(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

0110150 - зміни Розпорядження міського голови № 33-ОД від 07 жовтня 2020 року

 
Дата публікації 7.10.2020 9:48:48
 

 

викачати файл

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Наказ / розпорядчий документ
                                                                                Розпорядження міського голови № 33-ОД від 07 жовтня  2020 року                                                   Сквирська міська рада
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                                               
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік
                                                                                                                               
1. 0100000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
2. 0110000   Сквирська міська рада   04054961                    
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                    
                                                                                                                               
3. 0110150   0150   0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад   10320301000
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)
                                                                                                                               
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 000 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 000 200,00 гривень та
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                  
                                                                                                                               
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Бюджетний Кодекс України;Конституція України;
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ МФУ від 01.10.2010р № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ МФУ від 17.07.2015р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018р № 617);
Наказ МФУ від 20.09.2017р № 793 "Про затвердження складових програмної класифыкації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ  Міністерства фінансів україни від 26.08.2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209), рышення сесыъ сквирськоъ мыськоъ ради №1086-47-VII від 07.11.2019 року "Про затвердження програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік".
                                                                                                                               
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення повного та якісного виконання повноважень визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими та підзаконними актами України;
                                                                                                                               
7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління
9. Напрями використання бюджетних коштів                        
гривень                        
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                        
                       
1 2 3 4 5                        
1 забезпечення оплати праці (відрядних) посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників, які перебувають у трудових відносинах з Сквирської міською радою, виплата нарахувань на заробітну плату; 6448300,00                            
2 придбання канцелярського приладдя, оргтехніки,  витратних матеріалів для оргтехніки, інших електричних товарів, засобів гігієни,придбання паливо – мастильних матеріалів , шин, запасних частин для службового автомобіля 214300,00                            
3 оплата послуг ( крім комунальних). 152600,00                            
4 оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( природного газу, енергії електричної, послуг водопостачання та водовідведення для потреб адміністративних приміщень 156000,00                            
5 інші поточні видатки 29000,00                            
  УСЬОГО 7 000 200,00   7 000 200,00                        
                                                                                                                               
                                                                                                                               
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень                          
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                          
                         
1 2 3 4 5                          
1 Програма організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік 7 000 200,00 0,00 7 000 200,00                          
  Усього 7 000 200,00 0,00 7 000 200,00                          
                                                                                                                               
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
  Затрат         0,00
1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 30 0,00 30
2 загальна площа адміністративних приміщень, в т.ч орендованих кв.м внутрішній облік 620,00   620,00
  Продукту          
3 забезпечення повного та якісного виконання повноважень прцівниками апарату ради грн. рішення сесії 7 000 200,00 0,00 7 000 200,00
4 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. внутрішній облік 8944 0,00 8944
5 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішній облік 603 0,00 603
  Ефективності          
6 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок 298 0,00 298
7 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахунок 20 0,00 20
8 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 233 006,00   233 006,00
                                                                                                                               
                                                                                                                               
Міський голова     В.А.Скочко          
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)          
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                    
07.10.2020 року                                                                                                                
(Дата погодження)                                                                                                                
М.П.                                                                                                                            
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: