(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

7370 - Розпорядження міського голови №10-ОД від 22 лютого 2019 року

 
Дата публікації 23.2.2019 16:45:0
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №10-ОД від 22 лютого 2019 року                                                            Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1.   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3.   0117370   0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 198 228,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 198 228,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії сквирської міської ради №877-37-VII від 21 лютого 2019 року "Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №848-36-VII від 19 грудня 2019 року" Про бюджет міста Сквира на 2019 рік"
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Здійснення будівництва, реконструкцій, капітальних ремонтів об’єктів культурної інфраструктури територіальної громади  міста Сквира.
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Мета Програми: полягає у реалізації державної політики у сфері будівництва, реконструкції, капітального ремонту, благоустрою населених пунктів, підвищення ефективності використаних об’єктів відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих та комфортних умов життєдіяльності людини.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Виготовлення ПКД на обєкт "Реконструкція будинку кінотеатру під «Адміністративно-культурний муніципальний центр»
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 реконструкція та реставрація інших обєктів 0,00 198 228,00 198 228,00                        
  Усього 0,00 198 228,00 198 228,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма "Будівництва, (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності та соціально – культурного розвитку територіальної громади міста Сквира на 2019 рік 0,00 198 228,00 198 228,00                          
  Усього 0,00 198 228,00 198 228,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник звтрат                
1 обсяг видатків на проектні роботи, грн грн.,     198 228,00 198 228,00
  Показники продукту          
2 кількість проектів для реконструкції обєктів, од., од.,     1 1
  Показники ефективності          
3 середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції обєкту, грн. грн.,     198 228,00 198 228,00
  Показники якості          
4 рівень готовності проектної документації реконструкції обєктів,% %     100 100
                                                                                                                               
Міський голова                 В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                 
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
22.02.2019                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: