(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

116040 - Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

 
Дата публікації 19.2.2021 11:21:3
 

викачати файл

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ / розпорядчий документ
          Сквирська міська рада
          (найменування головного розпорядника
           
          коштів місцевого бюджету )
          10.02.2021 р. № 13-ОД Розпорядження Сквирського міського голови
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 0100000 Сквирська міська рада 04054961
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Сквирська міська рада 04054961
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 116040 6040   0620  Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 10561000000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –642804 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 642804 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 р. №208  (зі змінами)
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"  від 07.06.2001 №2493-ІІІ (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами)
Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року № 31-3-VIII
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення населення питною водою належної якості
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення населення питною водою належної якості
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Проведення  капітального ремонту системи водопостачання
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Проведення капітального ремонту системи   водопостачання 0 642 804 642 804
Усього 0 642 804 642 804
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
  Усього      
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  обсяг видатків грн. кошторис 0,00 642804,00 642804,00
2 продукту          
  кількість об’єктів водопостачання, на яких планується проведення капітального ремонту од. заходи 0,00 7,00 7,00
3 ефективності          
  середні витрати на проведення  капітального ремонту одного об’єкту водопостачання грн. розрахунково 0,00 91830,00 91830,00
1 2 3 4 5 6 7
4 якості          
  темп зростання середніх витрат на проведення капітального  ремонтумонту 1 км водопровідних мереж порівняно з попереднім роком відс. відсотково 0,00 100,00 100,00
  Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Фінансове управління Сквирської міської ради              
  Начальник фінансового управління Сквирської міської ради       Ірина КРУКІВСЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  10.02.2021 р.              
  М.П.              
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: