(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

3192 - Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Розпорядження Сквирського міського голови № 15 -ОД від 12 квітня 2019 року

 
Дата публікації 22.4.2019 15:48:31
 
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Розпорядження Сквирського міського голови № 15 -ОД від 12 квітня 2019 року
                                                                                Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік
                                                                                                                               
1   0100000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування головного розпорядника)
                                                                                                                               
2.   0110000   Сквирська міська рада
      (код)   (найменування відповідального виконавця)
                                                                                                                               
3   0113192   1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
      (код)   (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 70 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 70 000,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 
Програма фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2019 рік   (далі – Програма) розроблена на виконання законів України від 22.03.2012 №4572-VІ «Про громадські об’єднання», від 22.10.1993 № 3551-ХІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Рішення сесії міської ради від 06.11. 2018р. №761-34–VІІ "Про затвердження Програми  фінансової підтримки  громадських організацій   інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2019 рік" з внесеними змінами 
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 2
1 захист законних соціально-правових, економічних, прав та інтересів учасників бойових дій та  членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців
7. Мета бюджетної програми: Метою програми є створення належних умов функціонування організацій з практичного надання допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей, прийняття активної участі в громадських заходах та у вирішенні проблемних питань м. Сквира , здійснення іншої діяльності, визначеної Статутом громадських організацій.
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання
1 2
1 вирішення невідкладних питань соціально-побутового,медичного, матеріального, культурного та іншого та іного напрямку життєдіяльності учасників бойових дій з чсла жителів міста
                                                                                                                               
9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього        
       
1 2 3 4 5 6        
1 Здійснення практичних заходів щодо захисту законних соціальних, економічних, прав та інтересів учасників бойових дій і членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій з числа мешканців в м. Сквира. 50 000,00 0,00   50 000,00        
2 надання підтримки, в тому числі фінансової, у виданні літератури з національно - патріотичного виховання 20 000,00 0,00   20 000,00        
  УСЬОГО 70 000,00 0,00   70 000,00        
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)                                
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                
                               
1 2 3 4                                
Програма фінансової підтримки  громадських організацій   інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2019 рік 70 000,00   70 000,00                                
Усього 70 000,00 0,00 70 000,00                                
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Показник затрат  - сума фінансової підтримки грн. рішення сесій 70000,00   70000,00
2 Показник продукту - кількість громадських організацій , які отримують фінансову підтримку шт. рішення сесій 2    
3 Показник ефективності - середня сума сума фінансової підтримки громадських організацій з метою створення належних умов функціонування організацій з практичного надання допомоги учасникам бойових дій та членам їх сімей, прийняття активної участі в громадських заходах та у вирішенні проблемних питань м. Сквира , здійснення іншої діяльності грн./шт розрахунок 35000,00   35000,00
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали і прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
                                                                                                                               
дата погодження 12.04.2019 року                                                                                                            
                                                                                                                               
  М.П.                                                                                                                      
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: