(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0114082 - ПАСПОРТ Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 
Дата публікації 27.1.2020 10:50:33
 

викачати файл

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови № 1-ОД від 13 січня  2020 року                                                                     Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0114082   4082   0829   Інші заходи в галузі культури і мистецтва   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 170 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 170 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон україни "Про місцеве самоврядування в Україні";
Бюджетний Кодекс України;Конституція України;
Наказ МФУ від 17.07.2015р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018р № 617);
Наказ МФУ від 20.09.2017р № 793 "Про затвердження складових програмної класифыкації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Рішення сесії Сквирської міської ради №1094-47-VII від 07.11.2019 року "Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,заохочення за заслуги перед містом Сквира на 2020 рік"та рішення сесії №1145-48-VII від 17.12.2019 року "Про затвердження Програми розвитку культури в м.Сквира на 2020 рік"
                                                                                                                               
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 здійснення представницьких та інших заходів відповідно за законодавчих норм та правил
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Метою Програми є забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів, а також створення належних умов для задоволення культурних потреб міста, підвищення ефективної діяльності закладів культури, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Забезпечення належної організації відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Сквирою, здійснення представницьких та інших заходів.
2 Створення умов для нормального функціонування базової мережі закладів культури місцевого рівня, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 Відзначення жителів міста, працівників підприємств, організацій та установ до державних, професійних свят, визначних подій  60 000,00   60 000,00                        
2 Організація проведеннія Дня міста Сквира, офіційних прийомів, зустрічей делегацій, конференцій, круглих столів і т.п 90 000,00   90 000,00                        
3 Поточний трансферт ГО "Зорецвіт" 20 000,00   20 000,00                        
  УСЬОГО 170 000,00 0,00 170 000,00                        
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма відзначення Державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2020 рік 150 000,00   150000,00                          
2  Програма  розвитку культури в місті Сквира на 2020 рік 20 000,00   20000,00                          
  Усього 170 000,00   170 000,00                          
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Обсяг видатків для виплати грошових відзнак жителям міста  грн. рішення виконавчого комітету 60000,00   60000,00
2 Обсяг видатків на організацію проведеннія Дня міста Сквира, офіційних прийомів, зустрічей делегацій, конференцій, круглих столів і т.п грн. рішення виконавчого комітету 90000,00   90000,00
  Продукту           
3 Кількість жителів міста , які отримали грошові відзнаки до державних та професійних свят  осіб рішення виконавчого комітету 300,00   300,00
4 Кількість організованих та проведених заходів шт. рішення виконавчого комітету 20,00   20,00
  Ефективності          
5 середній розмір грошової відзнаки до державних та професійних свят  грн./особу внутрішній облік 200,00   200,00
  Затрат   внутрішній облік      
6 Обсяг видатків грн рішення сесії 20 000,00   20 000,00
  Продукту           
7 Кількість організованих та проведених заходів шт. внутрішній облік 5,00   5,00
  Ефективності          
8 середні витрати на 1 захід грн розрахунок 4 000,00   4 000,00
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
14.01.2020                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
                                                                                                                               
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: