(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№78-6-VІІ

 

викачати файл

Про внесення змін до Регламенту

Сквирської міської ради VІІ скликання

 

Відповідно до п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії Сквирської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та молоді, освіти, культури, охорони здоров'я та релігії, постійних комісій міської ради, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни до Регламенту Сквирської міської ради VІІ скликання (додаток 1).
 2. Викласти Регламент Сквирської міської ради VІІ скликання у новій редакції (додається).
 3. Рішення набирає чинності з дня прийняття.
 4. Регламент оприлюднити на офіційному сайті Сквирської міської ради.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сквирської міської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та молоді, освіти, культури, охорони здоров'я та релігії.

 

 

 

Міський голова                                                                В.А.Скочко

 

 

м. Сквира

18 лютого 2016 року

№78-6-VІІ

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Секретар міської ради                                                 В.О.Бондар

 

 

                                     

 

Затверджено

рішенням сесії Сквирської міської ради №78-6-VІІ

від 18.02.2016 року

 

РЕГЛАМЕНТ СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ,

З ВНЕСЕНИМИ ЗМІНАМИ,

ЗГІДНО РІШЕННЯ СЕСІЇ №78-6-VII ВІД 18.02.2016 РОКУ

 

РОЗДІЛ   І

Загальні положення

1.1.    Порядок діяльності Сквирської міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.2.    Регламент Сквирської міської ради встановлює порядок скликання і проведення сесій, формування депутатських комісій та інших органів ради, визначає процедуру прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій, а також функції органів міської ради та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень.

1.3.    Робота та діловодство Сквирської міської ради ведуться українською мовою.

1.4.    Засідання міської ради, постійних, тимчасових та інших комісій, виконавчого комітету є відкритими і гласними за винятками, встановленими законами та цим Регламентом.

1.5.    Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом оприлюднення її рішень в засобах масової інформації, яким створюються необхідні умови для широкого висвітлення роботи сесій та засідань депутатських комісій.

1.6.    На засіданнях сесії міської ради можуть бути присутніми голови обласних, міських осередків політичних партій, громадських організацій, керівники установ і організацій та громадяни при розгляді питань, що їх стосуються, також громадяни, які одержали запрошення за пропозиціями міського голови або депутатів.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційними запрошеннями.

При порушенні запрошеними норм поведінки, сесія може прийняти рішення про позбавлення їх права участі в роботі сесії.

1.7.    Місце для депутатів міської ради під час проведення засідання сесії відводиться в правій частині залу.

 

РОЗДІЛ   ІІ

2.1. Сесія міської ради

І сесія міської ради

2.1.1. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у правомочному складі.

2.1.2. Голова міської територіальної виборчої комісії відкриває і веде першу сесію міської ради, інформує раду про підсумки виборів депутатів, міського голови і визнання їх повноважень.

2.1.3. Затвердження регламенту, обрання секретаря міської ради, затвердження заступників міського голови, персонального складу виконавчого комітету міської ради здійснюється не пізніше, ніж на другій сесії шляхом голосування.

2.1.4. Робота першої сесії новообраної ради визначається Регламентом Сквирської міської ради попереднього скликання.

 

2.2. Чергові сесії

2.2.1. Сесії міської ради скликаються міським головою або за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради.

Сесія скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Проведення сесій ради планується.

При відповідному обґрунтуванні позачергові сесії міської ради скликаються міським головою, у разі його відсутності секретарем міської ради. На їх розгляд виносяться тільки питання, які вимагають негайного вирішення.

2.2.2  Сесія міської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності  – не рідше ніж один раз на місяць.

2.2.3. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

2.2.4. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону.

2.2.5. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та зазначення питань, які передбачається винести на розгляд ради. Повідомлення про позачергову сесію може бути оприлюднене у спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців територіальної громади.

2.2.6. Проекти рішень та інші документи депутати отримують не пізніше ніж за 3 дні до початку чергової сесії (крім першої, другої та позачергових сесій).

2.2.7. Проект рішення є документом підготовленим міським головою, секретарем міської ради, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, депутатськими фракціями та групами, виконавчим комітетом, апаратом міської ради, завізований заступником міського голови, до компетенції якого відноситься це питання, особами на яких покладається контроль за виконанням документу, юристом та подається міському голові в терміни визначені Регламентом міської ради.

РОЗДІЛ   ІІІ

Процедура пленарних засідань

3.1. Формування порядку денного

3.1.1. Чергова сесія розпочинає свою роботу о 10.00 годині і триває до 17.00. Обідня перерва: з 13.00 до 14.00. Через кожні 2 години перерва на 15 хвилин.

3.1.2. Сесія міської ради може бути продовжена головуючим понад визначений робочий час у п.3.3.1 не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу можуть бути, якщо за це проголосувала більшість депутатів від загальної кількості присутніх на сесії.

3.1.3. Перед початком обговорення порядку денного, міський голова надає слово керівникам громадських організацій, жителям міста, громадянам, які записалися на виступ безпосередньо перед початком засідання. Час для виступу - 3 хвилини. Депутатський корпус, шляхом голосування, вирішує надавати чи не надавати слово. В разі порушення дисципліни, міський голова залишає за собою право позбавити промовця слова, виключити мікрофон.

3.1.4. Формування порядку денного сесії міської ради здійснюється міським головою на основі пропозицій постійних комісій міської ради,  депутатських фракцій та груп, депутатів міської ради, апарату міської ради.

3.1.5. Перелік питань порядку денного сесії міської ради повідомляється депутатам не пізніше ніж за 10 днів до відкриття сесії.

3.1.6. Порядок денний сесії обговорюється і затверджується в цілому міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Після обговорення та прийняття рішень з питань затвердженого порядку денного в різному розглядаються тільки питання інформаційного характеру, які носять форму повідомлення і по яких не приймаються рішення сесії.

3.1.7. До порядку денного сесії включаються питання, які подаються міським головою, секретарем міської ради, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, депутатськими фракціями та групами, виконавчим комітетом, апаратом міської ради, завізований заступником міського голови, до компетенції якого відноситься це питання, особами на яких покладається контроль за виконанням документу, юристом, обговорені в постійних комісіях міської ради, з яких підготовлені проекти рішень.

3.1.8. Після підписання міським головою розпорядження про скликання чергової сесії (не пізніше ніж за 10 днів ), до порядку денного сесії можуть бути включені тільки невідкладні бюджетні питання за погодженням постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

3.2. Ведення пленарних засідань

3.2.1. Сесію міської ради відкриває, веде і закриває міський голова, а за його відсутності – секретар міської ради, або депутат міської ради, що обраний головуючим на засіданні у відповідності до ч.10 ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

3.2.2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на сесії, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого, ведення сесії доручається секретарю міської ради або депутату, що є головуючим на засіданні.

3.2.3. Головуючий на сесії міської ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде сесію, оголошує перерви;

- вносить пропозиції щодо обрання лічильної комісії;

- вносить на обговорення проекти рішень, оголошує, при необхідності, їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;

- організовує розгляд питань;

- повідомляє списки осіб, які записалися на виступи;

- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

3.2.4. Під час сесії головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком порушення Регламенту.

3.2.5. Для організації роботи сесії головуючий має право:

- в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

 • ставити запитання до присутніх на сесії.

 

3.3. Організація розгляду питань

3.3.1. Обговорення питання сесії включає:

-   доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

-   співдоповідь (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

-   виступи по одному представнику від постійних комісій міської ради, депутатських фракцій та груп;

-   виступи депутатів;

-   заключне слово доповідача.

3.3.2. Перед початком розгляду порядку денного сесії встановлюється час для його обговорення:

-   для виступів від постійних комісій міської ради, депутатських фракцій, груп до 10 хв.,

- для відповіді на питання до доповідача до 15хв.,

- для виступу в дискусіях до 5хв.

3.3.3. По закінченні часу, відведеного на розгляд питання, головуючий проводить завершення обговорення за скороченою процедурою: хто – „за”, хто – „проти”, хто – „утримався” і ставить проект рішення на голосування.

3.3.4. Час для доповіді надається до 40 хвилин, співдоповіді до 10 хвилин і заключного слова до 10 хвилин.

Виступаючим у обговоренні, для виступів з процедурних питань, заяв, внесення запитів, резолюцій надається час тривалістю до 5 хвилин.

Для виступів у різному – до 5 хвилин.

Питання збільшення тривалості виступу ставиться на голосування.

3.3.5.     Заява про надання слова на сесії з будь-якого питання порядку денного подається у письмовій та усній формі на ім'я головуючого.

Головуючий надає слово для виступу депутату або іншій особі.

Депутат у будь-який момент може відмовитись від свого виступу.

Депутат може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів.

 

3.4. Порядок голосування пропозицій

3.4.1. Обговорення і проведення голосування проводиться таким чином, щоб з'ясувати дійсне волевиявлення депутатів.

3.4.2. Після завершення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

3.4.3. На голосування ставляться всі пропозиції та поправки, що надійшли і не були відкликані, та не суперечать цьому Регламенту.

3.4.4. Головуючий на засіданні може відмовити поставити на голосування пропозиції чи поправки депутатів та присутніх на сесії, якщо запропонований текст не стосується обговорюваного питання.

3.4.5. У разі внесення декількох пропозицій, з одного і того ж питання, голосування проводиться в порядку їх внесення.

Якщо серед кількох пропозицій є пропозиція, внесена головою міської ради, вона ставиться на голосування першою.

3.4.6. Пропозиції та поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні подаватись в письмовій або усній формі, оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

3.4.7. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

3.4.8. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3.4.9. Після завершення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

3.5 Таємне голосування

3.5.1. Таємне голосування проводиться за пропозицією міського голови, секретаря міської ради, депутатської фракції, групи або депутата міської ради, яку підтримали більшість депутатів від загального складу ради, а також згідно вимог чинного законодавства.

3.5.2. Бюлетені для таємного голосування виготовляються секретарем ради, під контролем Лічильної комісії у кількості 27 бюлетенів (загальний склад ради + міський голова). Бюлетені для таємного голосування повинні бути підписані всіма членами лічильної комісії, бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. Форма бюлетеня за пропозицією лічильної комісії затверджується сесією міської ради.

3.5.3. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

3.5.4. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування. Депутат, який бере участь у голосуванні, ставить свій особистий підпис у реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщень) для таємного голосування.

3.5.5. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

3.5.6. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, - всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться повторне голосування..

3.5.7. Рішення вважається прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за нього отримано більше половини голосів депутатів від загального складу ради, якщо інше не передбачене Законом та Регламентом.

3.5.8. Якщо необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

3.5.9. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.

3.5.10. Голосування і підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні вважаються кандидати, які набрали необхідну кількість голосів.

3.5.11. Якщо внаслідок голосування не обрано, не призначено, чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводяться вибори з новим висуненням кандидатів.

3.5.12. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі присутні її члени. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

3.5.13. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією член комісії доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів.

3.5.14. У результаті виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, лічильна комісія доповідає раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування.

3.5.15. Якщо при голосуванні порушено порядок визначення результатів голосування, то за процедурним рішенням проводиться повторне голосування

3.5.16. За результатами таємного голосування рішення вважається прийнятим після затвердження протоколів лічильної комісії сесією міської ради.

 

3.6. Прийняття рішень

3.6.1. Рішення сесії приймається після обговорення питання порядку денного.

3.6.2. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу сесії як рішення сесії.

3.6.3. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, які беруть участь в роботі сесії.

3.6.4. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні міської ради. Процедурні питання не потребують їх попереднього розгляду в комісіях. З процедурних питань головуючий надає слово позачергово.

3.6.5. Рішення ради приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

3.6.6. При необхідності може бути проведено поіменне голосування за формою та процедурою визначеною лічильною комісією. У бюлетень для поіменного голосування включається прізвище, ім’я, по батькові депутата та питання, з якого проводиться голосування. Бюлетені підписують всі члени лічильної комісії.

3.6.7. Рішення сесії ради повинні бути опубліковані на сайті місцевої ради не пізніше 5-ти робочих днів.

 

3.7. Протокол сесії міської ради

3.7.1. Сесія протоколюється. Ведення протоколу здійснює секретар міської ради. Протокол підписує головуючий на засіданні

3.7.2. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесених на розгляд, назви і редакції документів, поширених серед депутатів для цього засідання, прізвища головуючих на засіданні і виступаючих, всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, повні результати голосування і прийняті рішення.

3.7.3. Записи роботи сесії зберігаються протягом всього скликання

3.7.4. За вимогою депутата йому надається право на одержання витягу з протоколу сесії або окремих рішень сесії.

3.7.5. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.7.6. Протоколи сесії ради повинні бути опубліковані на сайті місцевої ради не пізніше 5-ти робочих днів.

 

3.8. Дисципліна та етика пленарних засідань

3.8.1. На засіданні сесії промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій.

3.8.2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, який порушив Регламент або етику пленарних засідань, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий має право позбавити його слова.

3.8.3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, мікрофон може бути відключено без попередження.

3.8.4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу; висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні позбавляє його слова.

3.8.5. Під час засідання сесії депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільних телефонах тощо), які перешкоджають веденню сесії.

3.8.6. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ перервано.

3.8.7. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сесії, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня, головуючий на засіданні за згодою більшості депутатів від фактичної кількості присутніх депутатів, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за більшістю голосів від кількості присутніх в залі депутатів, сесія може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь до завершення сесійного дня, яке доводиться до відома виборців через засоби масової інформації.

3.8.8. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

 

3.9. Порядок розгляду звернень до сесії міської ради

3.9.1. Звернення до сесії міської ради від жителів міста, керівників підприємств, установ і організацій, партійних та громадських організацій подаються не пізніше як за 2 дні до сесії міської ради та розглядаються в різному.

Звернення отримані пізніше, включаються до розгляду на наступну сесію.

3.9.2. Звернення не повинні містити образливі вислови до посадових осіб, депутатів, заклики до незаконних і насильницьких дій та неперевірені факти.

 

3.10.Міський голова, секретар ради та заступники міського голови

3.10.1. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків  дострокового припинення його повноважень. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами, на  вимогу не менше  половини депутатів міської ради, міський голова зобов’язаний  прозвітувати перед радою про роботу виконавчих  органів  у будь який визначений ними термін.

3.10.2.        Повноваження міського голови достроково припиняються у разі:

 1. Його звернення з особистою заявою до ради про складання повноважень голови;
 2. Припинення його  громадянства;
 3. Набрання законної сили  обвинувальним вироком суду щодо нього;
 4. Набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функції держави або місцевого самоврядування;
 5. Відкликання з посади за народною ініціативою;
 6. Порушення ним вимог щодо обмеження сумісної його діяльності з іншою роботою (діяльністю) встановлених Конституцією та Законом України “Про місцеве самоврядування в  Україні”;
 7. Визнання його судом недієздатним, безвісно  відсутнім або  оголошено таким, що помер;
 8. Його смерті;
 9. Якщо він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому  повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

Дострокове припинення повноважень з підстав, визначених п.1-6 здійснюється радою за  наявністю юридичного акту чи документу, що  підтверджує настання вказаних фактів, при чому з підстав, визначених п.2, 3, 5, 6 (голосування не проводиться, рішення вважається ухваленим, після оголошення юридичного акту чи документу та отримання депутатами ради його копії).

Дострокове припинення повноважень міського голови з підстав, визначених п.4, 7 здійснюється за рішенням ради у такому порядку:

 1. Ініціювання включення до порядку денного сесії ради  питання про дострокове припинення повноважень міського голови належить депутатам ради шляхом подання письмової пропозиції, підписаної не менш, як однією третиною складу ради, у якій вказуються підстави припинення повноважень, а саме – рішення суду, що підтверджує порушення міським головою Конституції або на вимогу членів громади у порядку місцевої ініціативи, якщо ця вимога підписана не менш, як однією десятою мешканців громади, що мають право голосу на місцевих виборах, а також повідомлення державних контрольних органів про недотримання міським головою вимог щодо обмеження сумісності його діяльності;
 2. Після включення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень міського голови, відповідно до  п.1 частини 3 цієї статті, рада може створити тимчасову контрольну комісію ради з метою  перевірки обґрунтованості підстав щодо дострокового припинення повноважень міського голови та  підготовки цього питання до розгляду на сесії ради;
 3. Звіт тимчасової контрольної комісії ради має містити інформацію про дострокове припинення повноважень міського голови у такій послідовності:
  • суть претензій до міського голови,
  • наявність чи  відсутність юридичних актів чи документів, що підтверджують порушення  міським головою Конституції або Законів України, прав і свобод  громадян, вимог Закону про обмеження сумісної його діяльності, не забезпечення ним здійснення наданих йому законом повноважень, факти встановленні комісією;
 4. Комісія готує проект рішення ради з цього питання, яке може містити одну із наступних пропозицій:
  • відхилити ініціативу щодо дострокового припинення повноважень міського голови, як таку, що не має юридичних підстав;
  • призначити  місцевий референдум про  дострокове припинення повноважень міського голови;
  • припинити повноваження міського голови достроково;
  • порушити клопотання перед Верховною Радою України про призначення позачергових виборів міського голови.
 5. Від моменту включення питання про дострокове припинення повноважень міського голови до порядку денного сесії ради до розгляду та припинення рішення по суті має бути зроблена перерва у роботі сесії ради не менш, як 2 доби;
 6. Розгляд питання про дострокове припинення повноважень міського голови проводиться з доповіді голови тимчасової контрольної комісії ради, якій доручалась підготовка цього питання, виступу міського голови, відповідей на запитання депутатів ради. Час на оголошення доповіді від комісії та виступ міського голови  встановлюється радою, але він не може бути  меншим від часу, встановленого цим регламентом щодо доповіді;
 7. Головує на засіданнях при розгляді питання про дострокове припинення повноважень міського голови секретар ради.

Повноваження міського голови вважаються припиненими, якщо за це проголосувало більше двох третин від складу депутатів ради шляхом таємного голосування у порядку, встановленому цим регламентом.

3.10.3.   Секретар міської ради обирається радою за пропозицією міського голови таємним, або відкритим голосуванням з числа депутатів ради та працює в раді на  постійній основі, та вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини  депутатів від загального складу ради. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

3.10.4.   Заступники міського голови затверджується радою за пропозицією міського голови та вважаються затвердженими, якщо за них проголосувало більше половини  депутатів від загального складу ради.

3.10.5Декларацію про майно міський голова, секретар ради та заступники міського голови подають до міської ради та оприлюднюють, згідно ст. ст. 45-52 Закону України «Про запобігання корупції».

 

РОЗДІЛ   ІV

Органи міської ради

4.1. Постійні комісії міської ради

4.1.1. Діяльність постійних комісій міської ради визначається вимогами Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

4.1.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії не пізніше ніж на другій сесії ради та формуються у порядку:

а) робоча група, створена на першій сесії ради, готує пропозиції щодо кількості комісій, їх функціональної спрямованості та назв;

б) депутатські фракції, групи, депутати міської ради подають до робочої групи свої пропозиції щодо їх бачення формування і обрання постійних комісій та заяви про бажання працювати в одній із комісій;

в) міський голова або секретар ради, у разі його обрання на першій сесії, забезпечує обговорення депутатами пропозицій міського голови, секретаря ради

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: