(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0118110 - ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 
Дата публікації 3.4.2020 12:8:56
 

викачати файл

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №12-ОД від 03 квітня  2020 року                                                        Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0118110   8110   0320   Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 736 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 736 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Цільова соціальна Програма із запобігання  надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на території Сквирської міської ради на 2020 рік (надалі Програма) розроблена відповідно до частини 1 статті 3 Конституції України, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу, Цивільного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2» (із змінами).Рішення сесії Сквирської міської ради №1251-53-VII від 03.04.2020 року.
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 ліквідації надзвичайних ситуацій та боротьба з пандемією на території міста Сквира
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
                                                                                                                               
Основною метою Програми є запобігання поширенню на території міста Сквира Київської області  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  та надання якісних медичних послуг комунальними  підприємствами Сквирська центральна районна лікарня та Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги на період боротьби з пандемією коронавірусу.
8. Завдання бюджетної програми                                                                                                                              
№ з/п Завдання
1 Своєчасне проведення екстрених і невідкладних заходів щодо запобігання  та  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
2 забезпечення організації оповіщення населення у випадку виникнення надзвичайної ситуації природного, техногенного характеру
3 удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням медичного захисту жителів міста Сквира;  ефективне розв’язання проблем із забезпечення захисту населення  та оперативного реагування на обстановку в місті
4 досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері медичного захисту
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 Надання поточного трансферту для КНП СРР "Сквирська ЦРЛ" 600000,00 0,00 600000,00                        
2 Надання поточного трансферту для КНП СРР "Сквирський РЦПМСД" 136000,00 0,00 136000,00                        
  УСЬОГО 736 000,00 0,00 736 000,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма  реалізації заходів із запобіганням та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха та боротьби з пандемією на території Сквирської міської ради на 2020 рік 736 000,00 0,00 736 000,00                          
  Усього 736 000,00 0,00 736 000,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 запланований обсяг видатків грн рішення сесії 736 000,00 0,00 736 000,00
  Показник продукту          
2 кількість заходів, які потребують фінансування од. рішення сесії 8,00 0,00 8,00
  Показник ефективності          
3 середня вартість фінансування одного запланованого заходу грн розрахунок 92 000,00 0,00 92 000,00
  Показник якості          
4 темп зростання середньої вартості реалізації одного заходу грн розрахунок 100,00 0,00 100,00
                                                                                                                               
Заступник міського голови     Сергій ПАЛІЄНКО          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
08.04.2020                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: