(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0116014 - зміни Розпорядження міського голови №16-ОД від 28 травня 2020 року

 
Дата публікації 17.8.2020 12:53:27
 

викачати файл

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови №16-ОД від 28 травня  2020 року                                                          Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0116014   6014   0620   Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 170 736,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 170 736,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Бюджетний кодекс України, Конституція України, "Про благоустрій населених місць", "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги", Господарським Кодексом України, рішеннями та розпорядженнями державних, виконавчих та контролюючих органів,  іншими нормативними актами, які регламентують виробничу та фінансово-економічну діяльність юридичних осіб комунальної форми власності. Рішення сесії Сквирскої міської ради №1148-48-VII від 17.12.2019 року "Про затвердження Програми забезпечення збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів у м.Сквира на 2020 рік"з внесеними змінами та доповненнями.
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Вирішення проблеми ефективного управління відходами натериторії міста Сквира
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Головною метою «Програми забезпечення збору, вивезення та захоронення твердих  відходів м. Сквира на 2020 рік» є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 санітарна очистка території (збирання, погрузка, вивезення міського сміття по всьому місту механізованим та ручним способом
2 проведення інформаційно-розяснювалної роботи серед населення, застосування штрафів за викиди сміття
3 Відшкодування коштів на виконання Ухвали Госпо-дарського суду Київської області справа №911/3323/15 від 11.02.2020 року на користь КП «Сквирське кому-нальне господарство» основного боргу, інфляційних та 3 % річних.
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 Надання поточного трансферту КП "Сквираблагоустрій" для реалізації заходів Програми (збирання, вевезення ТВП міського сміття) 845 800,00 0,00 845800,00                        
2 Оплата послуг (крім комунальних) 207 846,00 0,00 207 846,00                        
3 Інші видатки 117 090,00 0,00 117 090,00                        
  УСЬОГО 1 170 736,00 0,00 1 170 736,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма забезпечення збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів у м.Сквира на 2020 рік 1 170 736,00 0,00 1 170 736,00                          
  Усього 1 170 736,00 0,00 1 170 736,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат          
1 Запланований обсяг видатків грн рішення сесії 1 170 736,00 0,00 1 170 736,00
  Показник продукту          
2 кількість заходів із санітарної очистки території од. внутрішній облік КП "Сквираблагоустрій" 31 0,00 31
3 кількість заходів на виконання рішень суду од. внутрішній облік (вхідна кореспонденція) 1 0,00 1
  Показник ефективності          
4 середня вартість одного заходу Програми грн розрахунок 24 284,00 0,00 27 284,00
5 виконання заланованого заходу % розрахунок 100,00 0,00 100,00
  Показник якості          
6 темп зростання кількості заходів порівняно з попереднім роком % розрахунок 0,33 0,00 0,33
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Заступник міського голови з економічних питань     Л.В.Сергієнко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
04.06.2020 року                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: