(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0118340 - ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 
Дата публікації 17.8.2020 14:58:4
 

викачати файл

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №16-ОД від 28 травня  2020 року
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0118340   8340   0540   Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 48 727,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 48 727,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програму розроблено з урахуванням положень   до розділу Х Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку видів діяльності , що належать до природоохоронних заходів” від 17.09.1996 року № 1147 (зі змінами), ст. 26 пункт 22, ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного Кодексу України, Конституції України.
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Програма природоохоронних заходів (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної та міської політики щодо забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язків щодо охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів. 
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми

 Основною метою Програми є забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста Сквира , запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, раціональне використання та відтворення природних ресурсів, покращення екологічної ситуації взагалі.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Заходи щодо покращення санітарного стану міста Сквира, раціонального використання і зберігання побутових відходів
2 Заходи щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів
3 Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки 
                                                                                                                               
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 Надання капітального трансферту одержувачу бюджетних коштів КП "Сквирське комунальне господарство" для оплати послуг з виготовлення стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування "Детального плану території земельної ділянки площею 10,0230 га в адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених пунктів для відведення її в постійне користування КП "Сквирське комунальне господарство" під розміщення існуючого полігону твердих побутових відходів. 0,00 48 727,00 48 727,00                        
  УСЬОГО 0,00 48 727,00 48 727,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма природоохоронних заходів міста Сквира на 2020 рік 0,00 48 727,00 48 727,00                          
  Усього 0,00 48 727,00 48 727,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 Запланований обсяг видатків на реалізацію заходів Програми грн рішення сесії 0,00 48 727,00 48 727,00
  Показник продукту          
2 загальна кількість запланованих заходів Програми од. клопотання одержувача бюджетних коштів КП "Сквирське комунальне господарство" 0,00 1,00 1,00
  Показник ефективності          
  середня вартість  одного заходу Програим грн розрахунок 0,00 48 727,00 48 727,00
  Показник якості          
  темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком %   0,00 100,00 100,00
                                                                                                                               
Заступник міського голови з економічних питань                           Л.В.Сергієнко          
                                                    (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                                           
04.06.2020 року                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: