(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0117660 - зміни Розпорядження міського голови № 16- ОД від 28 травня 2020 року

 
Дата публікації 17.8.2020 15:13:32
 

викачати файл

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови № 16- ОД від 28 травня 2020 року                                                               Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0117660   7660   0490   Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 30 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 30 000,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Земельного кодексу України;
- Цивільного кодексу України;
- Закону України «Про оренду землі»;
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України «Про основи містобудування»;
- Закону України «Про планування і забудову території»;
- Закону України «Про оцінку землі»;
- Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»;
- Закону України «Про землеустрій»;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення»;
- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»;
-Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок проведення земельних аукціонів».
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 раціоналізація землекористування та створення інвестиційно – привабливе і стале землекористування.
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
- формування переліку земельних ділянок, які підлягають продажу та які виносяться на аукціон;

- інформування населення;

- виготовлення технічної документації земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, проведення її державної експертизи та складання технічного паспорта земельної ділянки;

- публікації офіційного повідомлення про проведення земельних торгів (аукціону) не пізніше, ніж за 30 днів до їх проведення, після затвердження в установленому порядку технічного паспорта земельної ділянки;

- подання заяв на участь в аукціоні, укладення угоди про умови участі в аукціоні громадян чи юридичних осіб;

- реєстрації заяв суб’єктів підприємницької діяльності, перевірки надходження від них коштів для участі в земельних торгах (аукціонах);

- підбиття підсумків земельного аукціону;

- проведення розрахунків;

- оформлення права власності чи права оренди земельної ділянки.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів
2 Забезпечення гарантій прав власності
3 Забезпечення єдності суспільних та державних інтересів
4 Забезпечення гарантій та захисту прав суб’єктів ринку земель
5 Прогнозування розвитку ринку земель з метою відповідного державного регулювання та попередження негативних тенденцій у сфері земельних відносин
6 Забезпечення прозорості обороту земель
7 Реалізація конституційних прав громадян 
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
  Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або аукціоні 0,00 30 000,00 30 000,00                        
  УСЬОГО 0,00 30 000,00 30 000,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма розвитку  земельних відносин, продажу земельних ділянок, в тому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2020 рік  на території м.Сквира 0,00 30 000,00 30 000,00                          
  Усього 0,00 30 000,00 30 000,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат - видатки на підготовку зем ділянок до продажу грн. внутрішній облік 0,00 30 000,00 30 000,00
2 Показник продукту  - кількість проданих земельних ділянок / сума надходжень до бюджету від продажу земель комунальної власності од/грн внутрішній облік 0,00 3/90000,00 3/90000,00
3 Показник ефективності - окупність витрат на підготовку земельних ділянок до продажу коеф. внутрішній облік 0,00 3,00 3,00
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Заступник міського голови з економічних питань     Л.В.Сергієнко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                       
04.06.2020                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: