(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

118340 - Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

 
Дата публікації 19.2.2021 11:40:24
 

викачати файл

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ / розпорядчий документ
          Сквирська міська рада
          (найменування головного розпорядника
           
          коштів місцевого бюджету )
          10.02.2021 р. № 13-ОД Розпорядження  Сквирського міського голови
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 0100000 Сквирська міська рада 04054961
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Сквирська міська рада 04054961
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 118340 8340   0540  Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 10561000000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –85000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 85000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України  від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 №208  (зі змінами)
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ  (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами)
Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року № 31-3-VIII
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Реалізація державної та територіальної політики щодо забезпечення конституційного  права людини на безпечне довкілля та виконання обовязків  щодо охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення екологічного безпечних  умов проживання  населення Сквирської територіальної громади , запобігагння виникненню укологічних надзичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів , покращення екологічної ситуації.
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Природоохоронні  заходи за рахунок  цільових фондів 0 85 000 85 000
Усього 0 85 000 85 000
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма природоохоронних заходів Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік 0 85 000 85 000
  Усього 0 85 000 85 000
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  Обсяг витатків  на заходи грн. кошторис 0,00 85000,00 85000,00
2 продукту          
  кількість запланованих заходів  Програми шт. план 0,00 3,00 3,00
3 ефективності          
  середня вартість одного заходу грн. розрахунок 0,00 28333,00 28333,00
1 2 3 4 5 6 7
4 якості          
  темп зростання кількості реалізованих заходів відс. відсоток 0,00 100,00 100,00
  Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Фінансове управління Сквирської міської ради              
  Начальник фінансового управління Сквирської міської ради       Ірина КРУКІВСЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  10.02.2021 р.              
  М.П.              
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: