(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0113192 - ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

 
Дата публікації 27.1.2020 11:7:33
 

 

викачати файл

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови № 1-ОД від  13 січня  2020 року                                                                Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0113192   3192   1030   Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2020 рік   (далі – Програма) розроблена на виконання законів України від 22.03.2012 №4572-VІ «Про громадські об’єднання», від 22.10.1993 № 3551-ХІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституція України, рішення сесії Сквирськї міської ради №1090-47-VII від 07.11.2019 року "Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2020 рік", інші законодавчі акти відповідного напрямку діяльності.
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 захист законних соціально-правових, економічних, прав та інтересів учасників бойових дій та  членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Метою програми є створення належних умов функціонування організацій з практичного надання допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей, прийняття активної участі в громадських заходах та у вирішенні проблемних питань м. Сквира та Сквирського району, здійснення іншої діяльності, визначеної Статутом громадських організацій.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 вирішення невідкладних питань соціально-побутового, медичного, матеріального та іншого напрямку життєдіяльності учасників бойових дій з числа жителів міста
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 Здійснення практичних заходів щодо захисту законних соціальних, економічних, прав та інтересів учасників бойових дій і членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій з числа мешканців в м. Сквира. 50 000,00 0,00 50 000,00                        
  УСЬОГО 50 000,00 0,00 50 000,00                        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма фінансової підтримки  громадських організацій   інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2020 рік 50 000,00 0,00 50 000,00                          
  Усього 50 000,00 0,00 50 000,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Показник затрат            
1 обсяг фінансової підтримки грн рішення сесій 50 000,00   50 000,00
  Показник продукту           
2 кількість громадських організацій , які отримують фінансову підтримку шт рішення сесій 1   1
  Показник ефективності           
3 середня сума сума фінансової підтримки громадських організацій з метою створення належних умов функціонування організацій з практичного надання допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей, прийняття активної участі в громадських заходах та у вирішенні проблемних питань м. Сквира , здійснення іншої діяльності грн/шт розрахунок 50 000,00   50 000,00
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
14.01.2020                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
                                                                                                                               
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: