(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0112010 - зміни розпорядження від 29.07.2021р. № 86-ОД

 
Дата публікації 6.8.2021 12:36:23
 

викачати файл

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ / розпорядчий документ
          Сквирська міська рада
          (найменування головного розпорядника
           
          коштів місцевого бюджету )
          29.07.2021р. № 86-ОД Розпорядження Сквирського міського голови 
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 0100000 Сквирська міська рада 04054961
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Сквирська міська рада 04054961
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0112010 2010   0731  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 10561000000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 090 860 гривень , у тому числі загального фонду – 4 710 860 гривень та спеціального фонду – 380 000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 27.05.1997 р.№208  (зі змінами)
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"07.06.2001 №2493-ІІІ  (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами)
Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року № 31-3-VIII
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення населення амбулаторно-поліклінічною допомогою
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної джопомоги
7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення населення амбулаторно-поліклінічною допомогою
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної джопомоги
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Оплата теплопостачання 2771897 0 2771897
2 Оплата водопостачання і водовідведення 312078 0 312078
3 Оплата електроенергії 1107963 0 1107963
4 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 490000 0 490000
5 Медикаменти та перев'язуваальні матеріали 28922 0 28922
6 Капітальні трансферти підприємствам (придбання кисневих концентраторів, монтаж обладнання)   380000 380000
Усього 4710860 380000 5090860
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Сквирська центральна міська лікарня" на 2021-2022 роки 4 710 860 380 000 5 090 860
  Усього 4 710 860 380 000 5 090 860
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги          
1 затрат          
  Обсяг витрат грн. кошторис 4 710 860,00 380000,00 5 090 860,00
  Кількість установ од. мережа 1,00 0,00 1,00
2 продукту          
  Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарні)                                                        звіт 170000,00 0,00 170000,00
  Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарних од. звіт 43,40 0,00 43,40
3 ефективності          
  Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів звіт 340,00 0,00 340,00
4 якості          
  Зниження рівня захворюваності з попереднім роком відс. відсоток 2,00 0,00 2,00
  Міський голова       Валентина ЛЕВІЦЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Фінансове управління Сквирської міської ради              
  Начальник фінансового управління Сквирської міської ради       Ірина КРУКІВСЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  29.07.2021 р.              
  М.П.              
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: