(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

117130 - зміни Розпорядження міського голови №16 -ОД від 28 травня 2020 року

 
Дата публікації 17.8.2020 14:43:14
 

викачати файл

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №16 -ОД від  28 травня 2020 року                                                                                  Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0117130   7130   0421   Здійснення заходів із землеустрою   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 175 980,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 175 980,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма продаж земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м. Сквира (далі - Програма) розроблена відповідно до:
- Земельного кодексу України;
- Цивільного кодексу України;
- Закону України «Про оренду землі»;
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України «Про основи містобудування»;
- Закону України «Про планування і забудову території»;
- Закону України «Про оцінку землі»;
- Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;
- Закону України «Про землеустрій»;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення»;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок проведення земельних аукціонів»; Конституції України, рішення сесії Сквирської міської ради №1092-47-VII від 06.11.2019 року "Про затвердження Програми продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік  на території м.Сквира", "Програма розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м. Сквира»
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 ефективне  використання та підвищення цінності земельних ресурсів міста
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 забезпечення гарантій прав власності
2 реалізація конституційних прав громадян
3 забезпечення єдності суспільних та державних інтересів
4 забезпечення гарантій та захисту прав субєктів ринку земель
5 забезпечення прозорості обороту земель
6 прогнозування ринку землі з метою відповідного державного регулювання та попередження негативних тенденцій у сфері земельних відносин
7 збільшення надходжень від платежів за землю усіх рівнів
8 підвищення ефективності права оренди землі
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
  Здійснення заходів із землеустрою (виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки)   175980,00 175980,00                        
  УСЬОГО     175 980,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма розвитку  земельних відносин, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік  на території м.Сквира 0,00 175980,00 175980,00                          
  Усього 0,00 175 980,00 175 980,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 запланованіий обсяг видатків грн рішення сесії  0,00 175 980,00 175 980,00
  Показник продукту          
2 кількість запланованих заходів Програми од. облік розпорядника бюджетних коштів 0,00 13 13
  Показник ефективності          
3 середня вартість одного заходу Програми грн розрахунок 0,00 13 536,00 13 536,00
  Показник якості          
4 темп зростання середньої вартості  реалізації одного заходу порівняно з попереднім періодом % розрахунок 0,00 0,30 0,30
                                                                                                                               
Заступник міського голови з економічних питань     Л.В.Сергієнко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
04.06.2020 року                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №16 -ОД від  28 травня 2020 року                                                                                  Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0117130   7130   0421   Здійснення заходів із землеустрою   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 175 980,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 175 980,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма продаж земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м. Сквира (далі - Програма) розроблена відповідно до:
- Земельного кодексу України;
- Цивільного кодексу України;
- Закону України «Про оренду землі»;
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України «Про основи містобудування»;
- Закону України «Про планування і забудову території»;
- Закону України «Про оцінку землі»;
- Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;
- Закону України «Про землеустрій»;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення»;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок проведення земельних аукціонів»; Конституції України, рішення сесії Сквирської міської ради №1092-47-VII від 06.11.2019 року "Про затвердження Програми продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік  на території м.Сквира", "Програма розвитку земельних відносин та охорони земель, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік на території м. Сквира»
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 ефективне  використання та підвищення цінності земельних ресурсів міста
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 забезпечення гарантій прав власності
2 реалізація конституційних прав громадян
3 забезпечення єдності суспільних та державних інтересів
4 забезпечення гарантій та захисту прав субєктів ринку земель
5 забезпечення прозорості обороту земель
6 прогнозування ринку землі з метою відповідного державного регулювання та попередження негативних тенденцій у сфері земельних відносин
7 збільшення надходжень від платежів за землю усіх рівнів
8 підвищення ефективності права оренди землі
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
  Здійснення заходів із землеустрою (виготовлення землевпорядної документації на земельні ділянки)   175980,00 175980,00                        
  УСЬОГО     175 980,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма розвитку  земельних відносин, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік  на території м.Сквира 0,00 175980,00 175980,00                          
  Усього 0,00 175 980,00 175 980,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 запланованіий обсяг видатків грн рішення сесії  0,00 175 980,00 175 980,00
  Показник продукту          
2 кількість запланованих заходів Програми од. облік розпорядника бюджетних коштів 0,00 13 13
  Показник ефективності          
3 середня вартість одного заходу Програми грн розрахунок 0,00 13 536,00 13 536,00
  Показник якості          
4 темп зростання середньої вартості  реалізації одного заходу порівняно з попереднім періодом % розрахунок 0,00 0,30 0,30
                                                                                                                               
Заступник міського голови з економічних питань     Л.В.Сергієнко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
04.06.2020 року                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: