(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0620 - Розпорядження Сквирського міського голови №40-ОД від 04 вересня 2019 року

 
Дата публікації 15.10.2019 15:37:48
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Розпорядження Сквирського міського голови №40-ОД від 04 вересня 2019 року
                                                                                Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3   0116030   0620 Організація благоустрою населених пунктів
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 15 443 740,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 989 487,00 гривень та
спеціального фонду- 11 454 253,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», рішення сесії Сквирської міської ради №835-35-VII від 03.12.2018 року "Про затвердження Програми організації благоустрою міста Сквира на 2019 рік", №765-34-VII від 06.11.2018 року "Про затвердження Програми громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м.Сквира на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 2
1 Підвищення рівня благоустрою міста
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
1 2
1 Cанітарне прибирання  та благоустрій  міста Сквира (утримання місць загального користування)
2 Утримання місць поховань як об’єктів благоустрою та похоронно-ритуальне обслуговування в місті Сквира
3 Утримання і поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення в місті Сквира
4 Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Сквира 
5 Здійснення капітальних ремонтів інших обєктів
6 Організація громадських робіт
7 Надання капітальних трансфертів підприємствам для придбання основних засобів
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього        
       
1 2 3 4 5 6        
1 організація благоустрою міста 3 839 487,00 0,00 0,00 3 839 487,00        
4 капітальний ремонт інших обєктів 0,00 10 975 253,00 10 975 254,00 10 975 253,00        
6 надання капітальних трансфертів підприємствам 0,00 257 000,00 257 000,00 257 000,00        
7 організація громадських робіт 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00        
8 ветеринарні послуги 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00        
9 придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00        
  УСЬОГО 3 989 487,00 11 454 253,00 11 454 254,00 15 443 740,00        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)                                
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                
                               
1 2 3 4                                
Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2019 рік 50 000,00 0,00 50 000,00                                
Програма  організації благоустрою міста Сквира на 2019 рік 3 939 487,00 11 454 253,00 15 393 740,00                                
Усього 3 989 487,00 11 454 253,00 15 443 740,00                                
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  показники  затрат (утримання місць загального користування)          
1 обсяг видатків грн рішення ради 2398967,00   2398967,00
  показники продукту           
2 площа вулиць, парків,мостів та шляхопроводів(доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період тис.кв.м  внутрішній облік КП "Сквирське СКГ"/КП "Сквираблагоустрій" 66,90   66,90
3 площа вулиць, парків,мостів та шляхопроводів(доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в весняно-літній період тис.кв.м  внутрішній облік КП "Сквирське СКГ"/КП "Сквираблагоустрій" 127,90   127,90
  показники ефективності          
4 середня вартість уримання 1 кв.м вулиць, парків, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) грн розрахунок 0,15   0,15
  показники якості          
5 темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м площі вулиць, парків, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком % розрахунок 12,0   12,00
  показники  затрат (забезпечення благоустрою кладовищ)          
6 обсяг видатків грн рішення ради 150000,00   150000,00
7 загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою га  внутрішній облік КС "Сквирське СКГ" 215   215,00
  показники продукту          
8  площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га розрахунок 32,40   32,40
  показники ефективності          
9 середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища грн розрахунок 46296,00   46296,00
  показники якості           
10 питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ % розрахунок 15,10   15,10
11 темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попередній роком % розрахунок      
  показники затрат (забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста/ капітальний ремонтінших обєктів)          
12 обсяг видатків грн рішення ради 1428000,00 11454253,00 12882253,00
13 обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення  тис.кВт.год  внутрішній облік КП "Сквирське СКГ"/КП "Сквираблагоустрій" 300,00   300,00
14 рівень освітлення вулиць на початок року % розрахунок 40,00   40,00
  показники продукту         0,00
15 кількість світлоточок, які планується встановити од. розрахунок 20,00   20,00
16 кількість електроламп та світильників, які планується встановити од.  внутрішній облік КП "Сквирське СКГ"/КП "Сквираблагоустрій" 20,00   20,00
17 кількість електроламп та світильників, які планується замінити од.  внутрішній облік КП "Сквирське СКГ"/КП "Сквираблагоустрій" 300,00   300,00
18 кількість світлоточок/ обєктів, які підлягають поточному/капітальному ремонту шт  внутрішній облік КП "Сквирське СКГ"/КП "Сквираблагоустрій" 80,00   80,00
19 кількість світлоточок, на яких  планується  провести поточний/капітальний ремонт шт  внутрішній облік КП "Сквирське СКГ"/КП "Сквираблагоустрій" 50 256 306
20 протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному/капітальному ремонту км.  внутрішній облік КП "Сквирське СКГ"/КП "Сквираблагоустрій" 9,00   9,00
21 протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести  поточний/капітальний ремонт км.  внутрішній облік КП "Сквирське СКГ"/КП "Сквираблагоустрій" 7,00 7,350 14,350
22 кількість обєктів капітального ремонту, які планується відремонтувати од. рішення сесії   18 15
  показники ефективності          
23 середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік кВт.год  внутрішній облік КП "Сквирське СКГ"/КП "Сквираблагоустрій" 222,20   222,20
24 середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік грн розрахунок 1057,80   1057,80
25 середні витрати на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки грн розрахунок 488,90   488,90
26 середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення  грн розрахунок 14537,40   14537,40
27 середні витрати на капітальний ремонт 1 обєкта грн розрахунок   636347,00 636347,00
  показники якості           
28 питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби % розрахунок 22,00   22,00
29 темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попередній роком % розрахунок 7,10   7,10
30 питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби % розрахунок 62,50   62,50
31 темп зростання середній витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попередній роком % розрахунок 50,30   50,30
32 питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби % розрахунок 77,80   77,80
33 темп зростання середніх витрат на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки порівняно з попереднім роком % розрахунок 40,90   40,90
34 темп зростання кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком % розрахунок      
35 темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 обєкта порівняно з попереднім роком % розрахунок   2,36 3,36
  показники затрат (Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Сквира)          
36 обсяг видатків грн рішення ради 100000,00   100000,00
  показники продукту          
37 кількість безпритульних тварин, які планується виловити/стерелізувати од. внутрішній облік 150   150
38 кількість заходів, які планується провести од. внутрішній облік 5   5
  показники ефективності          
39 середні видатки на проведення відлову/стерилізації  однієї тварини грн розрахунок 666,00   666,00
40 середні видатки на виконання  одного заходу грн розрахунок 20000,00   20000,00
  показники якості           
41 темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком % розрахунок      
42 темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин поріняно з попереднім роком % розрахунок 0   0
  показники затрат (Надання капітальних трансфертів підприємствам для придбання основних засобів)          
43 обсяг видатків грн рішення ради   257000,00 257000,00
  показники продукту          
44 кількість одиниць придбаного обладнання/багаторічних насаджень од. клопотання КП Сквирське СКГ   306 306
  показники ефективності          
45 середні видатки на придбання одиниці грн розрахунок   839,87 839,87
  показники якості           
46 економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання  грн розрахунок   6000,00 6000,00
  показники затрат (організація громадських робіт)          
47 обсяг видатків грн рішення ради 50000,00   50000,00
  показники продукту          
48 кількість задіяного незайнятоно населення для організації проведення благоустрою міста ос. направлення на працевлаштування від Сквирського районного центру зайнятості 30   30
  показники ефективності          
49 середні видатки на утримання одного працівника грн розрахунок 1667,00   1667,00
  показники якості           
50 темп зростання кількості залучених громадян порівняно з попереднім роком % розрахунок 24   24
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали і прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                                                                                                               
04.09.2019                
(Дата погодження)                                            
                                                                                                                               
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: