(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

6050 - Розпорядження міського голови №58-ОД від 07 листопада 2019 року

 
Дата публікації 14.11.2019 15:9:49
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №58-ОД від 07 листопада 2019 року                                                        Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1.   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3.   0116050   0620 Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об`єктах комунальної власності
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 13 000,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Свквирської  міської ради №920-39-VII від 11.04.2019 року
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 реалізацію державної та регіональної політики щодо поліпшення якості очищення стоків, запобігання масштабних аварій в системах централізованого водовідведення
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Мета Програми – задоволення потреб споживачів м. Сквира у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Сквира її ефективності, надійності та рівню безпеки об'єктів, раціональне використання водних ресурсів, збереження та охорона навколишнього природного середовища.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
  удосконалення, оновлення та модернізація обєктів водовідведення, підвищення ефективності та надійності їх функціонування
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 надання капітальних трансфертів підприємствам, установам, організаціям 0,00 13 000,00 13 000,00                        
  УСЬОГО 0,00 13 000,00 13 000,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма  ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік 0,00 13 000,00 13 000,00                          
  Усього 0,00 13 000,00 13 000,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат грн        
1 обсяг видатків   рішення сесії   13 000,00 13 000,00
  Показник продукту          
2 кількість заходів од. клопотання КП "Сквираблагоустрій"   1,00 1,00
  Показник ефективності          
3 середні витрати на проведення одного заходу грн розрахунок   13 000,00 13 000,00
  Показник якості          
4 темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком %     1,20 1,20
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
07.11.2019                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: