(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№753-33–VІІ Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №551-26-VІI від 26 грудня 2017 року „Про бюджет міста Сквира на 2018 рік”

 
Дата публікації 31.10.2018 13:54:37
 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення сесії Сквирської

міської ради №551-26-VІI від 26 грудня 2017 року

„Про бюджет міста Сквира на 2018 рік”

 

Керуючись ч.5 ст.23 та п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до рішення сесії Сквирської міської ради №551-26-VІІ від 26 грудня 2017 року „Про бюджет міста Сквира на 2018 рік”, а саме:
  1. В абзаці 2 пункту 1 цифри «23348,0», «23200,0», «148,0», замінити на цифри «24053,0», «23876,4», «176,5».
  2. В абзаці 3 пункту 1 цифри «23348,0», «14235,4», «9112,6», «9032,6», замінити на цифри «28023,7», «14052,2», «13971,5», «13726,155».
  3. В абзаці 4 пункту 1 цифру «8964,6» замінити на цифру «12336,642».
  4. В абзаці 5 пункту 1 цифру «8964,6» замінити на цифру «12336,642».
  5. У пункті 5 цифру « 12643,9» замінити на цифру «14025,685».

 

2. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 26 грудня 2017 року №551-26-VІІ „Про бюджет міста Сквира на 2018 рік” та в додатки   №3, №6, №7 які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.

       3Пропозиції до цього рішення є невід’ємною його частиною.

4. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів міської ради.

 

Міський голова                                                             В.А.Скочко

 

м. Сквира

25 жовтня 2018 року

№753-33–VІІ

 

ПРОПОЗИЦІЇ

до рішення позачергової сесії Сквирської міської ради №753-33–VІІ від  25 жовтня 2018 року «Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №551-26-VII від 26 грудня 2017 року «Про бюджет міста Сквира на 2018 рік»

 

 1. Керуючись частиною 5 статті 23 та частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», враховуючи рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів, затвердити зміни до бюджетних призначень міського бюджету на 2018 рік:

 Враховуючи звернення начальника комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» вх.№1256 від 17.10.2018 року,  у зв’язку з відсутності бюджетних призначень та наявністю потреби у додатковому фінансуванні видатків на  благоустрій міста, здійснити перерозподіл видаткової частини загального фонду бюджету міста таким чином:

1.1 Зменшити видатки по:

      - КПКВК 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 70,0 тис.грн;

КЕКВ 2610 ««Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 30,0 тис.грн

      - КПКВК 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 12,0 тис.грн;

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 8,0 тис.грн;    

 • КПКВК 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 160,0 тис.грн;

      Збільшити видатки по:

      - КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 280,0 тис.грн за «Програмою розвитку житлово – комунального господарства  з організації благоустрою м.Сквира на 2018 рік».

1.2 Здійснити помісячний перерозподіл бюджетних призначень загального фонду в межах затверджених показників таким чином:

      - зменшити видатки за КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 180,0 тис.грн.(жовтень);

      - збільшити видатки за КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 180,0 тис.грн.(листопад);

      - зменшити видатки за КПКВК 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництва» КЕКВ 2610 «2610«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 180,0 тис.грн.(листопад);

- збільшити видатки за КПКВК «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництва»КЕКВ 2610 «2610«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 180,0 тис.грн.(жовтень);

 

1.3 З метою фінансування видатків по проведених експертної оцінки земельних ділянок здійснити перерозподіл видаткової частини спеціального фонду бюджету таким чином:

         - зменшити видатки за КПКВК 7660 « Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на сум 3,0 тис.грн;

         - збільшити видатки за КПКВК 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» КЕКВ 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 3,0 тис.гривень.

 

1.4 Враховуючи клопотання КП "Сквирське комунальне господарство" вх..№  1313   від 23.10.2018р. ,  внести зміни до додатку №6 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку»,   а саме назву об’єкта «Капітальний трансферт КП "Сквирське комунальне господарство" на придбання будівельних матеріалів для улаштування пандусу в будинку по вул.Соборна,11 в м.Сквира»  змінити  на «Капітальний трансферт КП "Сквирське комунальне господарство" на придбання металоконструкції  для улаштування пандусу в будинку по вул.Соборна,11 в м.Сквира».

 

 

Міський голова                                                       В.А.Скочко

 

                              Додаток №3
                              до  рішення позачергової сесії Сквирської міської ради
                              №753- 33-VII від 25 жовтня 2018 року
                               
РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2018 рік
                              (тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01     Сквирська міська рада 14052,257 5839,500 3606,800 165,000 8212,757 13971,491 108,551 0,000 0,000 13862,940 13726,155 28023,748
  0100   Державне управління 4975,612 4975,612 3606,800 165,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000 5125,612
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4975,612 4975,612 3606,800 165,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000 5125,612
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 550,000 550,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 550,000
  3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
  4000   Культура i мистецтво 113,000 113,000 0,000 0,000 0,000 17,000 0,000 0,000 0,000 17,000 17,000 130,000
  4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 113,000 113,000 0,000 0,000 0,000 17,000 0,000 0,000 0,000 17,000 17,000 130,000
  5000   Фiзична культура i спорт 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000
  5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000
  6000   Житлово-комунальне господарство 6361,244 70,000 0,000 0,000 6291,244 6470,706 28,551 0,000 0,000 6442,155 6442,155 12831,950
  6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 12,000 0,000 0,000 0,000 12,000 211,000 0,000 0,000 0,000 211,000 211,000 223,000
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3976,244 70,000 0,000 0,000 3906,244 2495,806 28,551 0,000 0,000 2467,255 2467,255 6472,050
  6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3263,900 0,000 0,000 0,000 3263,900 3263,900 3263,900
  6050 0620 Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об`єктах комунальної власності 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000 500,000
  6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт 2373,000 0,000 0,000 0,000 2373,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2373,000
  7000   Економічна діяльність 1921,513 0,000 0,000 0,000 1921,513 5639,995 0,000 0,000 0,000 5639,995 5639,995 7561,508
  7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 53,000 0,000 0,000 0,000 53,000 53,000 53,000
  7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 0,000 0,000 2000,000 2000,000 2000,000
  7442 0456 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 1921,513 0,000 0,000 0,000 1921,513 3566,995 0,000 0,000 0,000 3566,995 3566,995 5488,508
  7650 0490 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,000 0,000 0,000 0,000 9,000 9,000 9,000
  7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000 11,000 11,000 11,000
  8000   Інша діяльність 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 216,785 80,000 0,000 0,000 136,785 0,000 216,785
  8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 216,785 80,000 0,000 0,000 136,785 0,000 216,785
  9000   Міжбюджетні трансферти 10,888 10,888 0,000 0,000 0,000 1477,005 0,000 0,000 0,000 1477,005 1477,005 1487,893
  9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1177,005 0,000 0,000 0,000 1177,005 1177,005 1177,005
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 10,888 10,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,888
  9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 300,000 300,000 300,000
      Всього 14052,257 5839,500 3606,800 165,000 8212,757 13971,491 108,551 0,000 0,000 13862,940 13726,155 28023,748
                               
                               
    Міський голова         В.А.Скочко                
                               

 

      Додаток №6
      до рішення позачергової сесії Сквирської міської ради
      №753-33-VII від 25 жовтня 2018 року
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
          (тис.грн.)  
Код ТПКВКМБ/               ТКВКБМС Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва, тис.грн. Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік,
 
Код ТПКВК/КФК тис.грн.  
01       0100 Сквирська міська рада Державне управління 0 0 0 150,0
01       0150 Сквирська міська рада Придбання меблів та комп’ютерної техніки   0 0 0 150,0
01       6000 Сквирська міська рада Житлово-комунальне господарство 0 0 0 5528,6
01       6010 Сквирська міська рада Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 0 0 0 180,0
01       6011 Сквирська міська рада Капітальний ремонт каналізаційної системи житлового будинку по вул. Богачевського, 60 в місті Сквира Київської області ( з проведенням коригування ПКД) 0 0 0 180,0
01       6030 Сквирська міська рада Організація благоустрою населених пунктів 0 0 0 1584,7
01       6030 Сквирська міська рада Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення: вул.Маслова, вул.Леваневського, вул.Плугатаря, вул.Папаніна, вул.Івана Франка, Ольшевського, вул.Незалежності, вул.Київська, вул.Проектна, пров.Чорновола, вул.Чернишевського, вул.Садова, пров.Фруктових садів, провул.Білякова , вул.Співоча, вул.Ватутіна, вул.Пустоварівська, вул.Котляревського, вул.Піщана, вул.Я.Мудрого, провул.Садовий, пров.Піщаний, вул.Чкалова, пров.Медовий, пров.Проектний, пров.Шкільний, вул.Калинова, пров.Некрасова вул.Некрасова в м.Сквира Київської області 0 0 0 221,7
01       6030 Сквирська міська рада Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць Соборна, вул.Липовецька, з № 16 ,вул.Червона (з виготовленням ПКД) 0 0 0 540,0
01       6030 Сквирська міська рада Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Київська, 5 (з проведенням коригування ПКД) 0 0 0 754,0
01       6030 Сквирська міська рада Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прибудинкових територій будинків по вул.Соборна, 11, вул.Соборна, 8, вул.Соборна, 19 0 0 0 30,0
01       6030 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.М.Рильського, пров.Якушкіна в м.Сквира Київської області» 0 0 0 7,0
01       6030 Сквирська міська рада Коригування ПКД «Капітальний ремонт тротуару по вул.Богачевського в м.Сквира Київської області» 0 0 0 7,0
01       6030 Сквирська міська рада Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на придбання багаторічних зелених насаджень 0 0 0 25,0
01       6040 Сквирська міська рада Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 0 0 0 3263,900
01       6040 Сквирська міська рада Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Нове будівництво водонапірної станції №9 в м.Сквира з виготовленням ПКД" 0 0 0 1340,7
01       6040 Сквирська міська рада Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Будівництво артезіанської свердловини мікрорайону Слобода в м.Сквира» (з виготовленням ПКД) 0 0 0 1059,776
01       6040 Сквирська міська рада Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Реконструкцію водонапірної станції №8 в м.Сквира Київської області» (з виготовленням ПКД) 0 0 0 863,424
01       6050 Сквирська міська рада Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності 0 0 0 500,0
01       6050 Сквирська міська рада Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Капітальний ремонт самоплинних каналізаційних колекторів, перекладання аварійних вуличних каналізаційних мереж, капітальний ремонт очисних споруд та каналізаційних насосів» 0 0 0 500,0
01       7000 Сквирська міська рада Економічна діяльність 0 0 0 2430,5
01       7400 Сквирська міська рада Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0 0 0 2430,482
01       7440 Сквирська міська рада Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 0 0 0 2430,482
01       7442 Сквирська міська рада Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста: пров.Шкільний, пров.Лікарський, вул.Плугатаря, вул.Павленківська, вул.Пустоварівська, пров.Лівобережний, вул.Стаханова, вул.Папаніна, пров.Фруктових садів, вул.Піщана, пров.Мічуріна, вул.Весняна, пров.Весняний 0 0 0 195,0
01       7442 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Громова, пров.Медовий в м.Сквира Київської області (з проведенням коригування ПКД) 0 0 0 1497,0
01       7442 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття пров.М.Рильського в м.Сквира Київської області (з проведенням коригування ПКД) 0 0 0 436,0
01       7442 Сквирська міська рада Коригування ПКД «Капітальний ремонт дороги по вул.Мічуріна в м.Сквира Київської області» 0 0 0 7,0
01       7442 Сквирська міська рада Коригування ПКД «Капітальний ремонт дороги по пров.Слобідський в м.Сквира Київської області» 0 0 0 7,0
01       7442 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в м.Сквира Київської області 0 0 0 228,5
01       7442 Сквирська міська рада Коригування ПКД "Капітальний ремонт дороги по вул.Залізнична в м.Сквира" 0 0 0 59,995
01       7600 Сквирська міська рада Інші програми та захои, повязані з економічною діяльністю 0 0 0 20,000
0       7650 Сквирська міська рада Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 0 0 0 9,000
01       7660 Сквирська міська рада Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу 0 0 0 11,000
01       9000 Сквирська міська рада Міжбюджетні трансферти 0 0 0 1177,005
01       9700 Сквирська міська рада Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 0 0 0 1177,005
01       9750 Сквирська міська рада Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування  "Програми будівництва, реконструкції, та ремонту обєктів інфраструктури Київської області на 2018 рік"по обєкту "Капітальний ремонт дороги по вул.Залізнична в м.Сквира" 0 0 0 1177,005
    Всього за рахунок доходів поточного року 0 0 0 9306,1
01       6000 Сквирська міська рада Житлово-комунальне господарство 0 0 0 550,0
01       6030 Сквирська міська рада Організація благоустрою населених пунктів 0 0 0 550,0
01       6030 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП"Сквирське комунальне господарство" на придбання трактора МТЗ-82 0 0 0 550,0
01       7000 Сквирська міська рада Економічна діяльність 0 0 0 2053,0
01       7300 Сквирська міська рада Будівництво та регіональний розвиток 0 0 0 2053,0
01       7350 Сквирська міська рада Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0 0 0 53,0
01       7350 Сквирська міська рада Розроблення детальног плану території земельзапасу Сквирської міської ради для розміщення присадибних земельних ділянок учасникам АТО на масиві "Польова" 0 0 0 53,0
01       7370 Сквирська міська рада Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0 0 0 2000,0
01       7370 Сквирська міська рада Капітальний ремонт примішень кінотеатру по вул.Соборна,16 під адміністративно-культурно муніципальний центр в м.Сквира Київської області 0 0 0 2000,0
01       7440 Сквирська міська рада Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 0 0 0 1121,5
01       7442 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в м.Сквира Київської області 0 0 0 1121,5
    Всього за рахунок вільного залишку бюджетних коштів 0 0 0 3724,5
01       6000 Сквирська міська рада Житлово-комунальне господарство 0 0 0 163,6
01       6010 Сквирська міська рада Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 0 0 0 31,0
01       6011 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП "Сквирське комунальне господарство" на улаштування  огорожі навколо дитячого майданчика в районі масиву "Хутори" в м.Сквира 0 0 0 11,0
01       6011 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП "Сквирське комунальне господарство" на придбання металоконструкції для улаштування пандусу  в будинку по вул.Соборна,11 в м.Сквира». 0 0 0 20,0
01       6030 Сквирська міська рада Організація благоустрою населених пунктів 0 0 0 132,555
01       6030 Сквирська міська рада Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Київська, 5  0 0 0 99,555
01       6030 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт вуличного освітлення вул.М.Рильського, пров.Якушкіна в м.Сквира Київської області» 0 0 0 8,0
01     6030 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД «Капітальний ремонт тротуару по вул.Незалежності в м.Сквира Київської області» 0 0 0 15,0
01     6030 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД по "Улаштуванню автономного проходу через територію Сквирського ДНЗ №6 в м.Сквира Київської області» 0 0 0 10,0
01       7000 Сквирська міська рада Економічна діяльність 0 0 0 15,0
01       7400 Сквирська міська рада Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0 0 0 15,0
01       7440 Сквирська міська рада Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 0 0 0 15,0
01       7442 Сквирська міська рада Коригування ПКД на "Капітальний ремонт дороги по вул.Залізнична в м.Сквира Київської області" 0 0 0 15,0
01       9000 Сквирська міська рада Міжбюджетні трансферти 0 0 0 300,0
01       9800 Сквирська міська рада Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по "Програмі профілактики правопорушень ,боротьби з злочинністю"трансферт для Сквирського ВП ГУ НП в Київській обл.) 0 0 0 300,0
    Всього за рахунок уточнення дохідної частини бюджету поточного року 0 0 0 478,555
01       6030 Сквирська міська рада Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету(капітальний трансферт для КП"Сквирське комунальне господарство" на придбання щіпоріза РМ-150 ТК 0 0 0 150,0
    Всього за рахунок субвенції з районного бюджету 0 0 0 150,000
01       6030 Сквирська міська рада Організація благоустрою населених пунктів 0 0 0 50,0
01       6030 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП "Сквирське комунальне господарство" для придбання бульдозеру ДТ-75 0 0 0 50,0
01       4000 Сквирська міська рада Культура і мистецтво" 0 0 0 17,0
01       4082 Сквирська міська рада Капітальний трансферт ГО "Зорецвіт" для придбання музичного інструменту - баяна 0 0 0 17,0
    Всього за рахунок профіциту загального фонду бюджету 0 0 0 67,000
    Разом бюджет розвитку       13726,155
             
  Міський голова  В.А.Скочко    

 

      Додаток №7
      до  рішення позачергової сесії Сквирської міської ради
      №753-33-VII від 25 жовтня 2018 року
Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету міста Сквира у 2018 році 
          (тис.грн.)
Код ТПКВВКМБ/     ТКВКБМС Назва головного розпорядника коштів  Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
КФК Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС Сума Сума Сума
01 Сквирська міська рада   5995,0 625,0 6620,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства з організації благоустрою міста Сквира на 2018 рік 3845,0 625,0 4470,0
7442 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 2150,0 0 2150,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2018 рік 30,0 0 30,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів  Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Сквира на 2016-2021 роки 40,0 0 40,0
01 Сквирська міська рада   2335,0 3763,9 6098,9
6040 Заходи, пов’язані з поліпшення питної води  Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік 0 3263,9 3263,9
6050 Попередження  аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік 0 500,0 500,0
6071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік 2335,0 0 2335,0
01 Сквирська міська рада   550,0 0,0 550,0
3242 Інші видатки на соціальний захист (Інші заклади та заходи)  Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 роки 500,0 0 500,0
3192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма фінансової підтримки  громадської організації «СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО СКВИРЩИНИ» на 2018 рік 50,0 0 50,0
01 Сквирська міська рада Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2018 рік 113,0 0 113,0
4082 Інші  заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
Програма розвитку культури у місті Сквира на 2018-2021 роки 0,0 17,0 17,0
01 Сквирська міська рада Програма  розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік у місті Сквира 120,0 0 120,0
5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюються фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
01 Сквирська міська рада        
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів Комплексна програма профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю і корупцією, забезпечення публічної безпеки у м.Сквира на 2017-2019 року 0,0 300,0 300,0
01 Сквирська міська рада        
8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Міська екологічна програма міста Сквира  на 2018 рік 0,0 136,785 136,785
  Всього:   9183,0 4842,685 14025,685
                              
  Міський голова     В.А.Скочко
           
          ,

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: