(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

4082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва Розпорядження Скврського міського голови №22-ОД від 16 травня 2019 року

 
Дата публікації 20.5.2019 16:15:57
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Розпорядження Скврського міського голови №22-ОД  від 16 травня 2019 року
                                                                                Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3   0114082   0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 170 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 170 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний Кодекс України;

Наказ МФУ вsд 17.07.2015р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитsв для формування мsсцевих бюджетів"(із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018р № 617);

Наказ МФУ від 20.09.2017р № 793 "Про затвердження складових програмної класифыкації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Рішення сесії міської ради від 06.11.2018р. № 760-34-VII "Про  затвердження Програми  відзначення Державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік"
Рішення сесії міської ради від 19.12.2018р. №846-36-VII "Про  затвердження Програми  розвитку культури в місті Сквира на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 2
1 здійснення представницьких та інших заходів відповідно за законодавчих норм та правил
7. Мета бюджетної програми: Метою Програми є забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів, а також створення належних умов для задоволення культурних потреб міста, підвищення ефективної діяльності закладів культури, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
1 2
1 Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Сквирою, здійснення представницьких та інших заходів.
2 Створення умов для нормального функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього        
       
1 2 3 4 5 6        
1 Відзначення жителів міста, працівників підприємств, організацій та установ до державних, професійних свят, визначних подій  60 000,00 0,00 0,00 60 000,00        
2 Організація проведеннія Дня міста Сквира, офіційних прийомів, зустрічей делегацій, конференцій, круглих столів і т.п 90 000,00     90 000,00        
3 Поточний трансферт ГО "Зорецвіт" 20 000,00     20 000,00        
  УСЬОГО 170 000,00 0,00 0,00 170 000,00        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)                                
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                
                               
1 2 3 4                                
Програма відзначення Державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік 150 000,00   150 000,00                                
 Програми  розвитку культури в місті Сквира на 2019 рік 20 000,00   20 000,00                                
Усього 170 000,00 0,00 170 000,00                                
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат          
1 Обсяг видатків для виплати грошових відзнак жителям міста  грн. рішення виконавчого комітету 60000,00   60000,00
2 Обсяг видатків на організацію проведеннія Дня міста Сквира, офіційних прийомів, зустрічей делегацій, конференцій, круглих столів і т.п грн. рішення виконавчого комітету 90000,00   90000,00
  Продукту           
3 Кількість жителів міста , які отримали грошові відзнаки до державних та професійних свят  осіб рішення виконавчого комітету 300,00   300,00
4 Кількість організованих та проведених заходів шт. рішення виконавчого комітету 14,00   14,00
  Ефективності          
5 середній розмір грошової відзнаки до державних та професійних свят  грн./особу внутрішній облік 200,00   200,00
  Затрат   внутрішній облік 6 428,00   6 428,00
6 Обсяг видатків грн рішення сесії 20 000,00   20 000,00
  Продукту           
7 Кількість організованих та проведених заходів шт. внутрішній облік 3,00   3,00
  Ефективності          
8 середні витрати на 1 захід грн розрахунок 6 666,60   6 666,60
                                                                                                                               
 Програми  розвитку культури в місті Сквира на 2019 рік"                                                                                                                              
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали і прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                 
  дата погодження 16.05.2019                 (підпис)   (ініціали і прізвище)          
  М.П.                                                                                                                        
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: