(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0118900 - ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 
Дата публікації 17.8.2020 11:54:12
 

 

викачати файл

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №18 -ОД від 04 червня 2020 року
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0118900   8900       Залишки коштів та бюджетна заборгованість розпорядників коштів місцевих бюджетів   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 324 936,00 гривень, у тому числі загального фонду 324 936,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма (далі - Програма) для забезпечення виконання рішень   суду розроблена на виконання вимог  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, Конституції України, Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», постанови Кабінету Міністрів України  від 03.08.2011 року №845 «Про затвердження Порядку виконання про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників» , рішення сесії міської ради від 06.11.2018 року №757-34–VІІ  « Про затвердження Порядку розроблення,  затвердження та виконання міських цільових  програм у м. Сквира». Рішення позачергової сесії Сквирської міської ради від 03 червня 2020 року №1320-55–VІІ
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 вирішення питання про погашення заборгованості за рішеннм суду
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Метою Програми є забезпечення виконання рішень суду про стягнення коштів з боржника – Сквирської міської ради, а також зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій, та інше) у зв’язку із неможливістю виконання цих рішень через відсутність бюджетних асигнувань , які відповідають суті заборгованості визначеної судовим рішенням.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
  своєчасне виконання рішень суду про стягнення коштів за зобовязаннями, що виникають у Сквирської міської ради.
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 Оплпта послуг (крім комунальних) 207 846,00 0,00 207 846,00                        
2 Інші видатки 117 090,00 0,00 117 090,00                        
  УСЬОГО 324 936,00 0,00 324 936,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма  для забезпечення виконання рішень   суду на 2020 рік 324 936,00 0,00 324 936,00                          
  Усього 324 936,00 0,00 324 936,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 Запланований обсяг для реалізації заходів програми грн. рішення сесії 324 936,00 0,00 324 936,00
  Показник продукту          
2 кількість заходів од. рішення сесії 1,00 0,00 1,00
  Показник ефективності          
3 середні витрати на фінансування 1 заходу Програми грн. розрахунок 324 936,00 0,00 324 936,00
  Показник якості          
4 темп зростання кількості виконання завдань Прорами порівняно з відповідним періодом минулого року % розрахунок 100,00 0,00 100,00
                                                                                                                               
Заступник міського голови з економічних питань     Л.В.Сергієнко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
05.06.2020                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
                                                                                                                               
                                                                                                                               
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: