(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

8340 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Розпорядження міського голови №22-ОД від 16 травня 2019 року

 
Дата публікації 20.5.2019 16:29:21
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №22-ОД від 16 травня 2019 року                                                   Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1.   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3.   0118340   0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 133 560,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Сквирської міської ради №927-39-VII від 11.04.2019 року "Про затвердження Програми природоохоронних заходів міста Сквира на 2019 рік"
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста Сквира
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста Сквира , запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, покращення екологічної ситуації взагалі
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Основними завданнями програми є зменшення забруднення довкілля, раціонального водокористування, охорони поверхневих вод, вирішення проблем міського полігону ТПВ, збереження та відновлення зелених зон, зменшення негативного впливу підприємств міста на довкілля, підвищення рівня екологічної свідомості мешканців міста, проведення виховної роботи щодо охорони навколишнього природного середовища, формування прагнення у мешканців міста активної діяльності щодо поліпшення і збереження природного середовища, пропагування природоохоронних знань, небайдужого ставлення до дій людей, які наносять шкоду природі.
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 Рекультивація території полігону твердих побутових відходів на території  Сквирської міської ради 0 133560,00 133560,00                        
  Усього   133 560,00 133 560,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма природоохоронних заходів міста Сквира на 2019 рік 0,00 133 560,00 133 560,00                          
  Усього 0,00 133 560,00 133 560,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 Обсяг заплановаих видатків грн рішення сесії   133 560,00 133 560,00
  Показник продукту          
2 кількість запланованих заходів Програми од. розрахунок   1,00 1,00
  Показник ефективності          
3 середня вартість одного заходу грн розрахунок   133 560,00 133 560,00
  Показник якості          
4 темп зростання кількості реалізованих заходів порівняно з попереднім роком % розрахунок   100,00 100,00
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
16.05.2019                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: