(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0150 - Розпорядження Сквирського міського голови № 29-ОД від 26 червня 2019 року

 
Дата публікації 27.6.2019 16:37:10
 
                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня  2018 року № 1209)
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                Розпорядження Сквирського міського голови № 29-ОД  від 26 червня 2019 року  
                                                                                Сквирська міська рада  
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
                                                                                               
                                                                                                                                 
ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік  
1   0100000   Сквирська міська рада  
      (код)   (найменування головного розпорядника)  
                                                                                                                                 
2.   0110000   Сквирська міська рада  
      (код)   (найменування відповідального виконавця)  
                                                                                                                                 
3   0110150   0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)  
                                                                                                                                 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6 987 160,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 952 160,00 гривень та  
спеціального фонду- 35 000,00 гривень.                                                                                    
                                                                                                                                 
5. Підстави для виконання бюджетної програми:   
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні";

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Наказ МФУ від 01.10.2010р № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ МФУ вsд 17.07.2015р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитsв для формування мsсцевих бюджетів"(із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018р № 617);

Наказ МФУ від 20.09.2017р № 793 "Про затвердження складових програмної класифыкації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
 
                                                                                                                                 
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
№ з/п Ціль державної політики  
1 2  
1 Забезпечення повного та якісного виконання повноважень  визначених Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та підзаконними актами України;  
                                                                                                                                 
7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування  
                                                                                                                                 
8. Завдання бюджетної програми:  
№ з/п Завдання  
1 2  
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління  
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)          
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього          
         
1 2 3 4 5 6          
1 забезпечення оплати праці (відрядних) посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників, які перебувають у трудових відносинах з Сквирської міською радою, виплата нарахувань на заробітну плату; 6 239 000,00 0,00   6 239 000,00          
2 придбання канцелярського приладдя, оргтехніки, меблів,  витратних матеріалів для оргтехніки, інших електричних товарів, засобів гігієни,придбання паливо – мастильних матеріалів , шин, запасних частин для службового автомобіля 267 000,00 0,00 0,00 267 000,00          
3 оплата послуг ( крім комунальних). 186 160,00 0,00 0,00 186 160,00          
4 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( природного газу, енергії електричної, послуг водопостачання та водовідведення для потреб адміністративних приміщень 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00          
5 інші поточні видатки 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00          
6 проведення поточних та капітальних ремонтів адмінприміщень, в т.ч орендоваих   35 000,00 35 000,00 35 000,00          
7 поточний ремонт службового автомобіля 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00          
  УСЬОГО 6 952 160,00 35 000,00 35 000,00 6 987 160,00          
                                                                                                                                 
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)                                  
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                  
                                 
1 2 3 4                                  
Програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2019 - 2021 роки 6 952 160,00 35 000,00 6 987 160,00                                  
Усього 6 952 160,00 35 000,00 6 987 160,00                                  
                                                                                                                                 
11. Результативні показники бюджетної програми:  
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
1 2 3 4 5 6 7  
  Затрат         0,00  
1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 28,00 0,00 28,00  
2 загальна площа адміністративних приміщень, в т.ч орендованих кв.м внутрішній облік 620,00   620,00  
  Продукту            
3 забезпечення повного та якісного виконання повноважень прцівниками грн. розрахунок 6 952 160,00 35 000,00 6 987 160,00  
0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. внутрішній облік 202,00 0,00 202,00  
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішній облік 1 052,00 0,00 1 052,00  
  Ефективності            
0 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. внутрішній облік 212,3 0,00 212,30  
0 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. внутрішній облік 37,5 0,00 37,50  
0 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. внутрішній облік 248 291,00   248 291,00  
0 середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики  грн. внутрішній облік 0,00 35 000,00 35 000,00  
                                                                                                                                 
Міський голова     В.А.Скочко            
                                            (підпис)   (ініціали і прізвище)            
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                      
                                                                                                                                 
дата погодження   26.06.2019 року                  
                                                             
М.П.                                                                                                                            
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: