(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0490 - Розпорядження міського голови №40-ОД від 04 вересня 2019 року

 
Дата публікації 15.10.2019 15:39:16
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №40-ОД від 04 вересня 2019 року                                                                                  Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1.   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3.   0117363   0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 887 708,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 12 887 708,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 10.07.2019 року №500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій», рішення сесії Сквирської районної ради від 08.08.2019р. №11-35-07 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 року №03-29-07 «Про районний бюджет Сквирського району на 2019 рік»
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
  Забезпечення капітального ремонту обєктів комунальної власності громади міста
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 капітальний ремонт інших обєктів 0,00 12 887 708,00 12 887 708,00                        
  Усього 0,00 12 887 708,00 12 887 708,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій 0,00 12 887 708,00 12 887 708,00                          
  Усього 0,00 12 887 708,00 12 887 708,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показники затрат          
  обсяг видатків на капітальний ремонт грн рішення сесії 0,00 12 887 708,00 12 887 708,00
  Показники продукту           
  кількість обєктів, які планується капітально відремонтувати од. рішення сесії   14,00 14,00
  Показники ефективності          
  середні витрати на капітальний ремон одного обєкту грн розрахунок   920 550,00 920 550,00
  Показники якості          
  рівень готовності обєктів капітального ремонту % розрахунок   100,00 100,00
  темп зростання кількості обєктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком % розрахунок   1,20 1,20
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                                           
04.09.2019                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: