(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№140-8-VІІ

 

 

викачати файл

Про затвердження Положення

«Про консультації з громадськістю

в місті Сквира»

 

Керуючись Законом України «Про звернення громадян» та Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії Сквирської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та молоді, освіти, культури, охорони здоров'я та релігії, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.     Затвердити Положення «Про консультації з громадськістю в місті Сквира.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, молоді, освіти, культури та охорони здоров’я.

 

 

 

Міський голова                                                              В.А. Скочко

 

м. Сквира

28 квітня 2016 року

№140-8-VІІ

 

Додаток №1

до рішення сесії

міської ради №140-8-VІІ

від 28 квітня 2016 року

 

Положення

“Про консультації з громадськістю в місті СКВИРА”

 

1. Це Положення визначає основні вимоги до організації і проведення Сквирським міським головою, Сквирською міською радою та її виконавчими органами (далі - ОМС) консультацій з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції(далі - консультації з громадськістю).

 2. Консультації з громадськістю є однією з форм участі членів територіальної громади міста Сквири у місцевому самоврядуванні. Вони проводяться з метою забезпечення участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність ОМС, їх посадових та службових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності.

 3. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються ОМС під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.

 5. Консультації з громадськістю організовує і проводить ОМС, який є розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо вирішення певного питання, за допомогою відповідальної посадової особи чи структурного підрозділу з питань громадської участі (далі – відповідальний орган).

6. Відповідальний орган щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням пропозиції ОМС, громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів утворених при ОМС (далі - громадська рада), членів територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеному розділі “Громадська участь”, підрозділі “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Сквирської міської ради.

7. Громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій ОМС.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

8. ОМС протягом трьох робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

До участі у проведенні консультацій з громадськістю можуть залучатися органи місцевої виконавчої влади.

9. ОМС під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

11. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.

12. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

 1. Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків членів територіальної громади, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання чи інститутів громадянського суспільства;
 2. Проектів регуляторних актів;
 3. Програм соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових фінансових, соціальних, екологічних та інших програм міста Сквири, рішень стосовно стану їх виконання;
 4. Проектів бюджету міста та звітів про його виконання;
 5. Проектів генерального плану міста Сквири та змін до нього, планів зонування територій, детальних планів території;
 6. Проекту Стратегічного плану розвитку міста Сквири та змін до нього;
 7. Проектів планів і програм соціально-економічного розвитку районів, мікрорайонів, територій міста Сквири;
 8. Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі та не обмежуючись, намірів створення в місті Сквира чи поблизу нього нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки;
 9. Проектів Статуту територіальної громади міста Сквири та змін до нього;
 10. Відчуження об’єктів комунальної власності, які мають важливе значення для задоволення міських потреб, передача їх в оренду та під заставу.
 11. Міських програм приватизації об’єктів комунальної власності.
 12. Переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.
 13. Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу.
 14. Питань адміністративно-територіального устрою міста Сквири, передбачених законодавством.
 15. Символіки територіальної громади міста Сквири.
 16. Встановлення правил з питань благоустрою міста Сквири, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках та інших правил, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.
 17. Змін тарифів на ЖКП, відносно яких рішення ухвалюють ОМС;
 18. Змін тарифів на проїзд у громадському транспорті;
 19. Проектів рішень Сквирської міської ради про зміну місцевих податків та зборів;
 20. Проектів рішень про зміну (запровадження) платних послуг у лікувальних та навчальних закладах;
 21. Проектів рішень про випуск муніципальних облігацій чи отримання кредитних ресурсів Сквирською міською радою, комунальними підприємствами (окрім овердрафтових кредитів та казначейських позик на погашення «касових розривів»);
 22. Порядку надання адміністративних послуг;
 23. Правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;
 24. Надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;
 25. Присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;
 26. Інших питань, за рішенням ОМС чи відповідним зверненням не менше як трьох ІГС.

Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів:

 • конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, нарад з громадськістю;
 • теле- або радіодебатів, Інтернет- та відео-конференцій, електронних консультацій.

Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання громадських рад.

 14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить ОМС у такому порядку:

 • Визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
 • Приймає рішення про проведення обговорення;
 • Розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
 • Вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);
 • Оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення у спеціальному розділі “Громадська участь”, підрозділі “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Сквирської міської ради та в інший прийнятний спосіб;
 • Збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого ОМС шляху вирішення питання;
 • Формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
 • Забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
 • Проводить аналіз результатів обговорення;
 • Оприлюднює результати обговорення у спеціально створеному розділі “Громадська участь”, підрозділі “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Сквирської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення ОМС може утворювати робочу групу за участі представників ІГС.

15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

 • Найменування ОМС, який проводить обговорення;
 • Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення, адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради тексту проекту акта;
 • Можливі варіанти вирішення питання;
 • Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
 • Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • Відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
 • Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • Поштова та електронні адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
 • Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;
 • Прізвище, ім'я відповідальної особи ОМС;
 • Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

 16. Проведення публічного громадського обговорення проекту бюджету міста здійснюється у формі громадських (бюджетних) слухань в порядку, передбаченому Положенням про громадські слухання у місті Сквира з дотриманням таких особливостей:

 • Проводиться щорічно, перед розглядом сесією Сквирської міської ради проекту міського бюджету;
 • Ініціює бюджетні слухання Сквирський міський голова. У разі його бездіяльності, ініціаторами можуть виступити не менше 3 ІГС, в порядку передбаченому пунктом 7 цього Положення.
 • Бюджетні слухання організовуються таким чином, щоб їх завершення відбулося не пізніше ніж за сім календарних днів до розгляду проекту бюджету міста сесією Сквирської міської ради.
 • Учасники громадських слухань проекту бюджету мають бути ознайомлені з основними показниками дохідної та видаткової частини проекту міського бюджету.
 • Під час бюджетних слухань окрім доповіді представників фінансового управління Сквирської міської ради заслуховуються альтернативні доповіді щодо запропонованого проекту міського бюджету, які можуть бути представлені учасниками бюджетних слухань.
 • Рішення прийняте за наслідком громадського обговорення проекту міського бюджету обов’язкове до оприлюднення на сесії Сквирської міської ради під час розгляду даного питання.

Проведення публічного громадського обговорення звітів про виконання бюджету міста здійснюється щоквартально у формі громадських слухань в порядку, передбаченому Положенням про громадські слухання у місті Сквира. Ініціатором проведення таких громадських слухань виступає відповідальний виконавчий орган Сквирської міської ради.

17. Електронні консультації з громадськістю проводяться у підрубриці "Електронні консультації з громадськістю", підрозділу "Консультації з громадськістю", розділу "Громадська участь" офіційного веб-сайту Сквирської міської ради.

Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

 Строк проведення публічного громадського обговорення визначається ОМС і повинен становити не менш як один місяць.

 19. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі під час публічних заходів, надсилаються на поштову та електронні адреси, вказані в інформаційному повідомленні або на адреси посадових та службових осіб, розміщені на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради.

Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.

Пропозиції та зауваження, що надходять ОМС, протоколи публічних заходів, оприлюднюються у спеціально створеному розділі “Громадська участь”, підрозділі “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Сквирської міської ради протягом п'яти робочих днів після їх надходження (складення протоколу).

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення ОМС готують звіт, в якому зазначається:

 • Найменування ОМС, який проводив обговорення;
 • Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
 • Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
 • Інформація про пропозиції, що надійшли до ОМС за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;
 • Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;
 • Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

 21. Результати публічного громадського обговорення (у томі числі звіт) в обов'язковому порядку ОМС доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення у спеціально створеному розділі “Громадська участь”, підрозділі “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Сквирської міської ради та в інший прийнятний спосіб на протязі п’яти робочих днів після його закінчення.

 22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

 • Проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
 • Створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 • Опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

 23. Вивчення громадської думки організовує і проводить ОМС у такому порядку:

1) визначає:

 • Потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
 • Питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
 • Строк, форми і методи вивчення громадської думки;
 • На конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;
 • Ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

2) Отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;

3)Узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

4)Забезпечує врахування громадської думки під час прийняття ОМС остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

5)Оприлюднює в обов'язковому порядку у спеціально створеному розділі “Громадська участь”, підрозділі “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Сквирської міської ради та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки (у тому числі звіт) на протязі п’яти робочих днів з моменту його завершення.

 24. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:

 1. Найменування ОМС, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);
 2. Найменування територіального утворення у разі вивчення громадської думки на окремій частині міста;
 3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;
 4. Тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
 5. Методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
 6. Ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
 7. Інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
 8. Узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття ОМС остаточного рішення;
 9. Обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

 25. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації ОМС може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.

26.За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи ОМС несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

 

Секретар міської ради                                                                      Бондар В. О.

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: