(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№561-27–VІІ Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №551-26-VІI від 26 грудня 2017 року „Про бюджет міста Сквира на 2018 рік”

 
Дата публікації 5.2.2018 15:33:48
 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення сесії Сквирської

міської ради №551-26-VІI від 26 грудня 2017 року

„Про бюджет міста Сквира на 2018 рік”

 

Керуючись ч.5 ст.23 та п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до рішення сесії Сквирської міської ради №551-26-VІІ від 26 грудня 2017 року „Про бюджет міста Сквира на 2018 рік”, а саме:
    1. В абзаці 3 пункту 1 цифри «23348,0», «14235,4», «9112,6»,  «9012,6», замінити на цифри «27010,4», «14344,8», «12665,6», «12585,6».
    2. В абзаці 4 пункту 1 цифру «8964,6» замінити на цифру «11517,6».   
    3. В абзаці 5 пункту 1 цифру «8964,6» замінити на цифру «11517,6».   

1.4.                  В абзаці 6 пункту 1 цифру «2112,4» замінити на цифру «2662,4».

2. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 26 грудня 2017 року №551-26-VІІ „Про бюджет міста Сквира на 2018 рік” та в додатки №2, №3, №6, №7, які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.

3. Пропозиції до цього рішення є невід’ємною його частиною.

4. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів міської ради.

 

Міський голова                                                           В.А.Скочко

 

м. Сквира

30 січня 2018 року

№561-27–VІІ

ПРОПОЗИЦІЇ

до рішення сесії Сквирської міської ради №561-27–VІІ від 30 січня 2018 року «Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №551-26-VII від 26 грудня 2017 року «Про бюджет міста Сквира на 2018 рік»

 

1. Керуючись частиною 5 статті 23 та частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України відповідно до п.23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити зміни до бюджетних призначень бюджету міста Сквира на 2018 рік:

1.1.  Згідно висновку управління фінансів Сквирської РДА № 13   від 24.01.2018 року за результатами річного звіту про виконання  бюджету міста Сквира за 2017 рік по загальному фонду визначити  обсяг вільного залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 550,0 тис.грн., який склався станом на 01.01.2018 року та направити його на видатки спеціального фонду, кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку таким чином:

Збільшити фінансовий ресурс міської цільової «Програми розвитку житлово-комунального господарства з організації благоустрою міста Сквира на 2018 рік» за КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 550,0 тис.грн. (за клопотанням начальника КП «СКГ» від 05.01.2018р. №17, на придбання трактора МТЗ-82).

 

 

Міський голова                                                                В.А.Скочко

      Додаток №2
      до проекту рішення сесії Сквирської міської ради
      №561-27-VІІ від 30 січня 2018 року
           
Фінансування бюджету міста Сквира на 2018 рік
          (тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 0,0 -11517,6 11517,6 11517,6
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,0 -11517,6 11517,6 11517,6
600000 Фінансування за активними операціями 0,0 -11517,6 11517,6 11517,6
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,0 -11517,6 11517,6 11517,6
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,0 -11517,6 11517,6 11517,6
           
           
Міський голова     В.А.Скочко

 

                      Додаток №3  
                      до рішення сесії Сквирської міської ради  
                      № 561-27-VII від 30 січня 2017 року  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Сквира на 2018 рік
                              (тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01     Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) 14344,844 6120,600 3606,800 165,000 8224,244 12665,600 80,000 0,000 0,000 12585,600 12585,600 27010,444
  0100   Державне управління 4940,400 4940,400 3606,800 165,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000 5090,400
  0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4940,400 4940,400 3606,800 165,000 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000 5090,400
  3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 650,000 650,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 650,000
  3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000
  3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 600,000
  4000   Культура i мистецтво 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000
  4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000
  5000   Фiзична культура i спорт 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000
  5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000
  6000   Житлово-комунальне господарство 6144,244 70,000 0,000 0,000 6074,244 5818,600 0,000 0,000 0,000 5818,600 5818,600 11962,844
  6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 180,000 0,000 0,000 0,000 180,000 180,000 180,000
  6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3721,244 70,000 0,000 0,000 3651,244 2109,700 0,000 0,000 0,000 2109,700 2109,700 5830,944
  6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3028,900 0,000 0,000 0,000 3028,900 3028,900 3028,900
  6050 0620 Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об`єктах комунальної власності 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000 500,000
  6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт 2423,000 0,000 0,000 0,000 2423,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2423,000
  7000   Економічна діяльність 2170,000 20,000 0,000 0,000 2150,000 6617,000 0,000 0,000 0,000 6617,000 6617,000 8787,000
  7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1525,000 0,000 0,000 0,000 1525,000 1525,000 1525,000
  7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 0,000 0,000 2000,000 2000,000 2000,000
  7442 0456 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 2150,000 0,000 0,000 0,000 2150,000 3092,000 0,000 0,000 0,000 3092,000 3092,000 5242,000
  7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000
  8000   Інша діяльність 160,000 160,000 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000
  8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 160,000 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000
  8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,000
  9000   Міжбюджетні трансферти 10,200 10,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,200
  9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 10,200 10,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,200
      Всього 14344,844 6120,600 3606,800 165,000 8224,244 12665,600 80,000 0,000 0,000 12585,600 12585,600 27010,444
                               
                               
  Міський голова             В.А.Скочко              
                               

 

      Додаток №6
      до   рішення сесії Сквирської міської ради
      № 561-27-VII від 30 січня 2018 року
Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
          (тис.грн.)  
Код ТПКВКМБ/               ТКВКБМС Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва, тис.грн. Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки   Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік,
 
Код ТПКВК/КФК тис.грн.  
01       0100 Сквирська міська рада Державне управління 0 0 0 150,0
01       0150 Сквирська міська рада Придбання меблів та комп’ютерної техніки   0 0 0 150,0
01       6000 Сквирська міська рада Житлово-комунальне господарство 0 0 0 5268,6
01       6010 Сквирська міська рада Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства 0 0 0 180,0
01       6011 Сквирська міська рада Капітальний ремонт каналізаційної системи житлового будинку по вул. Богачевського, 60 в місті Сквира Київської області 0 0 0 180,0
01       6030 Сквирська міська рада Організація благоустрою населених пунктів 0 0 0 1559,7
01       6030 Сквирська міська рада Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення: вул.Маслова, вул.Леваневського, вул.Плугатаря, вул.Папаніна, вул.Івана Франка, Ольшевського, вул.Незалежності, вул.Київська, вул.Проектна, пров.Чорновола, вул.Чернишевського, вул.Садова, пров.Фруктових садів, провул.Білякова в м.Сквира Київської області 0 0 0 221,7
01       6030 Сквирська міська рада Реконструкція вуличного освітлення вулиць Соборна, вул.Липовецька, вул.Червона (з проведенням коригування ПКД) 0 0 0 540,0
01       6030 Сквирська міська рада Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Київська, 5 (з проведенням коригування ПКД) 0 0 0 754,0
01       6030 Сквирська міська рада Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прибудинкових територій будинків по вул.Соборна, 11, вул.Соборна, 8, вул.Соборна, 19 0 0 0 30,0
01       6030 Сквирська міська рада Коригування ПКД «Реконструкція вуличного освітлення вул.М.Рильського, пров.Якушкіна в м.Сквира Київської області» 0 0 0 7,0
01       6030 Сквирська міська рада Коригування ПКД «Капітальний ремонт тротуару по вул.Богачевського в м.Сквира Київської області» 0 0 0 7,0
01       6040 Сквирська міська рада Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 0 0 0 3028,9
01       6040 Сквирська міська рада Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя в м.Сквира Київської області» 0 0 0 1528,9
01       6040 Сквирська міська рада Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Будівництво артезіанської свердловини мікрорайону Слобода в м.Сквира» (з виготовленням ПКД) 0 0 0 750,0
01       6040 Сквирська міська рада Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Реконструкцію артезіанської свердловини №8 в м.Сквира Київської області» (з виготовленням ПКД) 0 0 0 750,0
01       6050 Сквирська міська рада Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності 0 0 0 500,0
01       6050 Сквирська міська рада Капітальний трансферт комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» на «Капітальний ремонт самоплинних каналізаційних колекторів, перекладання аварійних вуличних каналізаційних мереж, капітальний ремонт очисних споруд та каналізаційних насосів» 0 0 0 500,0
01       7000 Сквирська міська рада Економічна діяльність 0 0 0 3614,0
01       7300 Сквирська міська рада Будівництво та регіональний розвиток 0 0 0 1472,0
01       7350 Сквирська міська рада Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0 0 0 1472,0
01       7350 Сквирська міська рада Виготовлення генерального плану міста Сквира 0 0 0 1472,0
01       7400 Сквирська міська рада Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 0 0 0 2142,0
01       7440 Сквирська міська рада Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 0 0 0 2142,0
01       7442 Сквирська міська рада Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста: пров.Шкільний, пров.Лікарський, вул.Плугатаря, вул.Павленківська, вул.Пустоварівська, пров.Лівобережний, вул.Стаханова, вул.Папаніна, пров.Фруктових садів, вул.Піщана, пров.Мічуріна, вул.Весняна, пров.Весняний 0 0 0 195,0
01       7442 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Громова, пров.Медовий в м.Сквира Київської області 0 0 0 1497,0
01       7442 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття пров.М.Рильського в м.Сквира Київської області 0 0 0 436,0
01       7442 Сквирська міська рада Коригування ПКД «Капітальний ремонт дороги по вул.Мічуріна в м.Сквира Київської області» 0 0 0 7,0
01       7442 Сквирська міська рада Коригування ПКД «Капітальний ремонт дороги по пров.Слобідський в м.Сквира Київської області» 0 0 0 7,0
    Всього за рахунок доходів поточного року 0 0 0 9032,6
01       6000 Сквирська міська рада Житлово-комунальне господарство 0 0 0 550,0
01       6030 Сквирська міська рада Організація благоустрою населених пунктів 0 0 0 550,0
01       6030 Сквирська міська рада Капітальний трансферт Кп "Сквирське комунальне господарство" на придбання трактора МТЗ-82 0 0 0 550,0
01       7000 Сквирська міська рада Економічна діяльність 0 0 0 2053,0
01       7300 Сквирська міська рада Будівництво та регіональний розвиток 0 0 0 2053,0
01       7350 Сквирська міська рада Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0 0 0 53,0
01       7350 Сквирська міська рада Розроблення детальног плану території земельзапасу Сквирської міської ради для розміщення присадибних земельних ділянок учасникам АТО на масиві "Польова" 0 0 0 53,0
01       7370 Сквирська міська рада Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0 0 0 2000,0
01       7370 Сквирська міська рада Капітальний ремонт примішень кінотеатру по вул.Соборна,16 під адміністративно-культурно муніципальний центр в м.Сквира Київської області 0 0 0 2000,0
01       7440 Сквирська міська рада Утримання та розвиток транспортної інфраструктури 0 0 0 950,0
01       7442 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Набережна в м.Сквира Київської області 0 0 0 950,0
    Всього за рахунок вільного залишку бюджетних коштів 0 0 0 3553,0
    Разом бюджет розвитку       12585,6
             
  Міський голова   В.А.Скочко  
         

 

      Додаток №7
      до рішення сесії Сквирської міської ради
      №561-27-VII від 30 січня 2018 року
Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету міста Сквира у 2018 році 
          (тис.грн.)
Код ТПКВВКМБ/     ТКВКБМС Назва головного розпорядника коштів  Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
КФК Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС Сума Сума Сума
01 Сквирська міська рада   5740,0 550,0 6290,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства з організації благоустрою міста Сквира на 2018 рік 3590,0 550,0 4140,0
7442 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 2150,0 0 2150,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2018 рік 30,0 0 30,0
6030 Організація благоустрою населених пунктів  Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Сквира на 2016-2021 роки 40,0 0 40,0
01 Сквирська міська рада   2385,0 3528,9 5913,9
6040 Заходи, пов’язані з поліпшення питної води  Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік 0 3028,9 3028,9
6050 Попередження  аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік 0 500,0 500,0
6071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік 2385,0 0 2385,0
01 Сквирська міська рада   650,0 0,0 650,0
3242 Інші видатки на соціальний захист (Інші заклади та заходи)  Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 роки 600,0 0 600,0
3192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма фінансової підтримки  громадської організації «СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО СКВИРЩИНИ» на 2018 рік 50,0 0 50,0
01 Сквирська міська рада Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2018 рік 150,0 0 150,0
4080 Інші  заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
01 Сквирська міська рада Програма  розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік у місті Сквира 120,0 0 120,0
5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюються фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
  Всього:   9115,0 4078,9 13193,9
                              
  Міський голова     В. А. Скочко
           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: