(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№139-8-VІІ

 

викачати файл

Про внесення змін до рішення сесії міської ради

1480-65-VІ від 14 липня 2015 року

«Про встановлення плати за землю»

 

Керуючись ст.143 Конституції України, відповідно до п.10.2 ст.10, п.12.3, п.12.4 статті 12, статті 265 розділу ХІІ Податкового кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), ст.121 Земельного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни в рішення №1480-65-VІ від 14 липня 2015 року «Про встановлення плати за землю» виклавши в новій редакції (Додаток 1).
  2. Рішення вступає в дію з 01.01.2017 року.
  3. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та на офіційному сайті Сквирської міської ради.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів та на заступника міського голови з економічних питань Сергієнко Л.В.

 

Міський голова                                                           В.А.Скочко

 

м. Сквира

28 квітня 2016 року

№139-8-VІІ

 

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради                                                         В.О.Бондар

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                         С.І.Палієнко

 

Юрист міської ради                                                    В.Є.Ткаченко

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер                         М.В.Тернова

 

Виконавець:

Заступник міського голови

з економічних питань                                                 Л.В.Сергієнко

 

Додаток 1

До рішення сесії міської ради

№138-8-VІІ

від 28 квітня 2016 року

 

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Земельний податок

1. Платники земельного податку:

1.1.  Платниками податку є:

1.1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. Землекористувачі.

                                     

2. Об’єкти оподаткування земельним податком:

2.1.  Об’єктами оподаткування є:

2.1.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. Земельні частки ( паї), які перебувають у власності.

  

3. База оподаткування земельним податком:   

3.1.  Базою оподаткування є :

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку.

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

4. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

4.1.  Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, крім:

-   земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками ставка податку на які встановлюється у розмірі – 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

-   для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей та пасовищ) ставка податку становить 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

-   багаторічних насаджень ставка податку становить 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

4.2.  Ставка податку встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

5.      Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

5.1.  Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

 

6.      Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

6.1.  Від сплати податку звільняються:

6.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

6.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.1.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

7.      Пільги щодо сплати земельного податку фізичних осіб:

7.1.  Від сплати звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери ( за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

7.2.  Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм встановлених статтею 121 Земельного кодексу України:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства – не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): в місті – не більш як 0,10 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

7.3.  Від сплати земельного податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток(паїв)в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

8.   Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

8.1.  Не сплачується податок за :

8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій,визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю),і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь,на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

8.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають, у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць,які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.5.        земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

9.   Особливості оподаткування платою за землю:

9.1.  Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

9.2.  Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3.  Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

10. Податковий період для плати за землю:

10.1.         Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2.         Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

11. Орендна плата:

11.1.         Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Орган місцевого самоврядування (Сквирська міська рада), яка укладає договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

11.2.         Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3.         Об’єктом оподаткування є земельна ділянка надана в оренду.

11.4.         Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

11.5.         Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

11.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

11.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 11.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

11.6.         Плата з суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

12. Індексація нормативної грошової оцінки земель:

12.1.         Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

 

 

Заступник міського голови

з економічних питань                                                        Л.В.Сергієнко

 

 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: