(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№1083-46–VІІ Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №848-36-VІI від 19 грудня 2018 року „Про бюджет міста Сквира на 2019 рік”

 
Дата публікації 16.10.2019 10:40:20
 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення сесії Сквирської

міської ради №848-36-VІI від 19 грудня 2018 року

„Про бюджет міста Сквира на 2019 рік”

 

Керуючись ч.5 ст.23 та п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Внести зміни до рішення сесії міської ради від 19 грудня 2018 року №848-36-VІІ „Про бюджет міста Сквира на 2019 рік”  в додатки  №3, №6, №7, які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.

2. Пропозиції до цього рішення є невід’ємною його частиною.

3. Затвердити розпорядження міського голови №45-ОД від 27.09.2019 року.

4. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» та/або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів міської ради.

 

Міський голова                                                           В.А.Скочко

 

м. Сквира

15 жовтня 2019 року

№1083-46–VІІ

 

ПРОПОЗИЦІЇ

до рішення позачергової сесії Сквирської міської ради №1083-46–VІІ

від 15 жовтня 2019 року «Про внесення змін до рішення сесії Сквирської міської ради №848-36-VII від 19 грудня 2018 року «Про бюджет міста Сквира на 2019 рік»

 

Керуючись частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до п.23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердити зміни до бюджетних призначень бюджету міста Сквира на 2019 рік, а саме:

1. В зв’язку з додатковою потребою у фінансуванні капітального ремонту дорожнього покриття по вул.Дюканова та наявною економією бюджетних коштів по об’єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна,11 в м.Сквира Київської області» здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах бюджету розвитку таким чином:

1.1 Зменшити видатки за:

- КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 348687,00 грн. («Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна,11 в м.Сквира Київської області»);

- КПКВК 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 76363,00 грн. (по об’єкту – «Оновлення генерального плану міста»);

1.2 Збільшити видатки за КПКВК 0117442 «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» на суму 425050,00 грн. (по об’єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Дюканова в м.сквира Київської області»);

2. В зв’язку з додатковою потребою у придбанні елементів благоустрою здійснити перерозподіл бюджетних призначень таким чином:

- зменшити видатки за 0117350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 90000,00 грн. (по об’єкту – «Оновлення генерального плану міста»);

- збільшити видатки за КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 90000,00 грн. (надання капітального трансферту для КП «Сквираблагоустрій» на придбання та встановлення елементів благоустрою).

Міський голова                                                                 В.А.Скочко

 

                              Додаток 3
                              до рішення позачергової сесії Сквирської міської  ради
                              №1083-46-VII від 15 жовтня 2019 року
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2019 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Сквирська міська рада 16714471,00 11734004,00 5433000,00 190000,00 4980467,00 24733435,42 24488536,00 244899,42 0,00 0,00 24488536,00 41447906,42
0110000     Рада (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради) 16714471,00 11734004,00 5433000,00 190000,00 4980467,00 24733435,42 24488536,00 244899,42 0,00 0,00 24488536,00 41447906,42
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 7279160,00 7279160,00 5433000,00 190000,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 7314160,00
0113192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 635000,00 635000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 170000,00 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 170000,00 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 140980,00 0,00 0,00 0,00 140980,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 160980,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3989487,00 150000,00 0,00 0,00 3839487,00 5074048,42 5028209,00 45839,42 0,00 0,00 5028209,00 9063535,42
0116040 6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95130,00 95130,00 0,00 0,00 0,00 95130,00 95130,00
0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349637,00 349637,00 0,00 0,00 0,00 349637,00 349637,00
0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12887708,00 12887708,00 0,00 0,00 0,00 12887708,00 12887708,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525113,00 525113,00 0,00 0,00 0,00 525113,00 525113,00
0117442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 2958000,00 1958000,00 0,00 0,00 1000000,00 3789739,00 3789739,00 0,00 0,00 0,00 3789739,00 6747739,00
0117660 7660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
0118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
0118312 8312 0512 Утилізація відходів 1032000,00 1032000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1032000,00
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65500,00 0,00 65500,00 0,00 0,00 0,00 65500,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133560,00 0,00 133560,00 0,00 0,00 0,00 133560,00
0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 149844,00 149844,00 0,00 0,00 0,00 728000,00 728000,00 0,00 0,00 0,00 728000,00 877844,00
X X X Усього 16714471,00 11734004,00 5433000,00 190000,00 4980467,00 24733435,42 24488536,00 244899,42 0,00 0,00 24488536,00 41447906,42
                               
                               
  Міський голова             В.А.Скочко              

 

          Додаток №6
          до рішення позачергової сесії Сквирської міської ради
          №1083-46-VII від 15 жовтня 2019 року
Перелік об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
                (гривень.)
Код ПКВ та кредитування місцевих бюджетів Код ТПКВ та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації обєкта (Рік початку і завершення) Загальна вартість обєкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
0116000     Сквирська міська рада Житлово-комунальне господарство   1150200,00 4204413,00  
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Організація благоустрою населених пунктів   1150200,00 4204413,00  
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада "Капітальний ремонт тротуару по вулиці Соборна в місті Сквира Київської області" з виготовленням ПКД 2019 р 0,00 1400000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED-технології по вул.Київська в межах ТП 393 в м.Сквира Київської області 2019 р 254000,00 254000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED-технології по вул.Незалежності в межах ЗТП 9 та ЗТП 10 в м.Сквира Київської області 2019 р 464500,00 464500,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED-технології по вул.Пустоварівська, вул. Чернишевського, пров.Піщаний, пров.Садовий, вул.Садова, вул.Ярослава Мудрого в межах ТП 144 в м.Сквира Київської області 2019 р 269700,00 269700,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна,8 в м.Сквира Київської області з виотовленням ПКД 2019 р 0,00 694000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна,11 в м.Сквира Київської області з виотовленням ПКД 2019 р 0,00 743113,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД по об"єкту :"Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна,38 в м.Сквира Київської області"  2019 р 0,00 32100,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП "Сквирське комунальне господарство" на придбання засобів малої механізації (газонокосарка бензинова МВ 545.1 1 шт.- 13200,00 грн., мотокоса FS 120, ніж 250-3 2 шт. – 21800,00 грн., висото різ НТ 103.30 см. 1 шт.- 20000,00 грн., бензопила MS 230,35 см. 1 шт. – 9000,00 грн., моток оса Stihl FS 56 GSB 230-2 1 шт. – 8000,00грн.) 2019 р 72000,00 72000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП "Сквирське комунальне господарство" на придбання навісного навантажувального обладнання ПТМ-0,75 2019 р 135000,00 135000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП "Сквирське комунальне господарство" на придбання багаторічних зелених насаджень 2019 р 50000,00 50000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП "Сквираблагоустрій" на придбання  та встановлення елементів благоустрою 2019 р 90000,00 90000,00 100%
0117000     Сквирська міська рада Економічна діяльність   30000,00 3718472,00  
0117300     Сквирська міська рада Будівництво та регіональний розвиток   0,00 611522,00  
0117350 7350 0443 Сквирська міська рада Оновлення генерального плану міста 2019 р 0,00 259637,00 100%
0117350 7350 0443 Сквирська міська рада Виготовлення детального плану території під будівництво житла учасникам бойових дій , учасникам АТО 2019 р 0,00 80000,00 100%
0117370 7370 0490 Сквирська міська рада Реконструкція будинку кінотеатру під "Адміністративно - культурний муніципальний центр"по вул..Соборній,16 в м.Сквира Київської обл 2019 р 0,00 198228,00 100%
0117370 7370 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт  кінотеатру  "Адміністративно - культурний муніципальний центр"по вул..Соборній,16 в м.Сквира Київської обл 2019 р 0,00 271885,00  
0117400     Сквирська міська рада Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство   0,00 2878722,00  
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 2019 р 0,00 2878722,00 100%
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Піщана  в м.Сквира 2019 р 0,00 1488672,00 100%
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Громова в м.Сквира 2019 р 0,00 100000,00 100%
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття пров.Медовий в м.Сквира 2019 р 0,00 200000,00 100%
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Дюканова в м.Сквира 2019 р 0,00 590050,00 100%
0117600     Сквирська міська рада Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю   30000,00 30000,00  
0117660 7660 0490 Сквирська міська рада Продаж земельних ділянок, в т.ч на земельнх торгах у формі аукціону  2019 р 30000,00 30000,00 100%
0117400     Сквирська міська рада Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство   0,00    
0117440   0456 Сквирська міська рада Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури   0,00 283783,00  
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття провул.Максима Рильського  протяжністю 326 м.погонних площею 1038 м.2 в м.Сквира Київської області(коригування) 2019 р 600000,00 283783,00 100%
0119000     Сквирська міська рада Міжбюджетні трансферти     500000,00  
0119770 9770 0180 Сквирська міська рада Капітальний трансферт районному бюджету Сквирського району  2 016р. 507100,00 500000,00 100%
        Всього за рахунок уточнення вільного залишку бюджетних коштів, який склався станом на 01.01.2019 року     283783,00  
0110100     Сквирська міська рада Державне управління     35000,00  
0110150 0150 0111 Сквирська міська рада Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     35000,00  
0110150 0150 0111 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД на "Капітальний ремонт адмінприміщення по вул.Слобідська в м.Сквира Київської області" 2019 р 0,00 35000,00 100%
0116000     Сквирська міська рада Житлово-комунальне господарство   0,00 843796,00  
0116011 6011 0610 Сквирська міська рада Капітальний трансферт КП "Сквирське комунальне господарство" на проведення капітальних видатків по ремонту даху житлового будинку по вул.Соборна,19 в м.Сквира 2 019р. 0,00 20000,00  
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Організація благоустрою населених пунктів   0,00 843796,00  
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт міських бюветів питної води 2019 р 0,00 53000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД на "Капітальний ремонт - укріплення схилу між вул.Абрикосова та вул.Лівобережна в м.Сквира Київської області" 2019 р 0,00 50000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт паркану на кладовищі мікрорайону "Слобода" в м.Сквира Київської області 2019 р 0,00 96913,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада "Капітальний ремонт тротуару по вулиці Соборна в місті Сквира Київської області" з виготовленням ПКД 2019 р 0,00 95000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Соборна,11 в м.Сквира Київської області з виотовленням ПКД 2019 р 0,00 256883,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Придбання дитячого майданчика по вул.П.Осипенко в м.Сквира Київської області 2019 р 0,00 100000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Улаштування зони відпочинку по вул.Лівобережна в місті Сквира Київської області 2019 р 0,00 15000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Придбання дитячого майданчика по вул.Набережна в м.Сквира 2019 р 0,00 122000,00 100%
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД на обєкт "Капітальний ремонт частини  тротуару по вулиці Соборна від №10 до №16 в місті Сквира Київської області" з виготовленням ПКД 2020 р 0,00 35000,00 100%
0116040 6040 0620 Сквирська міська рада Заходи, повязані з поліпшенням питної води   0,00 95130,00  
0116040 6040 0620 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД на  обєкт "Нове будівництво водопроводу по пров.Гоголя в м.Сквира Київської області" з проходженням експертизи 2019 р 0,00 95130,00 100%
0117400     Сквирська міська рада Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство   0,00 1127234,00  
0117440   0456 Сквирська міська рада Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури   0,00 1127234,00  
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада "Капітальний ремонт частини дороги по пров.Каштановий біля будинку №15 в м.Сквира Київської області з виготовленням ПКД" 2019 р 0,00 380117,00 100%
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Додаткові будівельні роботи по обєкту "Капітальний ремонт частини дороги по пров.Каштановий біля будинку №15 в м.Сквира Київської області з виготовленням ПКД" 2019 р 0,00 47800,00  
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття провул.Максима Рильського  протяжністю 326 м.погонних площею 1038 м.2 в м.Сквира Київської області(коригування) 2019 р 0,00 316217,00 100%
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Додаткові будівельні роботи по обєкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття провул.Максима Рильського  протяжністю 326 м.погонних площею 1038 м.2 в м.Сквира Київської області(коригування) 2019 р 0,00 45100,00 100%
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Громова в м.Сквира 2019 р 0,00 20000,00 100%
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття пров.Медовий в м.Сквира 2019 р 0,00 272000,00 100%
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД на "Капітальний ремонт мосту району "Павленки" в м.Сквира Київської області 2019 р 0,00 20000,00 100%
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Коригування кошторисної частини ПКД по обєкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Залізнична в місті Сквира Київської області" 2 019р. 0,00 26000,00 100%
0117000     Сквирська міська рада Економічна діяльність   0,00 1293000,00 100%
0117300     Сквирська міська рада Будівництво та регіональний розвиток   0,00 1293000,00  
0117350 7350 0443 Сквирська міська рада Проведення землевпорядних робіт(розробка детального плану території) 2019 р 0,00 10000,00  
0117370 7370 0490 Сквирська міська рада Реконструкція будинку кінотеатру під "Адміністративно - культурний муніципальний центр"по вул..Соборній,16 в м.Сквира Київської обл 2019 р 0,00 20000,00 100%
0117370 7370 0490 Сквирська міська рада Виготовлення ПКД на обєкт "Реконструкція мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту по вул.Богачевського б/н в місті Сквира Київської області" 2019 р 0,00 35000,00 100%
0119000     Сквирська міська рада Міжбюджетні трансферти     1228000,00  
0119770 9770 0180 Сквирська міська рада Капітальний трансферт районному бюджету Сквирського району  2019 р 228000,00 228000,00 100%
0119750 9750 0180 Сквирська міська рада Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів     1000000,00 100%
        Всього за рахунок уточнення дохідної частини бюджету міста     3394160,00  
0117300     Сквирська міська рада Будівництво та реріональний розвиток     12887708,00  
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт прибудинкової території будинків № 145, 147 по вул. Незалежності в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2019 р   668383,00 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Богачевського в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2019 р   1472074,000 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт частини  тротуару по вул.Червона в м.Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2019 р   1465000,00 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт частини тротуару  від №10 до №16 та від №24 до №28 по вул.Соборна  в м.сквира Київської області(з виготовленням ПКД) 2019 р   1462000,00 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED - технології по вул. Маслова в межах ТП -13 та ТП - 315 в м.Сквира Київської області 2019 р   157000,00 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED - технології по вул. Плугатаря, вул.Леваневського в межах ТП - 315 в м.Сквира Київської області 2019 р   375000,00 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення із заміною світильників на основі LED - технології по вул. Папаніна, вул.Ольшевського, вул.Співоча, вул.Ватутіна, вул.І.Франка в межах ТП -13 в м.Сквира Київської області  2019 р   575000,00 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Пустоварівська в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2019 р   679753,000 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шевченка до будинку № 40 по вулиці Абрикосовій в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2019 р   908370,000 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Весняна № 1-29 в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2019 р   1458766,000 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вулиць Шевченка та Пустоварівська в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2019 р   608724,000 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лівобережна № 6-54 в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2019 р   1461000,000 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Слобідська  від №99 до №143 в м. Сквира Київської області (з виготовленням ПКД) 2019 р   1490000,00 100%
0117363 7363 0490 Сквирська міська рада Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Дюканова в м.Сквира 2020 р   106638,00 100%
        Всього за рахунок субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету     12887708,00  
        Разом бюджет розвитку   1180200,00 24488536,00 100%
      Міський голова     В.А.Скочко

 

              Додаток №7
            до  рішення  позачергової сесії Сквирської міської ради
              №1083-46-VII від 15 жовтня 2019 року
    Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
     
                  (гривень)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа (рішення сесії), яким затверджено програму  Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        Програми організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності  Сквирської  міської ради та її виконавчого комітету на 2019 - 2021 роки  06.11. 2018р. №759-34–VІІ 7314160,00 7279160,00 35000,00 35000,00
0110150 0150 0111 Сквирська міська рада
0116030 6030 0620 Сквирська міська рада Програма  організації благоустрою міста Сквира на 2019 рік  03.12. 2018р. №835-35–VІІ 8967696,00 3939487,00 5028209,00 5028209,00
Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2018 рік   06.11. 2018р. №765-34–VІІ 50000,00 50000,00 0,00 0,00
0116011 6011 0620 Сквирська міська рада Програма поточного ремонту житлового фонду міста Сквира на 2019 рік 15.03.2019р. №918-38-VII 160980,00 140980,00 20000,00 20000,00
0118312 8312 0512 Сквирська міська рада Програма забезпечення збору , вивезення та захоронення твердих побутових відходів м.Сквира на 2019 рік 03.12. 2018р. №834-35–VІІ 1032000,00 1032000,00 0,00 0,00
0117442 7442 0456 Сквирська міська рада Програму утримання та розвитку дорожнього господарства міста Сквира  на 2019 рік. 03.12. 2018р. №836-35–VІІ 6747739,00 2958000,00 3789739,00 3789739,00
0113242 3242 1090 Сквирська міська рада Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 роки  06.11. 2018р. №762-34–VІІ 635000,00 635000,00 0,00 0,00
0113192 3192 1030 Сквирська міська рада Програма фінансової підтримки  громадських організацій   інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2019 рік  06.11. 2018р. №761-34–VІІ 70000,00 70000,00 0,00 0,00
0117350 7350 0443 Сквирська міська рада Програма розроблення (оновлення ) містобудівної документації в м.Сквира на 2019 рік  06.11. 2018р. №763-34–VІІ 349637,00 0,00 349637,00 349637,00
0117370 7370 0490 Сквирська міська рада «Програми будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об’єктів комунальної власності та соціально – культурного розвитку територіальної громади міста Сквира на 2019 рік" 21.02.2019р. №   37-VІІ 525113,00 0,00 525113,00 525113,00
0117660 7660 0490 Сквирська міська рада Програма продажуземельних ділянок , в т ому числі на земельних торгах у формі аукціону на 2019 рік на території м.Сквира  06.11. 2018р. №764-34–VІІ 30000,00 0,00 30000,00 30000,00
0117693 7693 0490 Сквирська міська рада Програма управління комунальним майном Сквирської міської територіальної громади на 2019 рік 03.12. 2018р. №837-35–VІІ 100000,00 100000,00 0,00 0,00
0114082 4082 0829 Сквирська міська рада Програма відзначення Державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 рік  06.11. 2018р. №760-34–VІІ 150000,00 150000,00 0,00 0,00
0114082 4082 0829 Сквирська міська рада Програма розвитку культури в місті Сквира на 2019 рік  19.12. 2018р. №846-36–VІІ 20000,00 20000,00 0,00 0,00
0115062 5062 0810 Сквирська міська рада Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2019 рік у місті Сквира  06.11. 2018р. №758-34–VІІ 170000,00 170000,00 0,00 0,00
0116040 6040 0620 Сквирська міська рада Програма ефективної роботи та реформування житлово-комунальноо господарства міста Сквира  на 2019 рік   11.04. 2019р. № 920-39–VІІ 95130,00 0,00 95130,00 95130,00
0118340 8340 0540 Сквирська міська рада Програми природоохоронних заходів міста Сквира на 2019 рік  11.04. 2019р. № 927-39–VІІ 133560,00 0,00 133560,00 0,00
0118110 8110 0320 Сквирська міська рада Програма функціонування та розвитку територіальної медичної спеціалізованої служби цивільного захисту Сквирської ланки територіальної пілсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області на 2019 рік 04.12.2018р. №838-35-VII  20000,00 20000,00 0,00 0,00
      Всього:     26571015,00 16564627,00 10006388,00 9872828,00
                                      
      Міський голова       В. А. Скочко  

 

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: