(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0116090 - зміни Розпорядження міського голови №30-ОД від 17 вересня 2020

 
Дата публікації 24.9.2020 11:52:40
 

викачати файл

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №30-ОД від 17 вересня 2020 року                                                              Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0116090   6090   0640   Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 340 710,75 гривень, у тому числі загального фонду 2 340 710,75 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради 2020рік (далі - Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне водопостачання», Конституції України інших законодавчих актів відповідного напрямку застосування.
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 забезпечення належного водопостачання, водовідведення, надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, забезпечення благоустрою міста мешканцям громади
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, поповнення статутного капіталу відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста  послуг в галузі житлово-комунального господарства.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Покращення якості надання послуг.
2 Зміцнення матеріально - технічної бази підприємств.
3 Забезпечення проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності територіальної громади Сквирської міської ради.
4 Проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей підприємств.
5 Виконання зобовязань по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам комунальних підприємств.
6 Погашення заборгованості по податках та інших обов’язкових платежах.
7 Проведення вчасних розрахунків за спожиті енергоносії, що відносяться до виробничої собівартості підприємств, та є невідємною частиною виробничого циклу.
8 Подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.
9 Придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 надання поточного трансферту КП "Сквир - водоканал"для реалізації заходів Програми 590 200,00 0,00 590 200,00                        
2 надання поточного трансферту КП "Сквирське комунальне господарство"для реалізації заходів Програми 1 750 510,75 0,00 1 750 510,75                        
  УСЬОГО 2 340 710,75 0,00 2 340 710,75                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності Сквирської міської ради на 2020 рік 2 340 710,75 0,00 2340710,75                          
  Усього 2 340 710,75 0,00 2 340 710,75                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 запланований обсяг видатків грн рішення сесії 2 340 710,75   2 340 710,75
  Показник продукту           
2 кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки Од. наявність комунальних закладів на території громади 3   3
3 кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки Од. рішення сесії 2   2
  Показник ефективності          
3 середня сума фінансової підтримки, що планується надати 1 підприємству грн розрахунок 1 170 355,00   1 170 355,00
  Показник якості          
4 відсоток підприємств комунальних господарств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують % розрахунок 100,00   100,00
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
17.09.2020 року                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
                                                                                                                               
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: