(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№919-38–VІІ Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №848-36-VІI від 19 грудня 2018 року „Про бюджет міста Сквира на 2019 рік”

 
Дата публікації 18.3.2019 12:47:2
 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення сесії Сквирської

міської ради №848-36-VІI від 19 грудня 2018 року

„Про бюджет міста Сквира на 2019 рік”

 

Керуючись ч.5 ст.23 та п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 19 грудня 2018 року №848-36-VІІ „Про бюджет міста Сквира на 2019 рік” та в додатки №3, №7, які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.

2. Пропозиції до цього рішення є невід’ємною його частиною.

3. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів міської ради.

 

Міський голова                                                           В.А.Скочко

 

м. Сквира

15 березня 2019 року

№919-38–VІІ

ПРОПОЗИЦІЇ

до рішення позачергової сесії Сквирської міської ради №919-38–VІІ від 15 березня 2019 року «Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №848-36-VII від 19 грудня 2018 року «Про бюджет міста Сквира на 2019 рік»

 

1. Керуючись частиною 5 статті 23 та частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України відповідно до п.23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити зміни до бюджетних призначень бюджету міста Сквира на 2019 рік:

1.1. Враховуючи клопотання начальника комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» вх..№277 від 13.03.2019 року щодо здійснення поточного ремонту житлових будинків (даху), внаслідок потужного штормового вітру швидкість якого досягала до 25-30 м/с здійснити парозподіл бюджетних призначень загального фонду бюджету міста наступним чином:

  • Зменшити видатки за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 137480,00 грн.
  • Збільшити видатки за КПКВК 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 137480,00 грн. для забезпечення заходів «Програми поточного ремонту житлового фонду міста Сквира на 2019 рік».

Разом з тим для забезпечення фінансування поточних видатків здійснити приближення помісячних призначень наступним чином:

  • КПКВК 0110150 КЕКВ 2210 - 77000,00грн. (березень) + 77000,00 грн. (грудень);
  • КПКВК 0116011 КЕКВ 2610 - 137480,00 грн. (грудень) + 18380,00грн. (лютий),+119100,00 (березень);
  • КПКВК 0117442 КЕКВ 2610 - 42100,00 грн. (березень) + 42100,00 грн. (грудень);
  • КПКВК 0117693 КЕКВ 2240 - 18380,00 грн. (лютий) + 18380,00 грн. (грудень).

 Міський голова                                                             В.А.Скочко

 

                              Додаток 3
                              до  рішення позачергової  сесії Сквирської міської ради
                              №919-38-VII від 15 березня 2019 року
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2019 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Сквирська міська рада 15482800,00 10904800,00 5106000,00 190000,00 4578000,00 7712500,00 7647000,00 65500,00 0,00 0,00 7647000,00 23195300,00
0110000     Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) 15482800,00 10904800,00 5106000,00 190000,00 4578000,00 7712500,00 7647000,00 65500,00 0,00 0,00 7647000,00 23195300,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 6897800,00 6897800,00 5106000,00 190000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6897800,00
0113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 605000,00 605000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00
0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 137480,00 0,00 0,00 0,00 137480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137480,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3590520,00 150000,00 0,00 0,00 3440520,00 4452000,00 4452000,00 0,00 0,00 0,00 4452000,00 8042520,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100000,00 1100000,00 0,00 0,00 0,00 1100000,00 1100000,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198228,00 198228,00 0,00 0,00 0,00 198228,00 198228,00
0117442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 2800000,00 1800000,00 0,00 0,00 1000000,00 1866772,00 1866772,00 0,00 0,00 0,00 1866772,00 4666772,00
0117660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0118312 8312 0512 Утилізація відходів 1032000,00 1032000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1032000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65500,00 0,00 65500,00 0,00 0,00 0,00 65500,00
X X X Усього 15482800,00 10904800,00 5106000,00 190000,00 4578000,00 7712500,00 7647000,00 65500,00 0,00 0,00 7647000,00 23195300,00
                               
                               
  Міський голова           В.А.Скочко              

 

              Додаток №7
            до  рішення  позачергової сесії Сквирської міської ради
              №919-38 -VII від 15 березня 2019 року
    Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
     
                  (гривень)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа (рішення сесії), яким затверджено програму  Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        Програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2019 - 2021 роки  06.11. 2018р. №759-34–VІІ 6897800,0 6897800,0 0,0 0
0110150 150 0111 Сквирська міська рада
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Програма  організації благоустрою міста Сквира на 2019 рік  03.12. 2018р. №835-35–VІІ 7992520,0 3540520,0 4452000,0 4452000,0
Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2018 рік   06.11. 2018р. №765-34–VІІ 50000,0 50000,00 0 0,0
0116011 6011 0620 Сквирська міська рада Програма поточного ремонту житлового фонду міста Сквира на 2019 рік 15.03.2019р. №918-38-VII 137480,0 137480,00 0 0,0
0118312 8312 0512 Сквирська міська рада Програма забезпечення збору , вивезення та захоронення твердих побутових відходів м.Сквира на 2019 рік 03.12. 2018р. №834-35–VІІ 1032000,0 1032000,0 0,0 0
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Програму утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2019 рік. 03.12. 2018р. №836-35–VІІ 4666772,0 2800000,0 1866772,0 1866772,00
0113242 3242 1090 Сквирська міська рада Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 роки  06.11. 2018р. №762-34–VІІ 605000,0 605000,0 0,0 0
0113192 3192 1030 Сквирська міська рада Програма фінансової підтримки  громадських організацій   інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2019 рік  06.11. 2018р. №761-34–VІІ 50000,0 50000,0 0,0 0
0117350 7350 0443 Сквирська міська рада Програма розроблення (оновлення ) містобудівної документації в м.Сквира на 2019 рік  06.11. 2018р. №763-34–VІІ 1100000,0 0,0 1100000,0 1100000,0
0117370 7370 0490 Сквирська міська рада «Програми будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності та соціально – культурного розвитку територіальної громади міста Сквира на 2019 рік" 21.02.2019р. №   37-VІІ 198228,0 0,0 198228,0 198228,0
0117660 7660 0490 Сквирська міська рада Програма продажуземельних ділянок , в т ому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2019 рік на території м.Сквира  06.11. 2018р. №764-34–VІІ 30000,0 0,0 30000,0 30000,0
0117693 7693 0490 Сквирська міська рада Програма управління комунальним майном Сквирської міської територіальної громади на 209 рік 03.12. 2018р. №837-35–VІІ 100000,0 100000,0 0,0 0,0
0114082 4082 0829 Сквирська міська рада Програма відзначення Державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік  06.11. 2018р. №760-34–VІІ 150000,0 150000,0 0,0 0,0
0115062 5062 0810 Сквирська міська рада Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік у місті Сквира  06.11. 2018р. №758-34–VІІ 120000,0 120000,0 0,0 0,0
      Всього:     23129800,0 15482800,0 7647000,0 7647000,0
                                      
      Міський голова       В. А. Скочко  

 

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: