(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0610 - Розпорядження міського голови №34- ОД від 02 серпня 2019 року

 
Дата публікації 6.8.2019 11:7:57
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №34- ОД від 02 серпня 2019 року                                                                                                                                                                                                                                Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1.   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3.   0116011   0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 160 980,00 гривень, у тому числі загального фонду 140 980,00 гривень та
спеціального фонду- 20 000,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закони України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-8, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-8, Постанова Кабінету Міністрів України “Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 08.10.1992 р. № 572.
Рішення сесії Сквирської міської ради № 38-VII від 15.03.2019 року "Про затвердження Програми поточного ремонту житлового фонду міста Сквира на 2019 рік" з внесеними змінами 02.08.2019 року
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
- реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста:

- забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста.

- забезпечення необхідних умов для проживання людей та поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг.

- збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання коштів.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 реалізація заходів програми з поточного ремонту житлового фонду (даху) 140 980,00 0,00 140 980,00                        
2 надання капітального трансферту КП "Сквирське СКГ" для виготовлення ПКД на обєкт "Капітальний пемонт даху будинку повул.Соборна,19 в м.Сквира"   20 000,00 20 000,00                        
  Усього 140 980,00 20 000,00 160 980,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма  ремонту житлового фонду м.Сквира на 2019 рік 140 980,00 0,00 140 980,00                          
  Усього 140 980,00 0,00 140 980,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат          
1 обсяг видатків грн. рішення ради 140 980,00 20 000,00 160 980,00
2 кількість обєктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту покрівлі од. облік КП "СКГ" 16 5 21
  Продукту          
3 кількість обєктів житлового фонду (будинків), по яких планується відремонтувати  покрівлю од. облік КП "СКГ" 16 1,00 17
  Ефективності          
4 середня вартість поточного ремонту одного обєкта дитлового фонду (будинку) грн. розрахунок 8 811,25   8 811,25
  Якості          
5 належний стан  обєктів житлового фонду (будинків) % розрахунок 100,00 100,00 200,00
             
                                                                                                                               
                       
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
02.08.2019                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: