(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0117350 - ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 
Дата публікації 26.2.2020 15:36:24
 

викачати файл

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови № 1-ОД від 13 січня  2020 року                                                                                    Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0117350   7350   0443   Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 80 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та
спеціального фонду- 80 000,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”  Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Конституція України, Рішення сесії Сквирської міської ради №1091-47-VII від 07.11.2019 року "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації в м.Сквира на 2020 рік", інші законодавчі акти відповідного напрямку діяльності.
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 вирішення проблемних питань щодо розвитку териорії міста, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови ериторії міста
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Головною метою Програми є розроблення (оновлення) містобудівної документації сучасного рівня для планомірного та якісного вирішення питань з реалізації місцевих інтересів під час планування, забудови та іншого використання території міста.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 детальний план території для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови
2 детальний план території під будівництво житла учасникам бойових дій, учасникам АТО
3 оновлення генерального плану міста
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
                                                                                                                               
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 Виготовлення детального плану території земель запасу Сквирської міської ради для розміщення присадибних земельних ділянок учасникам АТО в м.Сквира, об’єктів інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури, озеленення (масив «Польова»)»   80000,00 80000,00                        
  УСЬОГО     80 000,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 ПРОГРАМА
розроблення (оновлення) містобудівної документації
в місті Сквира на 2020 рік
0,00 80 000,00 80 000,00                          
  Усього 0,00 80 000,00 80 000,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат - видатки на виготовлення містобудівної документації грн. рішення сесії   80000,00 80 000,00
2 Показник продукту - кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації, тощо) одиниць внутрішній облік   5 5
3 Показник якості- рівень готовності документації % внутрішній облік   100 100
4 Показник ефективності - відношення вартості виготовлення містобудівної документації  до вартості  очікуваних інвестицій в економіку міста та надходжень до міського бюджету   % розрахунок   100 100
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
14.01.2020                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: