(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0320 - Розпорядження міського голови №34-ОД від 02.08.2019 року

 
Дата публікації 6.8.2019 11:5:52
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Розпорядження міського голови №34-ОД від 02.08.2019 року                                                                                             Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1.   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3.   0118110   0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення сесії Сквирської міської ради від 04 грудня  2018 року
№838-35–VІІ
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері захисту незалежності та територіальної цілісності Держави, захисту населення і території, попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також надання медичної допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій)у мирний час та особливий період, тощо
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Головною метою  програми є:
- організація    медико-санітарного    забезпечення,    надання    медичної    допомоги
постраждалим    та   особовому   складу   підрозділів   цивільного   захисту   у   разі
виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період;
- створення матеріально-технічних    запасів    для    попередження    і    ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;
- забезпечення   лікарськими   засобами   та   виробами   медичного   призначення  для створення недоторканого резерву в закладі охорони здоров'я;
- утримання та забезпечення готовності захисної споруди №153510.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 організація медико-санітарного забезпечення, надання медичної допомоги постраждалим та особовому складу підрозділів цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 реалізація заходів Програми 20 000,00 0,00 20 000,00                        
  Усього 20 000,00 0,00 20 000,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програму функціонування та розвитку територіальної медичної спеціалізованої служби цивільного захисту Сквирської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області на 2019 рік 20 000,00 0,00 20 000,00                          
  Усього 20 000,00 0,00 20 000,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 Обсяг запланованих видатків грн рішення сесії 20 000,00   20 000,00
  Показник продукту          
2 кількість запланованих заходів Програми од. розрахунок 2   2
  Показник ефективності          
3 середня вартість одного заходу Програми грн розрахунок 10 000,00   10 000,00
  Показник якості          
4 темп зростання кількості реалізованих заходів порівняно з попереднім роком % розрахунок 100,00   100,00
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                                           
02.08.2019                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: