(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0112111 - зміни розпорядження від 01.11.2021р. № 106-ОД

 
Дата публікації 5.11.2021 15:14:23
 

викачати файл

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО  
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
 
          ЗАТВЕРДЖЕНО   
          Наказ / розпорядчий документ  
          Сквирська міська рада  
          (найменування головного розпорядника  
             
          коштів місцевого бюджету )  
          01.11.2021р. № 106-ОД Розпорядження Сквирського міського голови 
Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік  
1. 0100000 Сквирська міська рада 04054961  
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)  
2. 0110000 Сквирська міська рада 04054961  
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
3. 0112111 2111   0726  Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 10561000000  
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)  
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 750 944,87 гривень , у тому числі загального фонду – 4 750 944,87 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .  
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України від08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 року №208  (зі змінами)
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування від 07.06.2011 №2493-ІІІ"  (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами)
Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року № 31-3-VIII
 
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  

з/п
Ціль державної політики  
1 Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою  
7. Мета бюджетної програми  
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі  
8. Завдання бюджетної програми  

з/п
Завдання  
1 Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою  
9. Напрями використання бюджетних коштів  
                    гривень  

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
1 2 3 4 5  
1 Заробітна плата 2545000 0 2545000  
2 Нарахування на заробітну плату 635000 0 635000  
3 Предмети, метеріали, обладнання і інвентар 70000 0 70000  
4 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 50000 0 50000  
5 Оплата послуг (крім комунальних) 168844,87 0 168844,87  
6 Оплата теплопостачання 516700 0 516700  
7 Оплата водопостачання і водовідведення 60000 0 60000  
8 Оплата електроенергії 500400 0 500400  
9 Оплата природного газу 190000 0 190000  
10 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 15000 0 15000  
Усього 4750944,87 0 4750944,87  
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми  
                    гривень  

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
1 2 3 4 5  
1 Програма  розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"  на 2021 рік 4 750 944,87 0 4 750 944,87  
  Усього 4 750 944,87 0 4 750 944,87  
11. Результативні показники бюджетної програми   

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього  
1 2 3 4 5 6 7  
1 затрат            
  Обсяг видатків для фінансової підтримки комунальних некоиерційних підприємств грн. Кошторис 4750944,87 0,00 4750944,87  
2 продукту            
  Кількість пацієнтів,яким надається безкоштовна первинна медична допомога осіб звіт про медичні послуги 1242,00 0,00 1242,00  
1 2 3 4 5 6 7  
3 ефективності            
  Середні видатки на одного пацієнта, якому надається безкоштовна первинна медична допомога грн. розрахунок 2576,49 0,00 2576,49  
4 якості            
  Відсоток  цільового використання видатків відс. розрахунок 0,00 0,00 0,00  
  Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА    
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)    
  ПОГОДЖЕНО:                
  Фінансове управління Сквирської міської ради                
  Начальник фінансового управління Сквирської міської ради       Ірина КРУКІВСЬКА    
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)    
  01.11.2021 р.                
  М.П.                
                       
                       
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: