(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

5062 - Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Розпорядження міського голови №15-ОД від 12 квітня 2019 року

 
Дата публікації 22.4.2019 15:54:8
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Розпорядження міського голови №15-ОД від 12 квітня 2019 року
                                                                                Сквирська міська рада
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3   0115062   0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 140 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 140 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Бюджетний Кодекс україни, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Постанови КМУ профілюючого напрямку
Рішення сісії Сквирської міськоїх ради №758-34-VII  від03.11.2018 року з внесеними змінами
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 2
1 здійснення фізичного виховання та фізичної культури і спорту серед молоді, організація позитивного іміджу спортивно масової роботи
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми: Метою Прогами є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-приоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян , забезпечення розвитку заняттям спортом

 серед дитячо-юнацького та дорослого населення міста, поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
1 2
1 запровадження в навчальних закладах міста   усіх типів та форм власності рухової активності школярів
2 забезпечення навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем;
3 інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей  і економічних факторів
4 удосконалення системи підготовки спортивних  команд міста, підвищення якості функціонування гуртків
5 збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування
9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього        
       
1 2 3 4 5 6        
1 Фінансування видатків на  проведення спортивних змагань у місті ,участь у районних та обласних змаганнях, придбання спортивного інвентаря та форми 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00        
  УСЬОГО 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)                                
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                
                               
1 2 3 4                                
Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік у місті Сквира 140000,00   140000,00                                
Усього 140 000,00   140 000,00                                
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат - видатки на участь у спортивних заходах грн. внутрішній облік 140000,00   140000,00
2 Показник продукту - кількість профінансованих спортивних заходів шт. облік одержувача МФОК "Старт" 15   15,00
3 Показник ефективності - середня сума фінснування одного спортивного заходу грн./шт внутрішній облік 9 333,00   9 333,00
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали і прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                                                                                                               
  дата погодження 12.04.2019                                          
                                                                                                                 
  М.П.                                                                                                                          
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: