(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0110150 - зміни Розпорядження міського голови 07.10.2021 № 95-ОД

 
Дата публікації 8.10.2021 16:50:19
 

викачати файл

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
          ЗАТВЕРДЖЕНО 
          Наказ / розпорядчий документ
          Сквирська міська рада
          (найменування головного розпорядника
          07.10.2021 № 95-ОД Розпорядження  Сквирського міського голови 
          коштів місцевого бюджету )
           
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік
1. 0100000 Сквирська міська рада 04054961
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Сквирська міська рада 04054961
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0110150 0150   0111  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10561000000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –31680000 гривень , у тому числі загального фонду – 31400000 гривень та спеціального фонду – 280000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 27.05.1997 року №208  (зі змінами)
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2011 №24-ІІІ  (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами)
Постанова  КМУ 268 (змінами) віл 09.03.2016 "Про впорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури , суддів та інших органів"
Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року №31-3-VIII
Рішення сесії Сквирської міської ради "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2021 рік" від 22 грудня 2020 року № 31-3-VIII
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9. Напрями використання бюджетних коштів
                    гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Заробітна плата 23 888 538 0 23 888 538
2 Нарахування на заробітну плату 5 240 162 0 5 240 162
3 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 450 000 0 450 000
4 Оплата послуг (крім комунальних) 377 000 0 377 000
5 Видатки на відрядження 6 000 0 6 000
6 Оплата водопостачання та водовідведення 27 500 0 27 500
7 Оплата електроенергії 714 000 0 714 000
8 Оплата природного газу 651 300 0 651 300
9 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 5 200 0 5 200
10 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300 0 1 300
11 Інші поточні видатки 39 000 0 39 000
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користуваня   280 000 280 000
Усього 31 400 000 280 000 31 680 000
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
                    гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
    0 0 0
  Усього 0 0 0
11. Результативні показники бюджетної програми 

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 129 0 123
2 продукту          
  кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Перелік рішень виконавчого комітету, перелік рішень сесії міської ради, розпорядження міського голови 2500,00 0,00 2500,00
  кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації вхідної документації 3600,00 0,00 3600,00
3 ефективності          
  витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. Розрахунково відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць 255163,00 0,00 255163,00
4 якості          
  відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень,скарг, заяв до їх загальної кількості відс. Відсоток 100,00 0,00 100,00
  В.о. міського голови       Тетяна Власюк  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  ПОГОДЖЕНО:              
  Фінансове управління Сквирської міської ради              
  Начальник фінансового управління Сквирської міської ради       Ірина КРУКІВСЬКА  
        (підпис)     (ініціали/ініціал, прізвище)  
  07.10.2021 р.              
  М.П.              
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: