(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

24.12.2021р.№ 115-ОД Розпорядження Сквирського міського голови

 
Дата публікації 29.12.2021 11:29:27
 
                0
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ / розпорядчий документ
          Сквирська міська рада
          (найменування головного розпорядника
           
          коштів місцевого бюджету )
           24.12.2021р.№ 115-ОД Розпорядження Сквирського міського голови 
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 0100000 Сквирська міська рада 04054961
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Сквирська міська рада 04054961
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0117130 7130   0421  Здійснення  заходів із землеустрою 10561000000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –94 000,00 гривень , у тому числі загального фонду – 94 000 ,00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (зі змінами)
- Бджетний кодекс України" від 08.07.2010р. №2456-VI( зі змінами)
-Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 №208 (зі змінами)
- Закону України «Про оренду землі»;
-Земельний кодекс України від 25,10.2011 №2768-ІІІ(зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)       
Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами)            
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами)
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення»;
- Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року №31-3-VIII;
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 94000 0 94000
Усього 94000 0 94000
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку земельних відносин иа охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 94 000 0 94 000
  Усього 94 000 0 94 000
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Виготовлення технічної документації з грошової щцінки землі; технічної документації щодо встановлення щодо інвентаризації земельних  ділянок; технічної документації щодо встановлення меж земельних ділянок проекти землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок; проекти землеустрою щодо зміни цільового призначення,; організація та підготовка документації для проведення земельних торгів; виготовлення електронного документу форми XML та винос в натуру земельної ділянки, реєстрація права комунальної власності по вулиці Липовецька,12; підготовка зем.ділянок несільськогосподарського призначення до продажу; інвентаризація земель, що перебувають в колективній власності колишніх КСП          
1 затрат          
  Обсяг видатків для здійснення заходів грн. кошторис 94000,00 0,00 94000,00
2 продукту          
  Кількість земель, на яких планується проводити роботи га. заходи 100,00 0,00 100,00
3 ефективності          
  Середні витрати на проведення робіт грн. розрахунково 940,00 0,00 940,00
4 якості          
  Відсоток проведених робіт в порівнянні з попереднім роком відс. відсоток 100,00 0,00 100,00
  Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Фінансове управління Сквирської міської ради              
  Начальник фінансового управління Сквирської міської ради       Ірина КРУКІВСЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  23.12.2021 р.              
  М.П.              
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: