(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0620 - Розпорядження міського голови №34-ОД від 02 серпня 2019 року

 
Дата публікації 6.8.2019 10:57:8
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №34-ОД від 02 серпня 2019 року                                                                                                           Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1.   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3.   0116040   0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 95 130,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 95 130,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Сквирської міської ради № 920-39-VII від 11.04.2019 року"Про затвердження Програми ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 реалізацію державної та регіональної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення населення питною водою належної якості
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 Нове будівництво водопроводу по пров. Гоголя м. Сквира» з виготовленням проектно – кошторисної документації (ПКД). 0,00 95 130,00 95 130,00                        
  Усього 0,00 95 130,00 95 130,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства міста Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік 0,00 95 130,00 95 130,00                          
  Усього 0,00 95 130,00 95 130,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показники затрат          
1 обсяг видатків грн робочий проект   95 130,00 95 130,00
  Показники продукту          
2 кількість заходів од. розрахунок   1 1
  Показники ефективності          
3 середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок   95 130,00 95 131,00
  Показники якості          
4 темп зростання кількості заходів порівняно з попередній роком % розрахунок   0,34 0,34
5 темп зростання середніх витрат на проведення одного заходу порівняно з попереднім роком % розрахунок   0,29 0,29
6 відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення % розрахунок   100,0 100,00
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
02.08.2019р                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: