(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0117461 - зміни Розпорядження міського голови №30-ОД від 17 вересня 2020

 
Дата публікації 24.9.2020 11:58:22
 

викачати файл

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №30-ОД від 17 вересня 2020 року                                                    Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0117461   7461   0456   Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 363 155,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 502 000,00 гривень та
спеціального фонду- 5 861 155,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України, Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   рішення сесії міської ради від 07.11.2019 року №1088-47–VІІ "Про затвердження Програми утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира на 2020 рік" з внесеними змінами та доповненнями, інших законодавчих актів профілюючого напрямку.
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 вирішення проблем із незадовільним станом покриття проїздних частин вульць міста, тротуарів та реалізація заходів Програми
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Метою Програми є покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, мостів, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та екологічно збалансованому розвитку дорожнього господарства.
На основі комплексного вивчення стану ВДМ міста Сквира  сформовано план її реконструкції, капітального та поточного ремонтів.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючих вуличних мереж (поточний та капітальний ремонти доріг міста)
2 Своєчасне очищення вулиць, доріг, від снігу та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами (Зимове утримання доріг міста)
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 Капітальний ремонт доріг міста 0,00 5 861 155,00 5 861 155,00                        
2 Поточний ремонт доріг міста 1 475 000,00 0,00 1 475 000,00                        
3 Утримання вулично -дорожньої мережі вулиць міста, в тому числі зимове утримання  1 027 000,00 0,00 1 027 000,00                        
  УСЬОГО 2 502 000,00 5 861 155,00 8 363 155,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 ПРОГРАМА утримання та розвитку дорожнього господарства
 міста Сквира  на 2020 рік
2 502 000,00 5 861 155,00 8 363 155,00                          
  Усього 2 502 000,00 5 861 155,00 8 363 155,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник Затрат (проведення поточного та капітального ремонту доріг міста)          
  обсяг видатків грн. рішення сесії 1 475 000,00 5 861 155,00 7 336 155,00
1 площа міських автошляхів та споруд , які потребують поточного/капітального ремонту тис.кв.м інвентаризація автошляхів 30,00 272,00 302,00
   Показник продукту          
2 площа міських автошляхів  на них планується провести  поточний/капітальний ремонт тис.кв.м інвентаризація автошляхів 5,00 10,53 15,53
   Коказник ефективності          
3 середня вартість поточного/капітального ремонту 1 кв.м. міських шляшів грн. розрахунок 500,00 585,00 1 085,00
  Показник якості          
4 відсоток площі, відремонтованої за рахунок поточного/капітального ремонту міських автошляхів та споруд на них, до потреби % розрахунок 60,00 5,00 65,00
  Затрат (зимове утримання доріг міста)          
5 обсяг видатків грн. рішення сесії 1 027 000,00 0,00 1 027 000,00
  Продукту          
6 площа доріг, тротуарів на яких  планується здійснювати зимове утримання  тис.кв.м облік одержувача бюджетних коштів КП "Сквираблагоустрій" 711,60 0,00 711,60
  Ефективності          
7 середні витрати на очищення вулиць, доріг, від снігу та обробка їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами  розрахунок розрахунок 1 443,00 0,00 1 443,00
  Показники якості          
8 темп зростання обсягу утриманого утримання доріг порівняно з попереднім роком % розрахунок 12,3 0 12,3
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
17.09.2020 року                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: