(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0610 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Розпорядження міського голови №13- ОД від 15 березня 2019 року

 
Дата публікації 19.3.2019 15:23:11
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №13- ОД від 15 березня 2019 року                                                                                                                                                                                                                                Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1.   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3.   0116011   0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 137 480,00 гривень, у тому числі загального фонду 137 480,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закони України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-8, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-8, Постанова Кабінету Міністрів України “Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 08.10.1992 р. № 572.
Рішення сесії Сквирської міської ради № 38-VII від 15.03.2019 року "Про затвердження Програми поточного ремонту житлового фонду міста Сквира на 2019 рік"
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
- реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста:

- забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста.

- забезпечення необхідних умов для проживання людей та поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг.

- збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання коштів.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства міста
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 реалізація заходів програми з поточного ремонту житлового фонду (даху) 137 480,00 0,00 137 480,00                        
  Усього 137 480,00 0,00 137 480,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма поточного ремонту житлового фонду м.Сквира на 2019 рік 137 480,00 0,00 137 480,00                          
  Усього 137 480,00 0,00 137 480,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат          
1 обсяг видатків грн. рішення ради 137 480,00   137 480,00
2 кількість обєктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту покрівлі од. облік КП "СКГ" 15   15
  Продукту          
3 кількість обєктів житлового фонду (будинків), по яких планується відремонтувати  покрівлю од. облік КП "СКГ" 15   15
  Ефективності          
4 середня вартість поточного ремонту одного обєкта дитлового фонду (будинку) грн. розрахунок 9 165,00   9 165,00
  Якості          
5 належний стан  обєктів дитлового фонду (будинків) % розрахунок 100,00   100,00
             
                                                                                                                               
                       
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                       
                                       
                                                                                                                               
                 
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
15.03.2019                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
                                                                                                                               
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: