(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№81-6-VІІ

 

викачати файл

Про затвердження Положення

про помічника-консультанта

депутата міської ради

 

Керуючись п.53 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.29-1 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, Закону України „Про внесення змін до деяких законів України, щодо помічників-консультантів депутата місцевої ради”, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії Сквирської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та молоді, освіти, культури, охорони здоров'я та релігії, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата міської ради, згідно додатка №1.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      В.А.Скочко

 

 

 

м. Сквира

18 лютого 2016 року

№81-6-VІІ

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Секретар міської ради                                                 В.О.Бондар

 

 

Додаток №1

до рішення сесії

міської ради №81-6-VІІ

від 18 лютого 2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Відповідно до частини першої статті 29-1 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, депутат міської ради (далі по тексту – депутат міської ради) може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.
 2. Помічником-консультантом депутата міської ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту.
 3. Помічник-консультант депутата міської ради у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням.

 

Розділ 2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

 

 1. Помічник-консультант депутата міської ради має право:
 1. входити й перебувати у приміщеннях міської ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;
 2. бути присутнім на пленарних, крім закритих, засіданнях міської ради, на засіданнях постійних комісій у відведених для цього місцях;
 3. на ознайомлення з актами, прийнятими міською радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються міською радою та її виконавчими органами;
 4. одержувати надіслану на ім’я депутата міської ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міської ради;
 5. за дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
 6. за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

 

 1. Помічник-консультант депутата міської ради зобов’язаний:
 1. дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;
 2. при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата міської ради;
 3. дотримуватись високої культури спілкування з громадянами і посадовими особами, працівниками підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян;
 4. за дорученням депутата міської ради вивчати питання, необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;
 5. допомагати депутату міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;
 6. допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв, скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;
 7. надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

 

Розділ 3. ПОРЯДОК ПІДБОРУ КАНДИДАТУР ТА РЕЄСТРАЦІЇ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ

 

 1. Персональний набір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснюється особисто депутатом міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.
 2. Помічник-консультант депутата міської ради працює на громадських засадах.
 3. Депутат міської ради самостійно визначає кількість помічників-консультантів, але, в межах, визначених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та прийнятими відповідно до них цим Положенням.
 4. Реєстрація помічника-консультанта депутата міської ради проводиться на підставі письмового погодження депутату міської ради головою міської ради чи його заступником, в якому визначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду, освіта, адреса проживання, контактні телефони. До письмового подання депутата міської ради додаються особиста заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата міської ради. Надані документи зберігаються у відділі з питань роботи ради.
 5. Робота помічника-консультанта депутата міської ради припиняється:
 1. за письмовим поданням депутата міської ради;
 2. у разі припинення повноважень депутата міської ради – з дати їх припинення.

 

Розділ 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради:
 1. помічник-консультант депутата міської ради має посвідчення, що засвідчує його посаду та повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством;
 2. посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради видається відділом з питань роботи ради за письмовим поданням депутата міської ради;
 3. опис посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради затверджується рішенням міської ради, Зразок посвідчення додається до цього Положення (див. зразок №1);
 4. посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним і підлягає поверненню до відділу з питань роботи ради по закінченню повноважень депутата міської ради або за його письмовим поданням.
  1. Зміни та доповнення до даного Положення можуть вноситись рішенням міської ради.

 

Зразок  №1 Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради

Подпись: 
Сквирська міська рада
Посвідчення №
____________________________________
___________________________________
працює на громадських засадах
в Сквирській міській раді
помічником-консультантом
депутата міської ради
_________________________________________________
Міський голова  _________   В.А.Скочко
		„__”___________2016 року
м.п.

Подпись: Відповідно до статті п’ятої статті 29-1 Закону України „Про Статус
депутатів місцевих рад”, помічник консультант міської 
ради має право:
-	входити й перебувати у приміщеннях міської ради за 
пред’явленням посвідчення помічника-консультанта депутата 
міської ради, дотримуючись встановленого порядку;
-	одержувати надіслану на ім’я депутата міської ради поштову й 
телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням 
депутата міської ради;
-	за дорученням депутата міської ради брати участь в організації 
вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, 
інформувати про них депутата міської ради та вносити пропозиції 
щодо шляхів їх вирішення
-	за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою 
посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися 
копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою

 

Опис посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради. Посвідчення помічника-консультанта міської ради має розмір 75 х 105 мм, блакитного кольору, з надписами чорного кольору та містить наступне:

 1. лицьова сторона посвідчення:
 • герб України;
 • назва ради;
 • № посвідчення;
 • прізвище, ім’я, по батькові помічника-консультанта депутата міської ради;
 • відомості про те, що помічник-консультант депутата міської ради працює на громадських засадах в міській раді;
 • підпис голови ради та його прізвище, ініціали;
 • дата видачі посвідчення;
 • інформація про те, що це посвідчення дійсне з пред’явленням документа, що посвідчує особу*
 1. зворотна сторінка посвідчення:

„Відповідно до частини п’ятої статті 29 Закону України „Про Статус депутатів місцевих рад” помічник-консультант депутатам міської ради має право:

 • входити і перебувати у приміщенні міської ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради, дотримуючись встановленого порядку;
 • одержувати надіслану на ім’я депутата міської ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міської ради;
 • за дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
 • за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою”

 

* На сесії міської ради було прийнято рішення про зміну форми титульної сторінки посвідчення та добавлено місце під фотокартку, що надає можливість помічнику-консультанту не пред’являти додаткові документи для встановлення особи.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                В.О.Бондар

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: