(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0116030 - зміни Розпорядження міського голови № 12-ОД від 03 квітня 2020 року

 
Дата публікації 12.5.2020 11:34:22
 

викачати файл

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови № 12-ОД від 03 квітня 2020 року                                                             Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0116030   6030   0620   Організація благоустрою населених пунктів   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 550 863,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 275 963,00 гривень та
спеціального фонду- 2 274 900,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Конституцією України,Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів». Рішення сесії Сквирської міської ради №1147-48-VII від 17.12.2019 року "Про затвердження Програми організації благоустрою м.Сквира на 2020 рік" та №1187-47-VII від 07.11.2019 року "Про затвердження Програми організації громадських робіт тимчасового характеру в м.Сквира на 2020 рік"
                                                                                                                               
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Підвищення рівня благоустрою міста
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Заходи по санітарному прибиранню та благоустрою міста (утримання місць загального користування)
2 Заходи по утриманню місць поховань як обєктів благоустрою та похоронно-ритуальне обслуговування в місті
3 Заходи по утриманню і поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення в місті
4 Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними иетодами в місті Сквира
5 Здійснення капітальних ремонтів інших обєктів
6 Організація громадських робіт з центром зайнятості
                                                                                                                               
   
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 організація благоустрою міста (надання поточного трансферту КП "Сквираблагоустрій" 4 125 963,00 0,00 4 125 963,00                        
2 організація громадських робіт 50 000,00 0,00 50 000,00                        
3 капітальний ремонт інших обєктів 0,00 2 174 900,00 2 174 900,00                        
4 придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 100 000,00 100 000,00                        
5 ветеренарні послуги 100 000,00 0,00 100 000,00                        
  УСЬОГО 4 275 963,00 2 274 900,00 6 550 863,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2020 рік 50 000,00 0,00 50 000,00                          
2 Програма організації благоустрою м.Сквира на 2020 рік 4 225 963,00 2 274 900,00 6 500 863,00                          
  Усього 4 275 963,00 2 274 900,00 6 550 863,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
             
  показники  затрат (утримання місць загального користування)          
1 обсяг видатків грн рішення ради 2082563,00 0,00 2082563,00
  Показники продукту           
2 площа вулиць, парків,мостів та шляхопроводів(доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період тис.кв.м  внутрішній облік  КП "Сквираблагоустрій" 115,20 0,00 115,20
3 площа вулиць, парків,мостів та шляхопроводів(доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в весняно-літній період тис.кв.м  внутрішній облік  КП "Сквираблагоустрій" 201,30 0,00 201,30
  показники ефективності          
4 середня вартість уримання 1 кв.м вулиць, парків, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) грн розрахунок 0,24 0,00 0,24
  показники якості          
5 темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м площі вулиць, парків, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком % розрахунок 1,6 0,00 1,60
  показники  затрат (забезпечення благоустрою кладовищ)          
6 обсяг видатків грн рішення ради 161400,00 0,00 161400,00
  показники продукту          
8 поточне прибирання території кладовищ га розрахунок 22900   22900
  показники ефективності          
9 середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища грн розрахунок 7,05 0,00 7,05
  показники якості           
10 утримання території в належному  санітарному стані % розрахунок 100,00 0,00 100,00
  Показники затрат (забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста/ капітальний ремонт інших обєктів/придбання обладнання і предметів довгострокового користування)          
12 обсяг видатків грн рішення ради 1882000,00 2274900,00 4156900,00
13 обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення  тис.кВт.год  внутрішній облік  КП "Сквираблагоустрій" 300,00 0,00 300,00
14 рівень освітлення вулиць на початок року % розрахунок 1,30 0,00 1,30
  показники продукту          
15 кількість світлоточок, які планується встановити од. розрахунок 50,00   50,00
16 кількість електроламп та світильників, які планується встановити од.  внутрішній облік  КП "Сквираблагоустрій" 50,00   50,00
17 кількість електроламп та світильників, які планується замінити од.  внутрішній облік  КП "Сквираблагоустрій" 300,00   300,00
18 кількість світлоточок/ обєктів, які підлягають поточному/капітальному ремонту шт  внутрішній облік  КП "Сквираблагоустрій" 150,00 20,00 170,00
19 кількість світлоточок, на яких  планується  провести поточний/капітальний ремонт шт  внутрішній облік  КП "Сквираблагоустрій" 50   50
20 протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному/капітальному ремонту км.  внутрішній облік  КП "Сквираблагоустрій" 12,60 1,20 13,80
21 протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести  поточний/капітальний ремонт км.  внутрішній облік  КП "Сквираблагоустрій" 8,40 1,200 9,60
22 кількість предметів, обладання, які планується придбати од. рішення сесії   1 1
23 кількість обєктів капітального ремонту, які планується відремонтувати од. рішення сесії   4 4
  показники ефективності          
23 середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік кВт.год  внутрішній облік  КП "Сквираблагоустрій" 288,00 0,00 288,00
24 середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік грн розрахунок 1497,00 0,00 1497,00
25 середні витрати на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки грн розрахунок 499,00 0,00 499,00
26 середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення  грн розрахунок 15419,00 0,00 15419,00
27 середні витрати на капітальний ремонт 1 обєкта грн розрахунок   568725,00 568726,00
  показники якості           
28 питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби % розрахунок 32,00 0,00 32,00
29 темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попередній роком % розрахунок 8,50 0,00 8,50
30 питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби % розрахунок 68,70 0,00 68,70
31 темп зростання середній витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попередній роком % розрахунок 50,30 0,00 50,30
32 питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби % розрахунок 79,60 0,00 79,60
33 темп зростання середніх витрат на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки порівняно з попереднім роком % розрахунок 45,60 0,00 45,60
34 темп зростання кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком % розрахунок 0,20 0,00 0,20
35 темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт 1 обєкта порівняно з попереднім роком % розрахунок   1,64 1,64
  показники затрат (Охорона та захист тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Сквира)          
36 обсяг видатків грн рішення ради 100000,00 0,00 100000,00
  показники продукту          
37 кількість безпритульних тварин, які планується виловити/стерелізувати од. внутрішній облік 150 0 150
38 кількість заходів, які планується провести од. внутрішній облік 5 0 5
  показники ефективності          
39 середні видатки на проведення відлову/стерилізації  однієї тварини грн розрахунок 666,00 0,00 666,00
40 середні видатки на виконання  одного заходу грн розрахунок 20000,00 0,00 20000,00
  показники якості           
41 темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком % розрахунок 0,1 0 0,1
42 темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин поріняно з попереднім роком % розрахунок 0,1 0 0,1
  показники затрат (організація громадських робіт)          
47 обсяг видатків грн рішення ради 50000,00 0,00 50000,00
  показники продукту          
48 кількість задіяного незайнятоно населення для організації проведення благоустрою міста ос. направлення на працевлаштування від Сквирського районного центру зайнятості 60 0,00 60
  показники ефективності          
49 середні видатки на утримання одного працівника грн розрахунок 833,00 0,00 833,00
  показники якості           
50 темп зростання кількості залучених громадян порівняно з попереднім роком % розрахунок 50 0 50
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Заступник міського голови      Сергій ПАЛІЄНКО          
                                            (підпис)   (ініціали і прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                                                                                                               
08.04.2020                
(Дата погодження)                                            
                                                                                                                               
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: