(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0115062 - зміни Розпорядження міського голови № 18-ОД від 04 червня 2020 року

 
Дата публікації 17.8.2020 11:33:20
 

виачати файл

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови № 18-ОД від 04 червня  2020 року                                                            Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0115062   5062   0810   Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 120 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 120 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Постанова КМУ профілюючого напрямку, рішення сесії Сквирської міської ради №1095-47-VII від 07.11.2019 року "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік у місті Сквира" з відповідними змінами та доповненнями, Конституції України. 
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 здійснення фізичного виховання та фізичної культури і спорту серед молоді, організація позитивного іміджу спортивно масової роботи
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
"Метою Прогами є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-приоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян , забезпечення розвитку заняттям спортом
 серед дитячо-юнацького та дорослого населення міста, поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення."
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 запровадження в навчальних закладах міста   усіх типів та форм власності рухової активності школярів
2 забезпечення навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем;
3 інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей  і економічних факторів
4 удосконалення системи підготовки спортивних  команд міста, підвищення якості функціонування гуртків
5 збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 Фінансування видатків на  проведення спортивних змагань у місті ,участь у районних та обласних змаганнях, придбання спортивного інвентаря та форми 120 000,00 0,00 120 000,00                        
  УСЬОГО 120 000,00 0,00 120 000,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма розвитку фізичної культури і спорту
 на 2020  рік у місті Сквира
120 000,00 0,00 120 000,00                          
  Усього 120 000,00 0,00 120 000,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат - видатки на участь у спортивних заходах грн. внутрішній облік 120 000,00 0,00 120 000,00
2 Показник продукту - кількість запланованих спортивних заходів шт. облік одержувача МФОК "Старт" 19 0 19
3 Показник ефективності - середня сума фінансування одного спортивного заходу грн./шт внутрішній облік 6 315,00 0,00 6 315,00
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Заступник міського голови з економічних питань     Л.В.Сергієнко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
05.06.2020                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
Розпорядження міського голови №18-ОД від 04 червня  2020 року                                               
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: