(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0443 - Розпорядження Сквирського міського голови №69-ОД від 17 грудня 2019 року

 
Дата публікації 17.12.2019 12:1:42
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Розпорядження Сквирського міського голови №69-ОД від 17 грудня 2019 року
                                                                                Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3   0117350   0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 182 119,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та
спеціального фонду- 182 119,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”  Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”,
Рішення сесії міської ради від 06.11.2018 № 763-34-VII "Про затвердження Програми  розроблення (оновлення) містобудівної документації  в місті Сквира на 2019 рік"
                                                                                                                               
6. Мета бюджетної програми: Головною метою Програми є розроблення (оновлення) містобудівної документації сучасного рівня для планомірного та якісного вирішення питань з реалізації місцевих інтересів під час планування, забудови та іншого використання території міста.
                                                                                                                               
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
1 2
1 Оновлення генеральнго плану міста
2 Виготовлення детального плану території під будівництво житла учасникам бойових дій, учасникам АТО
   
                                                                                                                               
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього        
       
1 2 3 4 5 6        
  Оновлення генеральнго плану міста 0,00 92119,00 92119,00 92119,00        
1 Виготовлення детального плану території під будівництво житла учасникам бойових дій, учасникам АТО та іншим категоріям населення 0,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00        
  УСЬОГО 0,00 182 119,00 182 119,00 182 119,00        
                                                                                                                               
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)                                
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                
                               
1 2 3 4                                
Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації в місті Сквира на 2019 рік   182 119,00 182 119,00                                
Усього 0,00 182 119,00 182 119,00                                
                                                                                                                               
10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат - видатки на виготовлення містобудівної документації грн.     182119,00 182119,00
2 Показник продукту - детальний план території ,  оновлений генеральний план міста                шт.     3 3
3 Показник ефективності - відношення вартості виготовлення містобудівної документації  до вартості  очікуваних інвестицій в економіку міста та надходжень до міського бюджету   %     100,00 100,00
             
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Міський голова      В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали і прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                                                                                                               
17.12.2019р.                                            
                                                           
М.П.                                                                                                                            
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: