задоволення підприємницького інтересу;

Витрати на оплату послуг організацій, які здійснюватимуть на замовлення перевізників розрахунки тарифів та обстеження пасажиропотоків

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива № 1

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження Порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, встановлення чітких та прозорих умов встановлення тарифів; забезпечить вибір найкращого автомобільного перевізника, який буде спроможний надавати безпечні, якісні послуги населенню, забезпечить прозорість

При впровадженні зазначеної альтернативи будуть створені умови для реалізації вимог статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт».

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива № 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для громади, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, для міської ради витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд звернень громадян, у разі звернення їх зі скаргами стосовно відсутності перевезень в межах міста. Для громадян - зайві витрати коштів на додатковий транспорт (наприклад, щоб доїхати з віддалених районів в центр міста) та додаткові витрати часу, щоб знайти цей транспорт. Для суб’єктів господарювання - можливість втрати доходів тих суб'єктів господарювання, які мають можливість здійснювати пасажирські перевезення, але не мають на це право, так як відсутній порядок на місцевому рівні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети, а саме: Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту, втрата додаткових надходжень до міського бюджету, втрата довіри до місцевої влади через неврегульованого питання щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, задоволення потреб населення громади у перевезеннях, та підвищення якості і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян.

Альтернатива № 2

Затвердження Порядку встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування забезпечує:

 - чітку процедуру подання до виконавчого комітету Сквирської міської ради автомобільними перевізниками усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання розрахунків економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

встановлення конкретних строків розгляду матеріалів та підготовки проектів рішень про встановлення тарифів на ці послуги. Громадяни зможуть реалізувати права на отримання якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів.

У разі прийняття проекту регуляторного акта, держава (в особі міської ради) не потребує додаткових витрат з міського бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень виконавчого комітету Сквирської міської ради.

 

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою:

буде врегульовано господарські відносини у сфері пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах, що забезпечить затвердження Порядку встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, забезпечить якісну підготовку організації з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, забезпечить прозорість в реалізації вимог статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт».

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей щодо основних прав та свобод громадян (пасажирів), права перевізників не будуть реалізовані, відносини з питань встановлення або погодження тарифів між виконавчим комітетом, перевізниками та пасажирами залишаються неврегульованими.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін впливу зовнішнішніх чинники на дію регуляторного акта не очікується

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме:

- надання методичної допомоги суб’єктам господарювання всіх форм власності, які надають послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

 - захисту прав споживачів транспортних послуг (пасажирів) щодо попередження не обґрунтованого  підвищення тарифів та відповідності вартості проїзду якості транспортних послуг;

 - захисту прав перевізників з метою задоволення їх підприємницьких інтересів та забезпечення інвестиційної привабливості ринку пасажирських автомобільних перевезень, в тому числі  у випадках об’єктивних змін умов господарювання (чинників, які впливають на розмір тарифів);

- забезпечення сталих умов роботи автомобільного транспорту загального користування в місті Сквира;

- зменшення обсягів роботи в частині відпрацювання скарг від населення.  Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідного підрозділу та посадових осіб міської ради, громадських організацій, перевізників. У зв'язку з тим, що передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести зміну законодавства про автомобільний транспорт, в такому випадку необхідно буде вносити відповідні зміни до регуляторного акта або скасовувати його.

 

 

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Шляхом застосування Порядку встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Сквира, затвердження якого передбачено проектом регуляторного акта.

Реалізація даного регуляторного акта забезпечить:

- дотримання єдиного, прозорого, чіткого механізму встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

- покращення організації роботи у сфері надання послуг з перевезення пасажирів;

- посилення відповідальності виконавчих органів міської ради та перевізників з питань встановлення тарифів.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Винести зазначений регуляторний акт на затвердження  сесії Сквирської міської ради.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному сайті Сквирської міської ради.

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного рішення всіма учасниками правовідносин у сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу. Орган, який відповідає за розробкою регуляторного акта, контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акта - відділ економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку Сквирської міської ради.

Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акта (розробка, оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік Сквирської міської ради та її виконавчого комітету, становить близько 2-х місяців.

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання, виконавчий комітет міської ради та громадян виконувати встановлені вимоги наступним чином:

- простота положень даного акту;

- простота виконання вимог, встановлених актом;

- чітке врегулювання прав та обов’язків перевізників, виконавчого комітету міської ради, споживачів послуг.

Впровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат з міського бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень виконавчого комітету Сквирської міської  ради.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить визначити:

 • чітку процедуру подання до виконавчого комітету Сквирської міської  ради автомобільними перевізниками усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання розрахунків економічно  обґрунтованих витрат на надання послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;
 • встановлення конкретних строків розгляду матеріалів та підготовки проектів рішень про встановлення тарифів на ці послуги.

Розмір вигод та витрат в грошовій формі не можливо виразити для жодної категорії (групи) суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта без проведення розрахунків тарифів на перевезення, в т.ч.:

1) суб’єкти господарювання (перевізники):

а) розмір вигод буде дорівнювати прибутку, який вони отримують додатково у зв’язку з веденням в дію тарифів.

б) розмір витрат буде складатися з оплати послуг організації, яка здійснює на замовлення перевізника розрахунки тарифів та обстеження пасажиропотоків (у разі, якщо він особисто цього зробити не може).

2) виконком – взагалі не несе ніяких вигод та витрат в грошовій формі, лише витрати на оприлюднення регуляторного акта в друкованих ЗМІ.

3) споживачі послуг (пасажири) отримують втрати в грошовій формі від збільшення тарифів на перевезення.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки діючі законодавчі та нормативно-правові акти не передбачають обмеження повноважень органів місцевого самоврядування з питань встановлення або погодження тарифів.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторного акта обрано статистичні показники:

- кількість звернень перевізників до Сквирської міської  ради з питань встановлення  тарифів;

- кількість встановлених  тарифів;

- кількість відмов у встановленні  тарифів.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься базове та повторне відстеження.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до набрання чинності регуляторного акта.

Враховуючи те, що для визначення показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, повторне відстеження планується провести через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами повторного відстеження буде можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження та у разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності цього регуляторного акта.

За результатами проведення відстежень буде можливим порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

Розробник:

Начальниця відділу економічно-інвестиційної

діяльності та агропромислового розвитку

Сквирської міської ради                                                     Оксана СУСЛОВА

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: